داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد مجید ابراهیمی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
مرضیه ابراهیمی دانشگاه تبریز
احمد آیت الهی مهرجردی دانشگاه کرمان
هادی آتشی دانشیار بخش علوم دامی- دانشکده کشاورزی-دانشگاه شیراز
علیرضا احسانی گروه علوم دامی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی
احمد احمدی هیات علمی/دانشگاه بوعلی سینا
حامد احمدی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
امیر اخلاقی دانشگاه شیراز
آرش آذرفر تغذیه دام و طیور عضو هیات علمی/دانشگاه لرستان
جواد آرشامی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اسدی الموتی دانشگاه تهران- ابوریحان
مسعود اسدی فوزی عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
امیدعلی اسماعیلی پور Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, jiroft University, Jiroft, Iran.
علی اسمعیلی زاده استاد گروه علوم دامی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اسمعیلی زاده کشکوئیه ژنتیک و اصلاح نژاد دام بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان. ایران
بیژن اسمعیل نژاد دانشگاه ارومیه
هما اعرابی دانش آموخته دکتری/پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محسن افشارمنش فیزیولوژی دام دانشیار/دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا آقاشاهی دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دکترای تغذیه نشخوارکنندگان
حمید امانلو تغذیه دام و طیور استاد علوم دامی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه سراسری زنجان-زنجان-ایران
سعید امیر دهری تغذیه دام و طیور
سعید امینی ژنتیک مولکولی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
مهدی امین افشار هیات علمی دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
امیر امنیت طلب دانشکده دامپزشکی دانشگاه ازاد ارومیه
مهدی انصاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی انصاری فیزیولوژی دام گروه علوم دامی- دانشگاه گرگان
زربخت انصاری پیرسرائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید انصاری مهیاری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مسلم باشتنی عضو هیات علمی دانشگاه
محمدرضا بختیاری زاده هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمد حسین بنابازی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
ابوالفضل بهرامی PostDoc
آزاده بوستان دانشگاه محقق اردبیلی
عباس پاکدل گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیده زینب پیغمبر زاده دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد شوشتر
ناصر تاج آبادی استادیار موسسه علوم دامی ایران
گلناز تأسلی تغذیه دام و طیور استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
مهران ترکی گروه علوم دامی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
مریم تقی پور شه بندی فیزیولوژی دام گروه علوم دامی دانشگاه تهران
اکبر تقی زاده استاد دانشگاه تبریز - تغذیه نشخوارکنندگان
اسداله تیموری یانسری استاد- دانشگاه ساری- تغذیه دام و طیور
ارمین توحیدی فیزیولوژی دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران
امین جایدری مدیریت و بهداشت دام گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد لرستان
حسین جانمحمدی دانشگاه تبریز
محمدعلی جعفری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائم شهر
کاوه جعفری خورشیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر- دانشکده تحصیلات تکمیلی- گروه علوم دامی
حسین جهانیان نجف آبادی گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بوعلی سینا
آرش جوانمرد ژنتیک و اصلاح نژاد دام استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مرتضی چاجی عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
یداله چاشنی دل عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدحسین چیذری
علیرضا چگنی عضو هیات علمی پژوهشی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی کشور
حسنا حاجاتی تغذیه دام و طیور استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
ناصر حاجی پور دانشگاه تبریز
ایمان حاج خدادادی تغذیه دام و طیور هیات علمی - دانشگاه اراک
سعید حسنی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدحسین حسینی دانشگاه تهران
سید عیداله حسینی عضو هیات علمی
محمدهادی حسینی فیزیولوژی دام فارغ التحصیل دکتری فیزیولوژی دام، دانشگاه تهران
علی حسینخانی دانشیار دانشگاه تبریز- تغذیه نشخوارکنندگان
سید جواد حسینی واشان گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند. ایران
مجید خالداری عضوهیات علمی دانشگاه لرستان
مجید خالداری استادیار گروه علوم دامی دانشگاه لرستان
مجید خان سفید گروه علوم دامی دانشگاه تهران
مهدی خدایی مطلق فیزیولوژی دام و طیور - گروه علوم دامی دانشگاه اراک
حشمت اله خسروی نیا عضو هیات علمی
