دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر کنجاله سویای عمل آوری شده با اسید سیتریک بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.345444.653895

معصومه نوروزی؛ منصور رضایی؛ محمد کاظمی فرد


بیان ژن‌های سیتوکین در بافت طحال جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح متفاوت آرد میوه بلوط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.348444.653906

مصطفی محقق دولت آبادی؛ علی زارعی؛ میثم آصفی


تاثیر پودر پر آب‌کافت قلیائی بر عملکرد، برخی صفات مورفولوژی روده و اکسیداسیون گوشت ‏جوجه‌های گوشتی آرین در دوره رشد و پایانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.351226.653918

رضا افشار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ فرید شریعتمداری؛ علیرضا ایوک پور


مطالعه‌ی پویش کل ژنوم جهت شناسایی جایگاه‌های ژنتیکی مرتبط با بیماری لکوز در گاوهای هلشتاین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.354617.653932

فرناز ارجمندکرمانی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین محمدی؛ مهدی جوان نیکخواه؛ یونس دوستی


مقایسه‌ی برخی توابع ریاضی برای توصیف الگوی منحنی رشد بلدرچین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.327800.653838

مرضیه جهان؛ علی مقصودی؛ محمد رکوعی؛ هادی فرجی آروق


اثر پپتیدهای استخراج شده از کنجاله تخم‌آفتابگردان بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.356096.653937

حمید اشکور قربانی؛ منصور رضایی؛ محمد کاظمی فرد


مطالعه پویش ژنومی مرتبط با صفات کیفی پشم – مقایسه بین گوسفندان نژاد پشم ضخیم با پشم ظریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.358794.653944

حسین محمدی؛ برندا موردو


بررسی اثر تغییر واریانس باقیمانده پلی‌ژنی بر توانایی پیش بینی ارزش اصلاحی ژنومی نتاج آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.359139.653946

سمیه بارانی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ هادی دکتر هادی اسفندیاری؛ مجید خان سفید


اثر سطوح انرژی و تراکم جمعیت بر عملکرد رشد، شاخص‌های بیوشیمیایی خون، ریخت‌شناسی روده و کیفیت گوشت جوجه گوشتی آرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.359172.653945

کامران بهرامپور؛ سید جواد حسینی واشان؛ نظر افضلی؛ محمد سالار معینی؛ کاظم یوسفی


شناسایی تنوع‌های ژنومی‌ و بررسی نقش آ‌ن‌ها در سطح ژنوم گاومیش‌های نژاد مازندرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.359835.653948

میلاد حسینی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک


ریزپوشانی مخلوط عصاره‌ گیاهان دارویی: اثر آن بر شاخصه‌های عملکرد رشد، اجزا لاشه و پاسخ ایمنی جوجه گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.360254.653950

سید جواد حسینی واشان؛ حسن کیهانی یزدی؛ مجید افشاری؛ شادی بلوریان


تاثیر سطوح مختلف بتاآلانین بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، کلسترول زرده و فراسنجه‌های خونی مرغ تخم‌گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.363366.653961

محمد کاظمی فرد؛ منصور رضایی؛ علی اصغر کاردل؛ عیسی دیرنده


اثر حذف آهن از پیش‌مخلوط معدنی و افزودن تخم‌پنبه به‌عنوان کی‌لیت کننده آهن بر توان تولیدی و وضعیت سلامت گاوهای شیری دوره انتقال و گوساله‌های آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.364195.653964

محسن خلیلی؛ حمید امانلو؛ طاهره امیر آبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی


بررسی تاثیر اقلیم در تغییرات تعداد گله های منتخب و عملکرد گاوهای هلشتان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22059/ijas.2023.364977.653967

حسین خانی بندانی؛ علی مقصودی؛ محمد رکوعی؛ بهروز محمد نظری؛ مخنارعلی عباسی؛ هادی فرجی آروق


کارائی شبکه‌های عصبی مصنوعی و مدل‌های خطی مختلط در پیش‌بینی ارزش اصلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijas.2023.353747.653928

سمیرا گویلی؛ محمد رزم کبیر؛ امیر رشیدی؛ رزگار عرب زاده


تعیین شاخص انتخاب اقتصادی برای صفات رشد در سیستم پرورش نیمه متمرکز بز مرخز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/ijas.2023.362055.653954

فرهاد حسین زاده شیرذیلی؛ ساحره جوزی شکالگورابی؛ مهدی امین افشار؛ محمد رزم کبیر


پویش ژنوم برخی صفات تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2023.359774.653947

مصطفی صادقی؛ نرگس مداحی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ علی جلیل سرقلعه


اثر طول دوره آبستنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری و سلامت گوساله‌های هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2024.359948.653949

کامران پژوهنده؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی


بررسی مولکولی مقاومت به سموم پایرتروئیدی درلاروهای مگس خانگی (Musca Domestica) در مرغداری‌های تخمگذار شمالغرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2024.362430.653959

مریم کیقبادی؛ موسی توسلی؛ بیژن اسمعیل نژاد؛ فرناز ملکی فرد؛ رحیم مولایی


شناسایی ژن های موثر بر صفات رشد در جوجه های گوشتی با استفاده از روش های یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2023.363825.653963

حسین بانی سعادت؛ رسول واعظ ترشیزی؛ علی اکبر مسعودی؛ علیرضا احسانی؛ صالح شاهین فر


دوره سرمایی در کبک های ماده چوکار: تاثیر بر برخی عملکردهای تولیدمثلی و فراسنجه های خونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2023.364750.653966

سارا بهشتی مقدم؛ یوسف جعفری آهنگری؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ امیر اخلاقی


اثر تغذیه مکمل‌ پودر چربی حاوی افزودنی (لسیتین یا پودر صفرا) با شکل فیزیکی پرک یا گرانول بر قابلیت‌هضم ظاهری مواد مغذی و برخی از فراسنجه‌های خون در گاوهای شیرده هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2024.367178.653969

حمیدرضا تقیان؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار


مطالعه اثرات برون‌تنی عصاره‌های آویشن باغی و اسطوخودوس بر ترونت‌های ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس جدا شده از ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2024.367660.653970

جلیل رحمتی طاقجه حسن؛ محمد یخچالی؛ علی نکوئی فرد


کاوش ژنومی نشانه های انتخاب جهت شناسایی مکان های کروموزومی مرتبط با بیماری یون در گاوهای هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2024.367917.653972

فاطمه ناوشکی؛ حسین مرادی شهربابک؛ علی صادقی سفید مزگی؛ جوهان سولکنر؛ مهدی جوان نیکخواه


بررسی عملکرد فنی واحدهای پرورش زنبورعسل در شهرستان فریدونشهر، اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2024.368540.653977

سید عرفان حسینی؛ علی اکبر براتی؛ حسین شعبانعلی فمی


بررسی وضعیت اقتصادی واحدهای پرورش زنبورعسل در شهرستان فریدونشهر ، اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/ijas.2024.371492.653994

سید عرفان حسینی؛ علی اکبر براتی؛ حسین شعبانعلی فمی