آثار استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول و بی‌کربنات‌سدیم بر بهبود ارزش تغذیه‌ای جیره‌های حاوی تانن در ‏جوجه‌های گوشتی

فرزانه محمدی؛ محمد هوشمند؛ رضا نقی ها؛ شیما حسینی فر

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 163-175

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.320859.653818

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف میوه بلوط (صفر یا 20 درصد جیره) و افزودنی خوراکی کاهش­دهنده سطح تانن (بدون افزودنی، 10 گرم پلی‌اتیلن‌گلیکول در کیلوگرم جیره و 25/0 درصد بی‌کربنات‌سدیم در جیره) بر عملکرد، تغییرات بافتی کلیه و کبد جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه سویه راس 308 (میانگین وزن 41 گرم و نسبت مساوی نر و ماده) بر پایه طرح ...  بیشتر

اثر پودر پر آب‌کافت قلیایی و خیساب ذرت خشک بر عملکرد، هزینه خوراک و شاخص‌های ‏آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی

امیرحسین اتابک؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ شعبان رحیمی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 203-215

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.312300.653807

چکیده
  این آزمایش به منظور ارزیابی پتانسیل تغذیه‌ای خیساب خشک ذرت و پودر پر فرآوری‌شده با هیدروکسید سدیم به‌عنوان جایگزین‌های منابع پروتئینی متداول در تغذیه جوجه‌های گوشتی از سن 11 تا 42 روزگی انجام شد. تعداد 720 قطعه جوجه یک روزه (راس 308) مخلوط دو جنس (نسبت برابر) به‌صورت تصادفی بین شش گروه آزمایشی در یک طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. شش جیره ...  بیشتر

عملکرد،کیفیت لاشه و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با گندم خام یا تخمیرشده با ‏ باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم

فروزان سر رشته دار؛ مجید متقی طلب؛ علیرضا شناور؛ حسن درمانی کوهی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 275-283

https://doi.org/10.22059/ijas.2020.306889.653791

چکیده
  به‌منظور مقایسه گندم معمولی با گندم تخمیرشده با باکتری­های باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم، و تأثیر جایگزینی سطوح مختلف گندم تخمیری با دانه ذرت روی عملکرد، کیفیت لاشه و ریخت‌شناسی ژژنوم در جوجه­های گوشتی این مطالعه انجام شد. تعداد 280 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 7 گروه آزمایشی با 4 تکرار شامل جیره ...  بیشتر

آثار جاذب‌های مختلف بر عملکرد و فراسنجه‌های کبدی جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های ‏آلوده به آفلاتوکسین

مولود پارسافر؛ مازیار محیطی اصلی؛ محسن فرزانه

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 329-339

https://doi.org/10.22059/ijas.2020.273823.653680

چکیده
  این آزمایش جهت بررسی اثر آلومینوسیلیکات، اسید هیومیک، دیواره سلولی مخمر، پودر گیاهی و یک توکسین بایندر تجاری برای کاهش آثار آفلاتوکسین B1 در جیره جوجه‌های گوشتی انجام شد. آزمایش با استفاده از 320 قطعه جوجه­­گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار از سن 7 تا 28 روزگی انجام شد. تیمار­های آزمایشی ...  بیشتر

تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی

امیرحسین علیزاده قمصری؛ سید عیداله حسینی؛ فرید شریعتمداری؛ مجید توکلی؛ هوشنگ لطف الهیان

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 149-157

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.280911.653701

چکیده
  آزمایشی به­منظور تعیین سطح بهینه جرم ذرت (حاوی روغن زیاد) در جیره جوجه­های گوشتی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج گروه آزمایشی، پنج تکرار و 30 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی از سن 15 تا 42 روزگی صورت گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل پرندگان دریافت­کننده سطوح صفر (شاهد)، 5، 10، 15 و 20 درصد جرم ذرت بودند. در طول دوره آزمایش ...  بیشتر

تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه‌های گوشتی

زینب شهودی؛ مجید متقی طلب؛ مصطفی گلشکن

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 495-504

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.266833.653662

چکیده
  پلی­فنول­های موجود در هسته انگور جز مهارکننده­های قوی آروماتاز محسوب می­شوند. در این مطالعه، عصاره هسته انگور به عنوان آنتی­آروماتاز به تخم­مرغ تزریق و اثرات آن بر تمایز جنسیت و ساختار گوناد جوجه­ها مورد بررسی قرار گرفت. هفتصد عدد تخم­مرغ از سویه راس 308 به 7 تیمار شامل: تزریق سطوح 3 (GSE3+Zn) و 4 میلی­گرم (GSE4+Zn) عصاره هسته انگور ...  بیشتر

تأثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

زهرا زنگنه؛ سودابه مرادی؛ علیرضا عبدالمحمدی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 223-234

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59027

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر سطوح انرژی سوخت‌وساز (متابولیسم)، شدت و مدت محدودیت غذایی در دان حبه‌ای یا پوشش‌دارشده (پلت) بر عملکرد، فراسنجه (پارامتر)های خونی و همچنین خصوصیات لاشه در جوجه­های گوشتی بود. شمار 480 قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ راس 308 در آزمایش فاکتوریل 3×2×2 با دوازده تیمار و چهار تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر

