آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 120
تعداد پذیرش 61
تعداد عدم پذیرش 34

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 590
تعداد مشاهده مقاله 892885
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 640011
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 213 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
درصد پذیرش 51 %