اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 239
تعداد پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش 55

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 676
تعداد مشاهده مقاله 1007883
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 718804
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 58 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 279 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
درصد پذیرش 57 %