ریزپوشانی مخلوط عصاره‌ گیاهان دارویی: اثر آن بر شاخصه‌های عملکرد رشد، اجزا لاشه و پاسخ ایمنی جوجه گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند. ایران

2 مدیر عامل شرکت دانش بنیان گلچین توس (شرکت زایشی جهاد دانشگاهی مشهد) مشهد. ایران.

3 گروه صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد. ایران

چکیده

هدف از اجرای آزمایش، بررسی و مقایسه اثر بخشی فرآیند ریز پوشانی عصاره‌های گیاهی و عصاره خام شش گیاه آویشن، پونه کوهی، رزماری، رازیانه، زردچوبه و نعنا فلفلی بر عملکرد، اجزای لاشه و پاسخ ایمنی جوجه گوشتی بود. در مرحله آزمایشگاهی، عصاره‌ها با نسبت‌های مختلف دیواره کربوهیدراتی (1:10؛ 1:15 و 1:20) ریزپوشانی شدند که یافته‌ها نشان داد نسبت 1:10 ریزپوشانی از نظر شاخص‌های کیفی بهتر است. در آزمایش مزرعه‌ای از 650 قطعه جوجه‌خروس یک روزه راس 308 در طرح کاملاً تصادفی با 13 تیمار، 5 تکرار و 10 پرنده در تکرار به مدت 42 روز استفاده شد. میزان mg/kg 600 عصاره خام و gr/kg 6/6 عصاره ریز پوشانی شده گیاهان به صورت ترکیبی به جیره ها افزوده شد. داده‌های مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدل خوراک در دوره‎های 10-0، 24-11 و 42-25 روزگی رکوردبرداری گردید. در روز هفتم آزمایش واکسن نیوکاسل و آنفولانزا به پرنده‌ها تزریق و در روز 35 آزمایش از هر تکرار یک پرنده خونگیری و عیار پادتن اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد تیمارهای حاوی مخلوط عصاره‌های ریزپوشانی شده موجب افزایش وزن در دوره‌ آغازین و رشد در مقایسه با شاهد گردید اما تیمارهای حاوی عصاره خام و تیمارهای ریزپوشانی شده تاثیری بر مصرف خوراک نداشتند. تیمارهای عصاره‌های خام و ریزپوشانی شده موجب افزایش وزن نسبی لاشه و چربی بطنی شدند اما تأثیری بر عیار پادتن بر ضد نیوکاسل و آنفولانزا نداشتند. نسبت‌های مختلف عصاره‌ گیاهی ریز پوشانی شده موجب بهبود عملکرد رشد جوجه گوشتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microencapsulated medicinal plants extracts: Effects on growth performance, carcass components and immune response of broilers

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Hosseini-Vashan 1
  • Hassan Kihani-yazdi 1
  • Majid Afshari 2
  • Shadi Bolourian 3
1 Animal Science Department, َAgricultural faculty, University of Birjand, Birjand, I.R. Iran
2 Managing Director of Danesh Banyan Golchin Toos (Mashhad Academic Jihad Breeding Company), Mashhad. Iran.
3 Food Technology Department,, Research Institute of Food Science and Technology University of Mashhad, Mashhad. Iran,
چکیده [English]

The aim of this experiment was to investigate and compare the effectiveness of the microencapsulated of medicinal plant extracts and raw extracts of six plants involved thyme, oregano, rosemary, fennel, turmeric and peppermint on growth performance, carcass components and immune response of broilers. In invitro condition, the extracts were microcoated with different ratios of carbohydrate wall (1:10, 1:15 and 1:20). The results showed that the ratio of 1:10 microencapsulated is more efficiency in terms of quality indicators. For this experiment, 650 one-day-old chicks of Ras 308 were used in a completely randomized design with 13 treatments, 5 replicats and 10 birds for 42 days. The amount of 600 mg/kg of raw extract and 6.6 gr/kg of micro-encapsulated extract of plants was added to the rations in a mixed component. Data on feed intake, weight gain and feed conversion ratio were recorded in periods of 0-10, 11-24 and 25-42 days. On the seventh day of the experiment, Newcastle and influenza vaccines were injected, and at the 35th day, one bird from each repelecat were bleeding and the antibody titer wer measured. The results showed, as compare to control, treatments containing a microencapsulated extracts increased body weight in the starter and grower. However, the treatments containing raw and microencapsulated extract had no effect on feed intake. The treatments of raw and microencapsulated extracts increased the relative weight of carcass and abdominal fat, but had no effect on the antibody titer against Newcastle disease and influenza.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antiobody titer
  • Broiler
  • FCR
  • Microencapsulated