اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 204
تعداد پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش 48

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 660
تعداد مشاهده مقاله 980915
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 685543
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 60 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 264 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
درصد پذیرش 55 %