تاثیر کنگرفرنگی بر فعالیت کبد و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن

سجاد گوهری؛ فیروز صمدی؛ فرزانه گنجی؛ سعید حسنی؛ یوسف جعفری آهنگری

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 263-273

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36154

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی خواص آنتی¬اکسیدانی کنگرفرنگی بر عملکرد کبد در جوجه¬های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن انجام شد. 60 قطعه جوجه گوشتی یک روزه (راس، 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تیمار آزمایشی استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) شاهد (دریافت کننده جیره شاهد)، 2) کنگرفرنگی (جیره شاهد مکمل شده با 3 درصد پودر کنگرفرنگی)، ...  بیشتر

تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی بر اساس عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

شیلا هادی نیا؛ محمود شیوازاد؛ حسین مروج

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 293-304

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36157

چکیده
  تعداد160 قطعه جوجه نر(راس 308) در سن 4 روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی به 8 تیمار و 4 تکرار برای هر تیمار در قفس¬های آزمایشی تقسیم شدند. جیره¬های آزمایشی شامل: تیمار 1: جیره پایه بدون متیونین افزودنی (شاهد)، تیمار 2: جیره پایه + 06/0، تیمار 3: جیره پایه + 11/0، تیمار 4: جیره پایه + 17/0درصد متیونین سنتتیک، تیمار 5: جیره پایه+ 06/0، تیمار 6: جیره پایه + 11/0، ...  بیشتر

بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مجید تبیانیان؛ مسعود ادیب مرادی؛ کرامت نوریجلیانی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35565

چکیده
  چکیده  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات سطوح مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه‌ای و فراسنجه‌های خون در جوجه مرغ‌های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این آزمایش تعداد 192 جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی تغذیه شدند که هر جیره غذایی شامل 4 تکرار بود. جیره‌های غذائی حاوی مقادیر ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی در سه هفته آخر دوره پرورش

مسعود برزگر؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.32126

چکیده
  در این آزمایش اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی تغذیه شده با جیره­های بر پایه گندم و سویا از سن 22 تا 42 روزگی روی بستر بررسی شد. این آزمایش با 400 قطعه پرنده به صورت طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده به ازای هر تکرار صورت گرفت. تیمارهای این آزمایش شامل سطوح مختلف مکمل ویتامینی و روزهای ...  بیشتر

اثر 1- آلفا هیدروکسی کوله¬کلسیفرول بر روی عملکرد جوجه¬های گوشتی

ایمان چاکسری؛ مجتبی زاغری؛ سعید خلجی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.32128

چکیده
  آزمایشی برای بررسی اثر افزودن متابولیت 1- آلفا هیدروکسی کوله­کلسیفرول با و بدون کوله­کلسیفرول  و فیتاز میکروبی در جیره­های با سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد جوجه­های گوشتی انجام شد. برای انجام این آزمایش تعداد 576 قطعه جوجه یک روزه نر (راس 308) با میانگین وزن 1±40 گرم انتخاب شدند. آزمایش در قالب طرح  کاملا تصادفی به صورت ...  بیشتر

استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی

مریم آببند؛ محمد سالار معینی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 441-448

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.30264

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم در مقایسه با پیکولینات کروم بر عملکرد و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف بره موم (500، 1000 و1500 میلی گرم در کیلو گرم جیره)، یک سطح پیکولینات کروم (1500 میکروگرم درکیلوگرم جیره) و یک گروه شاهد بودند که با استفاده از 200 قطعه ...  بیشتر

تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

نیلوفر میربابایی لنگرودی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستایی علیمهر

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 449-456

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.30265

چکیده
  دراین تحقیق تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی هومورال و سلولی 200 قطعه جوجه یکروزه گوشتی نژاد کاب 500 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار و تعداد 10 مشاهده در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. جوجه‌های گروه اول به عنوان شاهد (C) در نظر گرفته شد و از جیره پایه استفاده نمودند. جوجه‌های گروه دوم (P) از جیره حاوی g/kg1/0 پروبیوتیک ...  بیشتر

مقایسه سطوح مختلف متیونین گیاهی و سنتتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

شیلا هادی نیا؛ محمود شیوازاد؛ حسین مروج؛ مجید اله یاری شهراسب

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 481-489

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.30268

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه تاثیرگذاری سطوح مختلف متیونین گیاهی و سنتتیک بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه ذرت و کنجاله سویا انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 225 قطعه جوجه خروس سه روزه سویه راس 308 به 9 تیمار و 5 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در واحدهای آزمایشی (قفس) توزیع شدند. تیمارها شامل سطوح افزایش ...  بیشتر

اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی

محمدحسین شهیر؛ وریا عندلیبی؛ محمود شیوازاد؛ افشین حیدری نیا؛ امید افسریان

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 337-345

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.29341

چکیده
  این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف دانه خام کلزا با و بدون افزودن مولتی آنزیم در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 6×2 با 2 سطح آنزیم (با و بدون آنزیم) و 6 سطح دانه خام کلزا (صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد) با 432 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه انجام گرفت. جیره‌های آزمایشی در دو دوره 21-14روزگی و 42-21روزگی در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. نتایج ...  بیشتر

مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس

مجید اله یاری شهراسب؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.24905

چکیده
  دو آزمایش جهت مقایسه اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینه در دو سیستم پرورش بستر و قفس بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های تنظیم شده بر پایه گندم و جو از سن 29 تا 42 روزگی انجام گرفت. آزمایش اول، با استفاده از 288 قطعه جوجه نر سویه راس 308 با چهار تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی روی بستر اجرا شد. ...  بیشتر

تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی

علی اصغر ساکی؛ مرتضی افتخاری

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 41-49

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.24908

چکیده
  آزمایشی جهت بررسی مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و وزن دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 600 قطعه جوجه تعیین جنسیت نشده سویه راس 308 به صورت آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار و 25 قطعه جوجه در هر قفس با ابعاد 2×2/1 مترمربع که یک تکرار محسوب می‌شد، استفاده شد. تیمارهای ...  بیشتر

تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی

محمد احسانی؛ مهران ترکی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 311-320

چکیده
  به منظور مطالعه اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله زیتون با و بدون مکمل گیاهی حاوی پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی، آزمایشی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3) شامل تفاله زیتون در سه سطح (صفر، پنج و ده گرم تفاله زیتون به ازای 100 گرم جیره) و مکمل گیاهی (صفر و 2/0 گرم به ازای هر 100 گرم جیره) با 4 تکرار و 10 ...  بیشتر

برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم

احمد ملک زادگان؛ مجتبی زاغری؛ محمود شیوازاد

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 321-327

چکیده
  هدف از این پژوهش برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P بود. برای انجام این آزمایش‌ از تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر سویه راس 308 استفاده شد. در این آزمایش 4 سطح انرژی قابل متابولیسم به صورت سطوح افزایشی مورد استفاده قرار گرفت و میزان سایر مواد مغذی در بین تمام جیره‌ها یکسان بود. علاوه بر این، 4 سطح آنزیم نیز به جیره ...  بیشتر

مقایسه فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی

فریبرز خواجعلی؛ فریدون خواجعلی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 355-360

چکیده
  آزمایشی با استفاده از 100 جوجه گوشتی انجام گرفت که طی آن با انجام الکتروکاردیوگرافی در سن 42 روزگی، 15 قطعه جوجه سالم و 15 قطعه جوجه مبتلا به آسیت تحت بالینی شناسایی شد. در همان روز، از این جوجه‌ها خونگیری انجام گرفت. هر دو گروه جوجه سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی به طور جداگانه تا سن 49 روزگی (انتهای آزمایش) نگهداری شدند و سپس تمامی جوجه‌ها ...  بیشتر

اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی

حامد صالحی؛ سعید زین الدینی؛ آرمین توحیدی؛ محمود شیوازاد

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 369-377

چکیده
  این آزمایش جهت مطالعه تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن ماهی در مقایسه با روغن گیاهی، بر ترکیب اسیدهای چرب لاشه و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی انجام شد. سطوح مختلف روغن ماهی شامل صفر، یک، دو و سه درصد جیره، جایگزین روغن گیاهی در جیره 112 جوجه‌ گوشتی سویه راس 308 شد. پرندگان در چهار گروه در قفس‌‌های پرورشی به مدت 42 روز جیره‌های آزمایشی را که ...  بیشتر

اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم- P در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

مجتبی زاغری؛ سعید خلجی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 265-273

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم-P در جیره‌ جوجه‌های گوشتی و تصحیح مواد مغذی آزاد شده به وسیله آنزیم صورت گرفت. برای انجام این آزمایش 96 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. جوجه‌ها به مدت 42 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی

علی اصغر ساکی؛ سارا میرزایی گودرزی؛ شهاب قاضی؛ محمد مهدی معینی؛ فاطمه صاحبی اعلاء

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 275-283

چکیده
  برای تعیین انرژی قابل‌ متابولیسم و بررسی اثر مولتی آنزیم بر قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره‌ها به روش In-vitro و عملکرد جوجه‌های گوشتی آزمایشی انجام شد. از 800 قطعه جوجه گوشتی یک روزه تعیین جنسیت نشده آربوراکرز در قالب طرح کاملاً تصادفی در هشت تیمار با چهار تکرار و 25 قطعه در هر تکرار در آزمایش فاکتوریل 4×2 با چهار سطح جو (صفر، 10، 20 و30 درصد) ...  بیشتر

ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو

سید عادل مفتخرزاده؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 143-151

چکیده
  این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد جوجه‌های تغذیه شده با سه مولتی‌آنزیم تجاری حاوی بتاگلوکاناز و زایلاناز در جیره‌های بر پایه گندم و جو با توجه به لحاظ نمودن معادل ارزش تغذیه‌ای (Nutrient matrix value) آنزیم‌ها صورت گرفت. همچنین جیره‌ها با یک جیره بر پایه ذرت مورد مقایسه قرار گرفتند. تعداد 260 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308 به 5 تیمار، 4 تکرار ...  بیشتر