آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 156
تعداد پذیرش 80
تعداد عدم پذیرش 41

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 603
تعداد مشاهده مقاله 928579
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 654916
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 62 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 224 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
درصد پذیرش 51 %