اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 175
تعداد پذیرش 99
تعداد عدم پذیرش 42

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 626
تعداد مشاهده مقاله 951917
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 667976
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 232 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
درصد پذیرش 57 %