اثر اندازه ذرات‎ ‎ذرت و منابع مختلف فیبر نامحلول بر عملکرد و خصوصیات لاشه و دستگاه گوارش ‏جوجه‌های گوشتی

سودابه مرادی؛ آرش مرادی؛ وحید عطابیگی؛ رضا عبداللهی

دوره 51، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 151-161

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.252051.653615

چکیده
  این پژوهش به‌منظور مطالعه اثر اندازه ذرات ذرت و منابع مختلف فیبر نامحلول بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی از سن 1 تا 21 روزگی انجام شد. تعداد 660 قطعه جوجه گوشتی نر به‌صورت آزمایش فاکتوریل ۳×2 با شش تیمار و پنج تکرار استفاده شدند. عوامل مورد مطالعه شامل دو اندازه ذرات ذرت (2 و 6 میلی‌متر) و سه منبع فیبر نامحلول ...  بیشتر

تأثیر کنجاله کلزای تخمیری بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی، کانی شدن ‏استخوان درشت نی و خصوصیات روده جوجه‌های گوشتی

محمد داودی فر؛ منصور رضایی؛ محمد هاشمی

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 57-68

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.291281.653748

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثرات تخمیر بر خصوصیات غذایی کنجاله کلزا (با استفاده از لاکتوباسیلوس فرمنتوم و باسیلوس سابتیلیس و آسپرژیلوس اوریزا) و همچنین مقایسه کنجاله کلزای فرآوری‌نشده با کنجاله کلزای تخمیری بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. دراین تحقیق تعداد280 قطعه جوجه نر یک روزه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به ...  بیشتر

اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی

مجید متقی طلب؛ مینو میرزاوند چگینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ مصطفی گلشکن

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 527-534

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.264711.653658

چکیده
  به­منظور بررسی اثرات تزریق درون تخم­مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت­نی جوجه­های گوشتی، تعداد 480 عدد تخم­مرغ بارور سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 6 تیمار، 4 تکرار و 20 تخم‌مرغ در هر تکرار اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل بدون تزریق یا شاهد منفی (NC)، و تزریق 1 میلی­لیتر سرم فیزیولوژی یا شاهد ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی

حدیث میرزایی؛ محمدرضا قربانی؛ سمیه سالاری؛ محمد امین مهرنیا

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 405-414

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.254413.653626

چکیده
  آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏های رفاهی جوجه‏های گوشتی تحت تنش گرمایی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 5 تیمار و 4 تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (جیره پایه ...  بیشتر

بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR

اکبر اسدی؛ تقی زهرایی صالحی؛ محمود جمشیدیان

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 203-211

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.256297.653633

چکیده
  اشریشیاکلی بیماری‌زای طیور عامل ایجاد طیف بسیار گسترده‌ای از بیماری‌های خارج روده‌ای ازجمله سلولیت و کلی باسیلوز است. مشکل مقاومت به پادزیست (آنتی‌بیوتیک)‌ها در سرتاسر جهان وجود دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی مولکولی ژن‌های مقاومت پادزیستی مانند: aac، aad، qnr، tet، anr، sul و تعیین حساسیت پادزیستی بود. نمونه‌برداری از کشتارگاه صنعتی ...  بیشتر

تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژنین به ال-لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی یک روزۀ راس

فریده عبدالعلی زاده الوانق؛ مرضیه ابراهیمی؛ حسین دقیق کیا

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 207-217

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.221665.653484

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت­های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت­های خون جوجه­های گوشتی یک روزۀ سویۀ راس بود. شمار 210 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با هفت گروه آزمایشی و هر گروه دارای سی تخم­مرغ انفرادی استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر

تأثیر میوۀ بلوط و سطح متیونین جیره بر عملکرد تولیدی، وزن برخی اندام‌ها و ویژگی‌های استخوان درشت‌نی در مرغ گوشتی

فاطمه ندایی؛ محمد هوشمند؛ سیامک پارسایی؛ مهرداد معمار

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 219-228

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.227014.653504

چکیده
   تأثیر سطوح 0، 15و 20 درصد میوۀ بلوط به‌عنوان جایگزین ذرت در جیره‌های حاوی متیونین سطح توصیه‌شده توسط NRC (1994) و دو برابر سطح توصیه‌شده توسط NRC (1994) بر عملکرد تولیدی مرغ گوشتی با استفاده از 528 قطعه جوجۀ یک‌روزۀ سویۀ کاب 500 در قالب آزمایش فاکتوریل 3×2 بر پایۀ طرح کامل تصادفی با چهار تکرار و 22 قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد. در همۀ دوره­های ...  بیشتر

قابلیت هضم چربی‌ها، غلظت اجزای چربی و هورمون‌های استروئیدی در سرم خون و ذخیره و الگوی توزیع چربی در لاشۀ مرغ‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی کارواکرول، منتول و تیمول

میر حسن بیرانوند؛ حشمت اله خسروی نیا؛ آرش اذرفر؛ عزت اله رفیعی علوی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 261-272

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.217434.653474

چکیده
  این پژوهش برای بررسی و ارزیابی تأثیر افزودن مقادیر 400، 200 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم به ترتیب از کارواکرول، تیمول و منتول به یک جیرۀ شاهد بدون افزودنی بر ذخیره و توزیع چربی در لاشۀ جوجه­های گوشتی با استفاده از 96 قطعه جوجۀ گوشتی ماده از سن 12 تا 42 روزگی اجرا شد. افزودن کارواکرول، منتول و تیمول به جیره به ترتیب موجب کاهش معنی­داری در قابلیت ...  بیشتر

تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

محمد خواجه بمی؛ محسن افشارمنش

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 489-498

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.206445.653444

چکیده
  این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر نانو‌ذرات اکسید روی و ریزاندامگان سلامت‌بخش (پروبیوتیک) بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خون جوجه‌های خروس (راس 308) انجام شد. این آزمایش با 288 قطعه جوجه در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و دوازده جوجه در هر تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل: 1) شاهد حاوی میزان استاندارد اکسید روی ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت لاشه و ویژگی‌های بیوشیمیایی و کیفی گوشت در جوجه‌های گوشتی

محمد باقر افشون؛ علی نقی کشتکاران؛ مهرداد معمار؛ فرهاد صمدیان

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 337-347

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59789

چکیده
  در این پژوهش تأثیر افزودن سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت لاشه و ویژگی­های بیوشیمیایی و کیفی گوشت سینۀ جوجه­های گوشتی بررسی شد. بدین منظور 400 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ کاپ 500 به پنج گروه آزمایشی با چهار تکرار ( هر تکرار شامل بیست قطعه جوجه) تقسیم شده و روزانه 85 و 128 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصارۀ آبی گل بابونه ...  بیشتر

ارزیابی متیونین گیاهی به‌عنوان جایگزین DL- متیونین و تأثیر آن بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و متابولیت‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

سودابه مرادی؛ آرش مرادی؛ زهرا زنگنه

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 399-407

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59795

چکیده
   این آزمایشبه‌منظور ارزیابی جایگزینی متیونین صنعتی یا مصنوعی (سنتتیک) با متیونین گیاهی و بررسی تأثیر آن بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی انجام شد. شمار 280 قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با هفت تیمار، چهار تکرار و ده قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند ...  بیشتر

مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی

معصومه غلامی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ سعید زره داران

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 203-213

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59025

چکیده
  این آزمایش برای مقایسۀ زیست‌فراهمی نسبی پروتئینات و اکسید منگنز با جذب بافتی در جوجه‌های گوشتی اجرا شد. شمار 432 جوجۀ یک‌روزۀ نر سویۀ تجاری کاب500 به‌طور کامل تصادفی بین نه تیمار آزمایشی با هشت تکرار و شش جوجه در هر تکرار توزیع شد. جیره‌ها در قالب طرح کامل تصادفی با ترتیب فاکتوریل با دو منبع پروتئینات و اکسید منگنز خالص و چهار سطح منگنز ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت

بهزاد صدیقی شیخ حسن؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 31-40

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.57997

چکیده
  در این آزمایش با استفاده از طرح بلوک­های کامل تصادفی تأثیر سه سطح انرژی در چهار تکرار شامل؛ 1-سطح انرژی جیره برابر راهنمای سویۀ آرین، 2-کاهش سطح انرژی جیره به میزان 100 کیلوکالری در دورۀ آغازین و 150 کیلوکالری در دورۀ رشد و پایانی نسبت به راهنمای سویۀ آرین، 3- کاهش سطح انرژی جیره به میزان 200 کیلوکالری در دورۀ آغازین و 300 کیلوکالری در دورۀ ...  بیشتر

اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی

محمد شادمانی؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ حمیدرضا میرزایی؛ مهران مهری

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 111-118

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55641

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر افزودن 5 سطح پودر گیاه آنغوزه (صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد) به جیرة غذایی بر عملکرد، ایمنی هومورال و سلولی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی مخلوط نر و مادة سویة راس- 308، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار در مراحل سنی 21-1 و 42-22 روزگی اجرا شد. در مرحلة سنی 42-22 روزگی، مقدار افزایش ...  بیشتر

اثر افزودن عصارۀ آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی

ندا فرزانفر؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستائی علی‌مهر

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 141-149

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55645

چکیده
  این مطالعه به‌منظور بررسی اثر افزودن مقادیر صفر (شاهد)، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌لیتر عصارۀ آبی آویشن شیرازی در یک لیتر آب آشامیدنی، بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی، با استفاده از 200 قطعه جوجۀ یک‌روزۀ سویۀ راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 مشاهده در هر تکرار اجرا شد. مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه ...  بیشتر

بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی

علی عباسی آغوی؛ محمد سالار معینی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 71-81

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24911

چکیده
  در این مطالعه دو آزمایش به منظور تعیین انرژی قابل سوخت و ساز و بررسی اثر ضایعات انجیر (با و بدون آنزیم ناتوزیم پلاس) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. در آزمایش اول انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای تعادل نیتروژن به روش جمع آوری کل فضولات با استفاده از خروس های بالغ لگهورن تعیین شد. در آزمایش دوم تاثیر استفاده از 3 سطح ضایعات ...  بیشتر

اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی

سید ناصر موسوی؛ محمود شیوازاد؛ محمد چمنی؛ هوشنگ لطف اللهیان؛ علی اصغر صادقی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 153-160

چکیده
  در روز 16 جوجه‌کشی 400 عدد تخم‌مرغ بارور مرغ مادر گوشتی سویه راس 308، توزین و در قالب طرح کاملاً تصادفی به 4 گروه آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار شامل 25 عدد تخم‌مرغ تقسیم شدند. در روز 18 جوجه‌کشی به مایع آمنیوتیک هریک از تخم‌مرغ‌های بارور یک میلی‌لیتر از محلول‌های آزمایشی تزریق شد و به گروه شاهد ماده ای تزریق نشد. سپس تخم‌مرغ‌ها به دستگاه ...  بیشتر

اثر تصحیح مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

مجتبی زاغری؛ ساره بوربور؛ منصور رضائی؛ اسدالله تیموری یانسری؛ محمد ریاحی

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر محاسبه مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز در تنظیم جیره جوجه‌های گوشتی و تاثیر آن بر عملکرد و هزینه تولید بود. در این آزمایش تعداد 640 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308، تا سن 49 روزگی بر روی بستر پرورش یافتند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل (2×4) با چهار نوع جیره و دو جنس در چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار ...  بیشتر

بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی

عبدالرضا کامیاب؛ علیرضا محمد حسینی؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  به منظور بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیره غذائی و دو زمان حذف مکمل‌ها از جیره صورت گرفت. جیره‌های آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد (دارای مکمل معدنی و ویتامینی)، 2- جیره حاوی مکمل معدنی و فاقد مکمل ویتامینی، 3- جیره حاوی مکمل ویتامینی و فاقد ...  بیشتر

بررسی تاثیر مکمل ویتامین C بر عملکرد و پاسخ های ایمنولوژیک جوجه های گوشتی

علیرضا حسابی نامقی؛ حسن نصیری مقدم؛ جلیل توکل افشاری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر مکمل ویتامین C (L اسکوربیک) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنولوژیک جوجه‌های گوشتی آزمایشی با استفاده از 300 جوجه نر یکروزه گوشتی از سویه راس 208 در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. مکمل ویتامین C به مقادیر ppm 1000 و 500 به دو صورت محلول در آب و همراه خوراک به همراه گروه شاهد (فاقد مکمل) 5 تیمار این آزمایش بود. یک جیره متشکل از ...  بیشتر