امین خضری دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید خلجی استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ملایر
حامد خلیلوندی بهروزیار هیات علمی دانشگاه ارومیه
محمد دادپسند عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
محسن دانشیار دانشگاه ارومیه- PhD
حسن درمانی کوهی هیئت علمی، دانشگاه گیلان
عیسی دیرنده گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بهروز دستار تغذیه دام و طیور گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
حسین دقیق کیا گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
حمید دلدار فیزیولوژی دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده علوم دامی و شیلات، گروه علوم دامی،
مهدی دهقان بنادکی استاد گروه علوم دامی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه تهران
رحیمی رحیمی
جواد رحمانی نیا محقق مؤسسه علوم دامی
محمد رزم کبیر ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کردستان
امیر رشیدی ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
منصور رضایی استاد تمام دانشکده علوم دامی دانشگاه کشاورزی ساری- تغذیه طیور
کامران رضایزدی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
جواد رضائی تغذیه دام و طیور دانشیار تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
الهام رضوان نژاد کرمانی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری
حامد رفیعی استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران
محمد رکوعی دانشگاه زابل
یوسف روزبهان عضو هیات علمی- دانشگاه تربیت مدرس
محمد روستایی علی مهر دانشگاه گیلان دکترای فیزیولوژی دامپزشکی
احمد زارع شحنه دامپزشکی علوم دامی
مجتبی زاغری استاد دانشگاه تهران
ابوالفضل زالی تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی دانشگاه تهران
محمدرضا زبده وزارت جهاد کشاورزی معاونت امور تولیدات دامی دفتر امور طیور و زنبور عسل
حیدر زرقی استادیار- گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد
سونیا زکی زاده عضو هیات علمی بخش ژنتیک و اصلاح نژاد دام- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سعید زین الدینی فیزیولوژی دام دانشیار- عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمد باقر زندی باغچه مریم استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان، ژنتیک و اصلاح دام
مهدی ژندی گروه علوم دامی، دانشگاه تهران
محسن ساری دانشگاه رامین اهواز - گروه علوم دامی
داود علی ساقی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، عضو هیات علمی بخش علوم دامی ، مشهد
علی اصغر ساکی دانشگاه بوعلی سینا
سعید سالاری گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
محمد سالار معینی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیما ساور سفلی مدیر گروه علوم دامی
جمال سیف دواتی تغذیه دام و طیور هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالاحد شاد پرور گروه علوم دامی دانشگاه گیلان
شهلا شاهسوندی بخش تحقیق و تولید واکسن های طیور، موسسه واکسن و سرم سازی رازی
محمد مهدی شریعتی دانشگاه فردوسی
فرید شریعتمداری
سید داود شریفی تغذیه دام و طیور گروه دام و طیور دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، تهران. ایران
میرداریوش شکوری
محمد حسین شهیر دانشگاه زنجان
علی اصغر صادقی
مصطفی صادقی ژنتیک و اصلاح نژاد دام هیئت علمی-
علی صادقی سفیدمزگی عضوء هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا صالحی دانشیار گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
فاطمه صائمی دستیار پژوهشی بخش علوم دامی دانشگاه شیراز
علیرضا صفامهر دانشگاه آزاد مراغه
فیروز صمدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دکتری فیزیولوژی دام
محمد جواد ضمیری دانشگاه شیراز
محمدعلی طالبی رئیس مرکز چهارمحال و بختیاری
حمیدرضا طاهری دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
رضا طهماسبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالمنصور طهماسبی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید عالمیان
رستم عبداللهی آرپناهی دانشگاه تهران
علیرضا عبدالمحمدی دانشگاه رازی
روح الله عبداله پور عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسین عبدی بنمار هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد عبدی گودرزی موسسه رازی
علی رضا عرب دانشگاه تهران- گروه علوم دامی
ایوب عزیزی تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
محمود عظیمی دزفولی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
کاوه عظیم زاده دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد ارومیه
محید علیایی گروه علوم دامی- دانشگاه تبریز- دانشگده کشاورزی
مسعود علی پناه دانشگاه تربت حیدریه
داریوش علیپور تغذیه دام و طیور دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
صادق علیجانی مدیر گروه علوم دامی دانشگاه تبریز.
