مقاله پژوهشی
تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی

حامد خلیل وندی بهروزیار؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمد غفارزاده؛ کامران رضایزدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.58191

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر افزودن الگوهای مختلف اسیدهای چرب بر گوارش‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی، برخی فراسنجه­های شکمبه­ای و جمعیت میکروبی شکمبه بر پایۀ استفاده از روش­های مولکولی در شرایط برون­تنی بود. به این منظور، روغن­های مختلف به‌عنوان منابع اولئیک، لینولئیک، لینولنیک، دکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج با و بدون مولتی آنزیم بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغان تخم‌گذار سویه ̎های- لاین W-36 ̎

علیرضا صفامهر؛ هادی عطارحسینی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 19-29

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61664

چکیده
  در این آزمایش تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج و مولتی­آنزیم با استفاده از طرح کامل تصادفی به روش فاکتوریل بر عملکرد، کیفیت تخم­مرغ، مشخصه (پارامتر)های بیوشیمیایی خون و زردة تخم­مرغ 288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة  ̎های‌لاین̎ (سن سی هفتگی) و در یک دورة دوازده هفته­ای آزمایش شد. جیره­های آزمایشی شامل سطوح 0، 5، 10 و 15 درصد سبوس برنج با و بدون مولتی­آنزیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت

بهزاد صدیقی شیخ حسن؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 31-40

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.57997

چکیده
  در این آزمایش با استفاده از طرح بلوک­های کامل تصادفی تأثیر سه سطح انرژی در چهار تکرار شامل؛ 1-سطح انرژی جیره برابر راهنمای سویۀ آرین، 2-کاهش سطح انرژی جیره به میزان 100 کیلوکالری در دورۀ آغازین و 150 کیلوکالری در دورۀ رشد و پایانی نسبت به راهنمای سویۀ آرین، 3- کاهش سطح انرژی جیره به میزان 200 کیلوکالری در دورۀ آغازین و 300 کیلوکالری در دورۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی

الهه رستمی گوهری؛ محسن افشارمنش؛ هادی توکلی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 41-49

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61668

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر سین بیوتیک و سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و ده جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1)‌ جیرة شاهد بدون افزودنی، 2) جیرة شاهد + 200 میلی‌گرم در کیلوگرم پادزی (آنتی‌بیوتیک) ویرجینامایسین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری

حسین مرادی شهربابک؛ رسول خدابخش زاده؛ مصطفی صادقی؛ امیر طاهری یگانه

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 51-61

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.61672

چکیده
  ژن هورمون رشد ((GH ژنی نامزد (کاندیدا) برای رشد حیوانات اهلی است و هورمون رشد نقش مهمی در سوخت‌وساز (متابولیسم) رشد دارد. برای اینکه هورمون رشد بتواند در سوخت‌وساز رشد شرکت کند نیاز به گیرنده­های آن (GHR) در سطح یاخته­های هدف دارد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط چندریختی ژن­های GH و GHR با صفات لاشه در نژاد لری بختیاری انجام شد. برای این منظور، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی

پوریا دادور؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری؛ جمال فیاضی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 63-87

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61663

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی ویژگی­های تخمیر و فعالیت آنزیم­های تجزیه‌کنندۀ الیاف توسط قارچ­های بی‌هوازی شکمبۀ شترهای تک کوهانۀ تغذیه‌شده با علوفه­های زراعی و ­­مرتعی بود. ازاین‌رو با استفاده از محیط کشت اختصاصی، مایۀ تلقیح قارچ­های بی‌هوازی شکمبه تهیه و گوارش‌پذیری، فعالیت آنزیمی و تولید گاز قارچ­های شکمبه بر پایۀ یک آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر عمل‌آوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر اجزای پروتئین خام دانة کلزا و گلرنگ با استفاده از مدل CNCPS و SDS-PAGE

مریم صاحبی اعلا؛ فرخ کفیل زاده؛ معصومه حیدری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 79-87

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61660

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عمل‌آوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر حلالیت بخش‌های مختلف پروتئین خام دو رقم دانة کلزا (اکاپی، مودنا) و دانة گلرنگ (62، زرفان) با استفاده از سامانة کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) و بر زیر واحد‌های پروتئینی آن‌ها با استفاده از الکتروفورز ژل پلی اکریلامید (SDS-PAGE) بود. از فرمالدهید به‌عنوان عمل‌آوری شیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری

سیدسعید موسوی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ علی مصطفی تهرانی؛ حمید رضا میرزایی الموتی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61673

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز (متابولیسم) همراه با افزایش لیزین و متیونین محافظت‌شدۀ شکمبه‌ای در پنج هفتۀ آخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی میش‌های افشاری و بره‌ها بود. 25 رأس میش یک‌بار زایش در قالب طرح کامل تصادفی نامتعادل با جیره‌های غذایی محتوای پروتئین قابل سوخت‌وساز کم همراه با لیزین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح جیره‌ای پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخ‌نمای اسیدهای چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی

فیروز صمدی؛ فاطمه عباسی؛ صبا صمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 103-111

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61661

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر پودر برگ کنگر فرنگی بر فراسنجه­های کیفی گوشت ران و سینه و نیز رخ‌نمای (پروفایل) اسیدهای چرب سینه، 240 قطعه بلدرچین ژاپنی در چهار تیمار شامل جیرة پایه (شاهد)، جیرة پایة مکمل‌شده با سطوح 15 و 30 گرم در کیلوگرم پودر کنگر فرنگی و 300 میلی­گرم در کیلوگرم ویتامین E با چهار تکرار در قالب طرح کامل تصادفی استفاده شد. پودر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ محمد مهدی معینی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 113-122

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61662

چکیده
  در این آزمایش، تأثیر سطوح مختلف پودر میوۀ عناب (0، 30 و 60 میلی­گرم) بر فراسنجه­های تخمیر، جمعیت پروتوزوآیی کل و سه زیر خانوادۀ Entodiniinae، Ophryscolecinae، Diplodiniinae و یک خانوادۀ Isotrichdae و تولید گاز متان در شرایط برون­تنی در قالب یک طرح کامل تصادفی ارزیابی شد. افزودن پودر میوۀ عناب سبب کاهش سرعت تخمیر (01/0˂P) و بهبود قابلیت (پتانسیل) تخمیر (a+b) در هر دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین

حمید امانلو؛ زهرا حسینی فیروزکوهی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 123-133

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.61675

چکیده
  این پژوهش برای ارزیابی تأثیر سطح پروتئین خام (CP) بر مادة خشک مصرفی (DMI) پیش از زایش، توان تولیدی و سلامت گاوهای تازه‌زا انجام شد. بیست رأس گاو هلشتاین چند بار زایش به‌طور تصادفی به دو تیمار اختصاص یافتند. تیمار 1 شامل: 13 درصد پروتئین خام (تیمار شاهد) و تیمار 2 شامل 16 درصد پروتئین خام بود. جیره‌ها ازلحاظ انرژی خالص شیردهی یکسان بودند و برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند

زهرا امینی فرد؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 135-144

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61676

چکیده
  این آزمایش برای شناخت خصوصیات تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی (خنجوک) با هدف استفاده از آن در جیرة گوسفند انجام شد. در آغاز خصوصیات شیمیایی برگ خنجوک اندازه‌گیری شد. آنگاه جیره‌هایی برای گوسفند حاوی 0، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد برگ خنجوک تهیه شدند. برای تعیین بهترین مقدار جایگزینی آن با سیلاژ ذرت با روش تولید گاز، خصوصیات هضم و تخمیر جیره‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد روندهای ژنتیکی،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان

پویا زمانی؛ سیده عطیه طهایی؛ علی قاضی خانی شاد؛ مهدی جسوری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 145-153

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61665

چکیده
  این پژوهش با هدف برآورد  مشخصه (پارامتر)های ژنتیکی و روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد. در این پژوهش از 11986 رکورد 305 روز، سه زایش نخست گاوهای هلشتاین استان همدان که در سال­های 1369 تا 1390 گردآوری ‌شده بود، استفاده شد. اجزای واریانس-کوواریانس و ارزش­های اصلاحی با مدل مختلط حیوانی، بر پایة الگوریتم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری-بختیاری

فاطمه رضایی؛ طاهره محمدابادی؛ مرتضی چاجی؛ محمدرضا مشایخی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 155-164

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61666

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه گل میمونی سازوئی (تشنه­داری) بر خوراک مصرفی، هضم و تخمیر، روند نشخوار و بوم‌سازگان (اکوسیستم) شکمبة گوسفندان لری- بختیاری طراحی شد. در این آزمایش دوازده رأس بره با سن نزدیک به شش ماه و میانگین وزن 5/1±30 کیلوگرم با جیره­های شاهد (بدون گل میمونی)، 3 و 6 درصد گل میمونی سازوئی برای یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی

مهدی انصاری؛ مهدی ژندی؛ حمید کهرام؛ مجتبی زاغری؛ مصطفی صادقی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 165-174

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61669

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر دی آسپارتیک اسید بر برخی فراسنجه­های کیفی اسپرم خروس‌های سویۀ راس 308 انجام شد. شمار 30 قطعه خروس با سن 60 هفته به شش گروه دسته‌بندی و به شیوۀ کامل تصادفی درون قفس­های انفرادی منتقل شدند. به همۀ گروه­های آزمایشی جیرۀ پایۀ یکسان داده شد و سطوح مختلف دی آسپارتیک اسید شامل: 0 (A-0)، 40 (A-40)، 80 (A-80)، 120 (A-120)، 160 ...  بیشتر