بهبود فراسنجه‌های بافت‌شناسی و بیان نسبی ژن StAR در بیضه خروس‌های تغذیه‌شده با کریسین

علی سامی امین الطواش؛ احمد زارع شحنه؛ حسین مروج؛ مهدی انصاری؛ حمید دلدار

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 207-215

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.240313.653554

چکیده
  در این پژوهش اثر کریسین خوراکی بر بافت­شناسی و بیان نسبی StAR در بیضه خروس­های راس 308 تغذیه­شده با کریسین بررسی شد. بیست خروس (40 هفته) به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند و جیره پایه به اضافه سطوح متفاوتی از کریسین شامل صفر (Ch0)، 25 (Ch25)، 50 (Ch50) و 75 (Ch75) میلی­گرم در روز به‌مدت 12 هفته متوالی دریافت کردند. در پایان آزمایش خروس­ها ...  بیشتر

مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری

ناهید زهروجیان؛ حسین مروج؛ مجتبی زاغری؛ سعید امین زاده

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 335-345

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.259462.653642

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر نوع پرنده بر انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری دو نوع کنجالۀ سویا (فرآوری‌شده و بدون فرآوری) اجرا شد. در این تحقیق از 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویۀ راس 308 (62 هفته)، 72 قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ راس 308 (35 روزه) و 36 قطعه مرغ تخم‌گذار سویۀ های‌لاین دبلیو 36 (40 هفته) استفاده شد. در هر آزمایش تیمارها شامل یک جیرۀ مرجع و دو جیرۀ ...  بیشتر

تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera)

زهرا گرزین؛ حسین مروج؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ لیلا تیریزی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-107

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.133536.653366

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی عصارۀ اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل در تغذیۀ زنبور­عسل و تأثیر آن بر سامانة ایمنی از جمله سنجش شمار هموسیت­ها و آنزیم فنل اکسیداز بر پایۀ آزمایش صحرایی در بهار و تابستان 1393 به مدت چهار ماه انجام شد. شمار 28 کلنی همسان‌سازی شده به‌طور تصادفی به چهار تیمار و هفت تکرار تقسیم شدند، تیمار­ها عبارت بودند از: ...  بیشتر

پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره

جمشید نورقدیمی؛ حسین مروج؛ فاطمه غازیانی؛ رسول اکبری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 379-388

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56823

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی‌ انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری تصحیح‌شده برای ازت (AMEn) در 12 رقم گندم رایج (مهدوی، چمران، سبلان، سپاهان، سیوند، الموت، شعله، نیشابور، پیشتاز، بهار، شیراز و شاه‌پسند) کشت‌شده در استان البرز اجرا شد. انرژی قابل سوخت‌وساز با اکسید کروم به عنوان نشانگر اندازه‌گیری شد. هریک از جیره‌های ...  بیشتر

اثر سطوح جیره‌ای فسفولیپیدهای فعال بر پاسخ سامانۀ ایمنی خونی در جوجه‌های نر گوشتی

هانیه سادات بنی کمال؛ مهدی ژندی؛ ملک شاکری؛ حسین مروج

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 263-269

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56420

چکیده
  این مطالعه برای ارزیابی تأثیرات استفاده از سطوح جیره‌ای منبع فسفولیپیدهای فعال در جیرۀ غذایی بر پاسخ سامانۀ ایمنی جوجه‌های گوشتی، با 180 قطعه جوجۀ نر گوشتی سویۀ راس 308 اجرا شد. جیره‌های آزمایشی شامل سطوح 0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، 1، 2/1، 4/1، 6/1 درصد منبع فسفولیپیدهای فعال به نحوی تهیه شدند که انرژی قابل سوخت‌وساز، پروتئین و سایر مواد مغذی در آن‌ها ...  بیشتر

پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ارقام رایج جو در استان البرز با استفاده از معادلات تابعیت خطی

رسول اکبری؛ حسین مروج؛ کامران رضا یزدی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 73-81

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54593

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین معادلات پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری تصحیح‌شده برای نیتروژن (AMEn) در 11 رقم جوِ رایج (والفجر، کارون، بهمن، ارس، دشت، افضل، زرجو، کویر، ریحانی، ماکویی و یوسف) در استان البرز تهیه شد. همة این ارقام از لحاظ آنالیز تقریبی، نشاسته، الیاف نامحلول در شویندة خنثی و الیاف نامحلول در شویندة اسیدی، تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه و روش‌های دسترسی به دان بر عملکرد تولیدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

