راهنمای نویسندگان

"ارسال فایل تعهدنامه، تعارض منافع و چکیده گسترده مقالات و گزارش مشابهت یابی یا گواهی اصالت متن از سایت سمیم نور الزامی است."

 

راهنمای تهیه مقاله

مجله علوم دامی ایران مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با زمینه ­های تخصصی علوم دامی شامل تغذیه، ژنتیک و اصلاح دام، فیزیولوژی و تولیدمثل، مدیریت، بهداشت و سایر زمینه­ های مربوطه را که به زبان فارسی نوشته شده باشند و برای اولین بار منتشر می‌شوند، از کلیه کشورها می‌پذیرد. رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود. 

فایل های ارسالی نویسنده جهت ارسال اولیه مقاله : 1. فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان 2. فایل اسامی و مشخصات کامل نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی 3. فایل تعارض منافع 4. فایل تعهدنامه اخلاقی با امضای همه نویسندگان(فرم تعهدنامه و تعارض منافع در بخش فرم های ضروری قرار دارد)-5. گزارش مشابهت یابی یا گواهی اصالت متن از سایت سمیم نور

شیوه نگارش نهایی مقالات

نگـارش مشخصات نویسندگان جدید

مقالات دقیقا مطابق شیوه نامه نگارش (لینک) و فرم مشخصات هم مطابق لینک بالا تهیه و بارگذاری گردد.

چکیده انگلیسی گستره هم در انتهای مقاله بارگذاری گردد(700 تا 1000 کلمه)

چنانچه نویسندگان از حمایت مادی ومعنوی ارگان یا سازمانی برخورداربودند، ملزم به قدردانی هستند

هزینه داوری  مقاله 1000000 ریال و هزینه انتشار مقاله  3000000 ریال می باشد.

 که دریافت هزینه ها بصورت آنلاین و از طریق سایت نشریه انجام میگیرد.

 

فایل اصلی مقاله بدون هدر و فوتر و بصورت یک فایل ساده ورد تهیه و بارگذاری گردد(فایل چکیده فارسی و انگلیسی هم نیازی به تارخ پذیرش و تاریخ دریافت و ... نیست و فقط بصورت یک فایل ساده ورد تهیه و بارگذاری گردد)

متن داخل جداول و اشکال و نیز عنوان و زیرنویس آنها فقط با قلم فارسی درج شود.

منابع فارسی ابتدا با قلم فارسی و سپس با قلم انگلیسی درج شوند و در انتهای منبع با قلم انگلیسی عبارت In Persian درج گردد.

در فرمت نشریه رفرنس با قلم فارسی نداریم همه رفرنسهای متن باید با قلم انگلیسی و سال میلادی درج گردد و et alها در کل متن مقاله با قلم ایتالیک درج شوند.

در سایت و بخش اضافه کردن نام نویسندگان (وابستگی سازمانی) لطفا اطلاعات همه نویسندگان را کامل نمایید (فارسی و انگلیسی) در غیر اینصورت زمان انتشار مقاله با مشکل مواجه می شویم (گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور باید در بخش فارسی و انگلیسی درج گردد) - در صورتی که نویسنده مقاله غیردانشگاهی باشد، ذکر «مؤسسات غیردانشگاهی، مؤسسه، شهر و کشور» الزامی است.

در فرم مشخصات کد ارکید مختص نویسندگان بارگذاری گردد(ابتدا لوگوی ارکید کپی و روی نام نویسندگان در فرم مشخصات قرار گیرد و سپس کلیک راست روی لوگو ارکید که روی اسامی نویسندگان بارگذاری شده است، انتخاب گزینه ریمو هایپرلینک و مجدد کلیک راست روی لوگو ارکید و انتخاب هایپرلینک و بارگذاری کد ارکید نویسنده، برای هر نویسنده جداگانه اعمال نمایید.

گزینه orcid برای تمامی نویسندگان اجباری است. لذا ضروری است در سایت https://orcid.org  ثبت‌نام انجام گیرد و توسط نویسندگان در سایت نشریه بخش ویرایش اطلاعات نویسنده درج گردد.

چکیده انگلیسی (برگردان چکیده  فارسی)  در ابتدای مقاله بارگذاری گردد و در انتهای مقاله چکیده گسترده انگلیسی بارگذاری گردد(حداقل 700 و حداکثر 1000 کلمه)

عناوین اصلی مطابق شیوه نامه (راهنمای نویسندگان) موجود در سایت مجله( شامل مقدمه، پیشینه پژوهش، روش شناسی پژوهش، یافته های پژوهش، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها، منابع) می باشد.

چکیده گسترده بایستی شامل بخش های Introduction, Materials and methods, Results and Discussion و Conclusion باشد.


نوع قلم، اندازه، بولد و غیر بولد بودن قلم در همه بخشهای مقاله(جدول فونتها در بخش راهنمای نویسندگان) رعایت شود.