مسعود علیخانی دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، تغذیه نشخوارککندگان اصفهان،83111-84156، ایران
حسن علی عربی تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران
محمدحسین علوی
فاطمه غازیانی Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Engineering Chaharrah abbasi
شکوفه غضنفری هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مختار غفاری هیات علمی/ دانشگاه ارومیه
فرهنگ فاتحی دانشگاه تهران
جمال فیاضی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
فرشید فتاح نیا عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
امیر فدایی فر تغذیه دام و طیور عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
رضا فرجی ژنتیک و اصلاح نژاد دام دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه تهران
عباس فرح آور دانشگاه بوعلی همدان
فرهاد فرخی اردبیلی دانشگاه ارومیه-عضو هیات علمی
ایوب فرهادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همایون فرهنگ فر دانشگاه بیرجند ، عضو هیئت علمی
صاحب فروتنی فر هیئت علمی دانشگاه رازی
حسن فضائلی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور کرج
محمد قادرزاده ژنتیک و اصلاح نژاد دام دکتری تخصصی PhD رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام (مولکولی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مصطفی قادری زفره ایی ژنتیک مولکولی دانشگاه یاسوج
حیدر قیاسی دانشگاه پیام نور
ابراهیم قاسمی هیئت علمی گروه علوم دامی
حسینعلی قاسمی دانشیار دانشگاه اراک
,وحید قاسمی تغذیه دام و طیور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آشور محمد قره باش تغذیه دام و طیور دانشگاه گنبد کاوس
جمال قره خانی مدیریت و بهداشت دام اداره کل دامپزشکی استان همدان
حیدر قلی زاده عضو هیأت علمی اقتصاد کشاورزی / دانشگاه زنجان
محسن قلی زاده ژنتیک و اصلاح نژاد دام ، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
نوذر قهرمان گروه آبیاری ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نوید قوی حسین زاده ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
تقی قورچی تغذیه دام و طیور گروه تغذیه دام طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
مهدی کاظمی بن چناری عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه اراک
علی کیانی تغذیه دام و طیور عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه لرستان
روح اله کیانفر تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
امیر کریمی دانشگاه تبریز، تخصص: فیزیولوژی دام
محمد امیر کریمی ترشیزی تغذیه دام و طیور گروه پرورش و مدیریت طیور- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس
سعید کریمی دهکردی دانشگاه شهرکرد
فرخ کفیل زاده پردیس و منابع طبیعی دانشگاه رازی
حمید کهرام دانشگاه تهران
مهدی گنج خانلو تغذیه دام و طیور پردیس کشاورزی- دکتری تغذیه دام
عباس گودرزی دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی/کرج، ایران
لیلا لطفی دانشجو / دانشگاه تهران
هوشنگ لطف اللهیان عضو هیئت علمی مدیر امور آزمایشگاه ها موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجید متقی طلب تغذیه دام و طیور دانشگاه گیلان /عضو هیات علمی
اردشیر محیط دانشگاه گیلان دکترای تغذیه دام وطیور
مازیار محیطی اصلی دانشگده کشاورزی دانشگاه گیلان
مصطفی محقق دولت آبادی دانشگاه یاسوج
مهرداد محمدی فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان
محمدرضا محمدآبادی استاد بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد
طاهره محمدابادی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی- ایران
عبدالله محمدی سنگ چشمه عضو هیات علمی/دانشگاه تهران
مرتضی مختاری دانشیار / دانشگاه جیرفت
عباس میراب زاده بازنشسته سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
سودابه مرادی تغذیه دام و طیور دانشگاه رازی
محمدحسین مرادی ژنتیک و اصلاح نژاد دام استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
حسین مرادی شهربابک استادیار
محمد مرادی شهربابک ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران
سید رضا میرائی آشتیانی ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ایران
حمید رضا میرزایی الموتی دانشیار دانشگاه زنجان
فرزاد میرزائی آقجه قشلاق دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی
ُسارا میرزائی گودرزی هیئت علمی دانشگاه بوعلی
حوا مرزبان موسسه واکسن و سرم سازی رازی
حسین مروج تغذیه دام و طیور هیات علمی
رضا مسعودی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
علی اکبر مسعودی
رضا معصومی استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
مهرداد معمار دانشگاه یاسوج
محمد مهدی معینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
علی مقصودی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی ملکی عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
فرناز ملکی فرد مدیریت و بهداشت دام گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
هرمز منصوری موسسه تحقیقات علوم دامی
حسین مهربان ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه شهرکرد
سید ناصر موسوی دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا
معصومه ناصرخیل، فارغ التحصیل دکتری گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ابوذر نجفی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
طوبی ندری فیزیولوژی دام عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
محمد رضا نصیری
مریم نظربیگی مدیریت و بهداشت دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه ایلام
احمد نعمت اللهی دانشگاه تبریز
غلامعلی نهضتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی نوبخت عضو هیات علمی
بهمن نوید شاد عضو هیات علمی
امید نوری دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی/کرج، ایران
محمد ابراهیم نوریان سرور عضو هیات علمی 'گروه علوم دامی دانشگاه رازی
روح اله نورمحمدی مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، بیرجند
محمد علی نوروزیان دانشیار
سیدرضا هاشمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرزاد هاشم زاده گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
نعمت هدایت ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمد طاهر هرکی نژاد ژنتیک مولکولی دانشگاه زنجان - ژنتیک
فردین هژبری تغذیه دام و طیور دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
شیرین هنر بخش هیات علمی / دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
رسول واعظ ترشیزی ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
اعظم یوسفی پسادکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
علیرضا یوسفی بخش پاتولوژی و حیوانات تحت آزمایش، مدیریت کنترل کیفی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
مصطفی یوسف الهی عضو هیات علمی دانشگاه زابل- تغذیه نشخوارکنندگان
ایمان یوسفیان گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
کاظم یوسفی کلاریکلائی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
محمود وطن خواه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد، دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام