اثر کنجاله کنجد تخمیر شده با مخلوطی از لاکتوباسیلوس پلانتاروم، باسیلوس سابتیلیس و قارچ آسپرژیلوس نایجر بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، ایمنی و معدنی‌شدن استخوان در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

2 گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر- قائم شهر- ایران

چکیده

این تحقیق جهت بررسی اثر کنجاله کنجد تخمیرشده بر رشد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، ایمنی و معدنی‌شدن استخوان در جوجه‌های گوشتی انجام شد. از 525 قطعه جوجه گوشتی در 7 تیمار و هر تیمار دارای 5 تکرار استفاده شد. برای تخمیر کنجاله کنجد از دو نوع باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم PTCC1058 و باسیلوس سابتیلیس PTCC1156 همرا با قارچ آسپرژیلوس نایجر PTCC5010 استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1یک جیره پایه و جیره های بر پایه 6 و 12 درصد کنجاله کنجد تخمیری و جیره پایه حاوی 6 و 12 درصد کنجاله کنجد خام با و بدون آنزیم فیتاز بود. نتایج نشان دهنده بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح 6 و 12 درصد کنجاله کنجد تخمیری و نیز 6 درصد کنجاله کنجد خام همراه با آنزیم فیتاز بود (05/0>P). بالاترین و پایین‌ترین غلظت گلوکز خون به ترتیب در تیمار حاوی 6 درصد کنجاله کنجد خام + آنزیم فیتاز و تیمار حاوی 12 درصد کنجاله کنجد خام + آنزیم فیتاز مشاهده شد (05/0>P). بالاترین تیتر گامبورو در تیمار حاوی 12 درصد کنجاله کنجد خام + آنزیم فیتاز مشاهده شد (05/0>P). بالاترین درصد خاکستر، فسفر و کلسیم در تیمار حاوی 6 درصد کنجاله کنجد تخمیر شده مشاهده شد (05/0>P). نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان داد که فرآوری کنجاله کنجد به روش تخمیر سبب بهبود عملکرد رشد و افزایش سطح تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری گامبورو شد. همچنین افزودن آنزیم فیتاز به جبره های حاوی کنجاله کنجد خام سبب بهبود ویژگی های استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of fermented sesame meal with a mixture of Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis and Aspergillus niger fungus on growth performance, carcass characteristics, blood parameters, immunity and bone mineralization in broiler chickens

نویسندگان [English]

 • Yaser Salari Telmadarreh 1
 • Vahid Rezaeipour 1
 • Rohullah Abdullahpour 1
 • Shahabodin Gharahveysi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Qaemshahr Branch-Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of fermented sesame meal on performance, carcass characteristics, blood parameters, immunity and bone mineralization in broiler chickens. A total of 525 broiler chicks were randomly allocated into 7 treatments with five replicate pens each. Lactobacillus plantarum PTCC1058 and Bacillus subtilis PTCC1156 in combination with Aspergillus niger PTCC5010 were used to ferment sesame flour. Experimental treatments include a basal diet and basal diet containing 6 or 12% fermented sesame meal and 6 or 12% untreated sesame meal with or without phytase enzyme. The treatment containing 6% USM+phytase enzyme and 12% FSM showed the highest weight gain during the starter and total phases in broilers, respectively (P<0.05). During total phase, feed conversion ratio improved in broilers fed diets containing 6 and 12% FSM and USM+phytase (P<0.05). The highest and lowest blood glucose concentrations were observed in the treatments containing 6% USM + phytase enzyme and 12% USM + phytase enzyme, respectively (P <0.05). The results of antibody titer against Gamboro and bronchitis showed that there was a significant difference in the titer against Gamboro between experimental treatments (p<0.05). The highest percentage of ash, phosphorus and calcium was observed in the treatment containing 6% FSM (P<0.05). The general result of the present study showed that the processing of sesame meal by fermentation method improved growth prformance and increased the level of antibody titer against Gamboro disease in broiler chickens. In addition, Phytase supplement in sesame meal diets improved bone mineralization in broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler chickens
 • Blood parameters
 • Sesame meal
 • Bone mineralization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1402
 • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1403