آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 134
تعداد پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش 38

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 591
تعداد مشاهده مقاله 900776
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 645099
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 60 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 231 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
درصد پذیرش 48 %