مقاله پژوهشی تغذیه دام و طیور
تاثیر جایگزینی سلنیوم معدنی با سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بر عملکرد و کیفیت گوشت سینه جوجه های گوشتی

امید نوری؛ مجتبی زاغری؛ حسنا حاجاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2022.336246.653866

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر جایگزینی سلنیوم معدنی با سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بر عملکرد و کیفیت گوشت سینه جوجه‌های گوشتی، از 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، هشت تکرار و پنج قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. منابع سلنیوم مورد استفاده شامل سلنیت سدیم و سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بودند که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر فراسنجه‌های خونی خروس‌های تحت چالش با دگزامتازون

علی اضغر خلیل خلیلی؛ مهدی ژندی؛ مجتبی زاغری؛ حسن مهربانی یگانه؛ علیرضا یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.326669.653837

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر تغذیه‌ی سلنیوم آلی (oSe) بر فراسنجه‌های خونی خروس‌های مادر گوشتی تحت چالش با دگزامتازون(Dexa) بود. تعداد پنجاه قطعه خروس مادر گوشتی (سویه راس 308) در سن 64 هفتگی به‌طور تصادفی به 5 گروه (10 خروس در هر گروه) تقسیم شدند و طی 10 هفته متوالی، با یک جیره خوراکی استاندارد حاوی سطوح مختلف سلنیوم آلی تغذیه شدند. به‌منظور القای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر منابع مختلف چربی در جیره استارتر بر رشد و سلامتی بره‌های زود شیرگیری شده قزل

مینا حاجیلو؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار؛ بهزاد اسدنژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2022.307090.653853

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی اثر منابع مختلف چربی در جیره آغازین بر رشد و سلامتی بره‌های زود شیرگیری شده‌ی قزل انجام شد. 20 رأس بره ماده قزل بعد از 4 هفته تغذیه با شیر مادر، به 4 گروه 5 رأسی تفکیک و بعد از 2 هفته عادت‌پذیری ، به مدت 2 ماه با استفاده از جیره‌آزمایشی با نسبت کنسانتره به علوفه 90:10، حاوی 3 درصد نمک کلسیمی اسیدهای چرب غیر اشباع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی توان پروبیوتیکی باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش زنبور عسل و تاثیر آنها بر برخی فراسنجه های عملکردی کلنی‌ها

علیرضا مرادی؛ داریوش علیپور؛ ناصر تاج آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2022.332030.653848

چکیده
  هدف از این مطالعه جداسازی باکتریهای اسید لاکتیک از دستگاه گوارش زنبور عسل و توان پروبیوتیکی جدایه ها، و تاثیر تیمار آنها بر برخی فراسنجه های عملکردی کلنی ها بود. بدین منظور از زنبورستان با یکصد کلنی ، تعداد 10 کلنی زنبور عسل بصورت تصادفی انتخاب و جهت نمونه گیری استفاده شدند. تعداد 20 زنبور کارگر از هر کندو گرفته و پس از انتقال به ازمایشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رنگ‌دانه طبیعی آلگاسان بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی

فرهاد احمدی؛ سید مجتبی موسوی؛ محسن محمدی ساعی؛ بابک ماسوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2022.321515.653820

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر رنگ‌دانه آلگاسان بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین با چهار تیمار، سه تکرار و 17 جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. جیره‌های آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (شاهد)، 2- جیره پایه + 1/0 درصد پودر آلگاسان، 3- جیره پایه + 2/0 درصد پودر آلگاسان و 4- جیره پایه + 3/0 درصد پودر آلگاسان بودند. علاوه بر اندازه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای صفات تولید در گاو های هلشتاین ایران

محمدرضا افرازنده؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ مختارعلی عباسی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ رسول واعظ ترشیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2022.333762.653856

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط از طریق محاسبه‌ی همبستگی رتبه‌ای پیش‌بینی ارزش ارثی گاو‌‌های نر در ایران با پیش‌بینی ارزش ارثی توسط اینتربول بود. از تعداد 2,000,378 رکورد تولید 305 روز شیر، چربی و پروتئین زایش‌های اوّل تا سوّم سال‌های 1383 تا 1400 دختران 9,603 پدر در 3,444 گله استفاده گردید. در مدل اوّل از ارزیابی چند صفتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پاسخ جوجه های گوشتی به استفاده از آنزیم پروتئاز در جیره‌های حاوی سویای پرچرب اکسترود شده در دماهای گوناگون

محمود رضا حیدری؛ بهروز دستار؛ سید ناصر موسوی؛ رضا میرشکار؛ سید عیداله حسینی؛ مجید عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2022.338062.653870

چکیده
  چکیده تعداد 1440 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس-308 از سن یک تا 42 روزگی در قالب طرح بلوک های‌ کامل تصادفی با هشت تیمار در شش تکرار (30 قطعه در هر تکرار) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌های حاوی صفر (بر پایه کنجاله سویا) و 15 درصد دانه سویای خام، دانه سویای پرچرب اکسترود شده در دمای 90 و 150 درجه سلسیوس با مقادیر صفر و یا 02/0 درصد آنزیم پروتئاز ...  بیشتر