کاضم یوسفی کلاریکلائی؛ حسین مروج؛ سیدعبداله حسینی؛ عباس پاکدل

دوره 45، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 235-243

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.53780

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات سطوح مختلف آمینو اسید و روشهای دسترسی به دان بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی بود. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش فاکتوریل با سه روش دسترسی به دان و دو سطح اسیدآمینه انجام شد. از 12 روزگی تا پایان دوره پرورش سه روش دسترسی آزاد به دان، محدودیت غذایی با دسترسی متناوب و محدودیت غذایی با دسترسی ...  بیشتر

ارزیابی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی

ندا شیخ؛ حسین مروج؛ محمود شیوا زاد؛ آرمین توحیدی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 321-327

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50375

چکیده
     به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین خام جیره بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بلدرچین­های ژاپنی از 5 تا 41 روزگی، آزمایشی به روش فاکتوریل 5 × 3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 40 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. برای این منظور تعداد 15 جیره غذایی حاوی 3 سطح انرژی قابل سوخت و ساز (2800, 2900 و 3000 کیلوکالری ...  بیشتر

تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی بر اساس عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

شیلا هادی نیا؛ محمود شیوازاد؛ حسین مروج

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 293-304

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.36157

چکیده
  تعداد160 قطعه جوجه نر(راس 308) در سن 4 روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی به 8 تیمار و 4 تکرار برای هر تیمار در قفس¬های آزمایشی تقسیم شدند. جیره¬های آزمایشی شامل: تیمار 1: جیره پایه بدون متیونین افزودنی (شاهد)، تیمار 2: جیره پایه + 06/0، تیمار 3: جیره پایه + 11/0، تیمار 4: جیره پایه + 17/0درصد متیونین سنتتیک، تیمار 5: جیره پایه+ 06/0، تیمار 6: جیره پایه + 11/0، ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی در سه هفته آخر دوره پرورش

مسعود برزگر؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 1-7

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32126

چکیده
  در این آزمایش اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی تغذیه شده با جیره­های بر پایه گندم و سویا از سن 22 تا 42 روزگی روی بستر بررسی شد. این آزمایش با 400 قطعه پرنده به صورت طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده به ازای هر تکرار صورت گرفت. تیمارهای این آزمایش شامل سطوح مختلف مکمل ویتامینی و روزهای ...  بیشتر

مقایسه سطوح مختلف متیونین گیاهی و سنتتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

شیلا هادی نیا؛ محمود شیوازاد؛ حسین مروج؛ مجید اله یاری شهراسب

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 481-489

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.30268

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه تاثیرگذاری سطوح مختلف متیونین گیاهی و سنتتیک بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه ذرت و کنجاله سویا انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 225 قطعه جوجه خروس سه روزه سویه راس 308 به 9 تیمار و 5 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در واحدهای آزمایشی (قفس) توزیع شدند. تیمارها شامل سطوح افزایش ...  بیشتر

تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی

ایمان حاج خدادادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ احمد زارع شحنه

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 239-248

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.28532

چکیده
  در این تحقیق نیاز اسید آمینه لیزین در بلدرچین‌های ژاپنی نر و ماده، بر اساس فراسنجه‌های عملکردی و صفات مربوط به لاشه، در قالب طرح کاملا" تصادفی تعیین گردید. سطوح لیزین کل، شامل 6 سطح 00/1، 15/1، 30/1، 45/1، 60/1، 75/1 درصد بود که با فواصل ثابت 15/0، از سطح لیزین در جیره پایه تهیه شد. سایر اسید آمینه‌های ضروری به میزان مساوی یا بالاتر از نیاز های ارائه ...  بیشتر

مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی

نرگس وحدانی؛ حسین مروج؛ کامران رضا یزدی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 249-260

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.28533

چکیده
  جهت افزایش ارزش غذایی و کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای (اگزالیل دی آمینو پروپیونیک اسید (?-ODAP) و تانن متراکم) علوفه خلر، از محلول های قلیایی سدیم هیدروکسید ، سدیم بیکربنات، پتاسیم پرمنگنات و خاکستر چوب ، پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی 6000 ، و خیساندن با آب استفاده شد. انرژی قابل متابولیسم علوفه خلر فرآوری شده و بدون فرآوری با استفاده از آزمون ...  بیشتر

مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس

مجید اله یاری شهراسب؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 11-21

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24905

چکیده
  دو آزمایش جهت مقایسه اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینه در دو سیستم پرورش بستر و قفس بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های تنظیم شده بر پایه گندم و جو از سن 29 تا 42 روزگی انجام گرفت. آزمایش اول، با استفاده از 288 قطعه جوجه نر سویه راس 308 با چهار تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی روی بستر اجرا شد. ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

حسن خیرخواه؛ آرمین توحیدی؛ حسین مروج؛ مولا محمدی آرخلو

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 51-60

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24909

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی اثر بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی راس انجام شد. بدین منظور، 80 جوجه ماده سویه 308 راس در چهار تکرار با پنج مشاهده مقادیر صفر (شاهد)، 2/0 ، 25/0 و 3/0 میلی گرم زیلپاترول هیدروکلراید بر کیلوگرم وزن زنده را از روز 25 تا 45 دوره پرورش به صورت روزانه دریافت کردند. هر پرنده به صورت ...  بیشتر

تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه

سید عبداله حسینی؛ مجتبی زاغری؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمود شیوازاد؛ حسین مروج

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 329-336

چکیده
  به منظور تعیین سطح مناسب متیونین در جیره مرغ‌های مادر گوشتی آرین، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار (جیره‌ها حاوی سطوح 2/0، 25/0، 3/0، 35/0، 4/0 و 45/0 درصد متیونین)، با 5 تکرار و 7 قطعه مرغ و یک قطعه خروس در هر تکرار به مدت 8 هفته (35-28 هفتگی) انجام شد. جیره‌ها از لحاظ مواد مغذی یکسان بودند به‌طوری که تنها عامل متغیر میزان متیونین موجود ...  بیشتر

ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو

سید عادل مفتخرزاده؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 143-151

چکیده
  این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد جوجه‌های تغذیه شده با سه مولتی‌آنزیم تجاری حاوی بتاگلوکاناز و زایلاناز در جیره‌های بر پایه گندم و جو با توجه به لحاظ نمودن معادل ارزش تغذیه‌ای (Nutrient matrix value) آنزیم‌ها صورت گرفت. همچنین جیره‌ها با یک جیره بر پایه ذرت مورد مقایسه قرار گرفتند. تعداد 260 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308 به 5 تیمار، 4 تکرار ...  بیشتر

مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو

حسن شیرزادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوا زاد

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  در این تحقیق تأثیر تغذیه جیره‌های حاوی 60 درصد جو به همراه چهار نوع آنزیم تجارتی دارای فعالیت زایلاناز و بتاگلوکاناز بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. جیره‌های حاوی آنزیم با جیره‌های حاوی جو و یا ذرت بدون آنزیم مقایسه شدند. در کل تعداد 234 جوجه گوشتی نر یک روزه (سویه راس308) به 6 تیمار، 3 تکرار ...  بیشتر

بررسی اثر روش‌های مختلف تولک بری بر عملکرد مر غ‌های تخمگذار لگهورن سویه، های لاین 36-W

ایمان حاج خدادادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ محمد ریاحی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  در این پژوهش اثر روش های مختلف تولک بری بر عملکرد مر غ های تخمگذارسویه های لاین w-36 و فراسنجه های کمی وکیفی تخم مرغهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا” تصادفی با 7 تیمار در 4 تکرار و 8 پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل روش محدودیت یک روز در میان خوراک، روش کالیفرنیائی 4 روزه، روش کالیفرنیائی ...  بیشتر

اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

مهدی گنج خانلو؛ کامران رضا یزدی؛ غلامرضا قربانی؛ حسین مروج؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمدرضا امامی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  به منظور مطالعه پاسخ عملکردی گاوهای پرتولید در اوایل دوره شیردهی به دو نوع چربی محافظت شده، 12 رأس گاو هلشتاین (سه رأس زایش اول و 9 رأس چند شکم زایش کرده به ترتیب با روزهای شیردهی 1±24 روز و 4±28 روز( در قالب یک طرح چرخشی متوازن 3*3، مورد استفاده قرار گرفتند. گاوها به صورت تصادفی به سه گروه چهار تایی تقسیم شدند و به ترتیب در سه دوره 21 روزه، سه ...  بیشتر