مقاله پژوهشی
چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش‌های ایران

معصومه ناصرخیل؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ مصطفی صادقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ دکهوان لی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 175-183

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59022

چکیده
  دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز1 (DGAT1) آنزیم کلیدی در ساخت (سنتز) تری گلیسیرید است. ایجاد یک جهش جایگزینی باعث تبدیل گوانین به آدنین و منجر به جایگزینی لیزین با آلانین در آنزیم می­شود که در گاو تأثیری بزرگ بر شیر و ترکیب‌های آن دارد. در این تحقیق، چندشکلی در ناحیۀ اگزون 3 تا اگزون 17 ژن DGAT1 در سه تودۀ بومی گاومیش­های ایران بررسی شد. استخراج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری

صفورا یوسفی نژاد؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی رشنوادی؛ سید غلامرضا موسوی؛ گلناز تأسلی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 185-191

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59023

چکیده
  این آزمایش برای بررسی تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی و محتوای پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری انجام شد. علوفة یونجه در دو مرحلة بلوغ (پیش از گلدهی و اوایل گلدهی) و در دو زمان (صبح و عصر) برداشت شد. پروتئین قابل‌دسترس با مدل NRC (2001) و مدل هلندی (DVE/OEB) پیش­بینی شد. در مدل NRC (2001)، علوفة یونجة برداشت‌شده در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی تلقیح‌شده با سالمونلا انتریتیدیس

بابک اسفندیاری؛ مجتبی زاغری؛ شیرین هنربخش؛ محمود شیوازاد

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 193-202

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59024

چکیده
  این پژوهش برای ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی­فرمیس بر عملکرد مرغ­های مادر گوشتی و سلامت دستگاه گوارش نتاج آن‌ها انجام شد. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل 2×2 با استفاده از 336 قطعه مرغ مادر گوشتی (کاب 500) از سن 22 تا 32 هفتگی با چهار تیمار، هفت تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیرۀ پایه بدون ریزجاندار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی

معصومه غلامی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ سعید زره داران

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 203-213

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59025

چکیده
  این آزمایش برای مقایسۀ زیست‌فراهمی نسبی پروتئینات و اکسید منگنز با جذب بافتی در جوجه‌های گوشتی اجرا شد. شمار 432 جوجۀ یک‌روزۀ نر سویۀ تجاری کاب500 به‌طور کامل تصادفی بین نه تیمار آزمایشی با هشت تکرار و شش جوجه در هر تکرار توزیع شد. جیره‌ها در قالب طرح کامل تصادفی با ترتیب فاکتوریل با دو منبع پروتئینات و اکسید منگنز خالص و چهار سطح منگنز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن

افشین سیفی جمادی؛ احمد زارع شحنه؛ حمید کهرام؛ ابوالفضل اکبری؛ محسن ضامن؛ ابوالفضل واخیده

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 215-222

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59026

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر پاداکسندة (آنتی­اکسیدان) آنزیمی کاتالاز بر بهبود انجمادپذیری اسپرم اسب­های ترکمن بود. در این پژوهش چهار سر نریان بالغ ترکمن با میانگین سنی هشت تا ده سال برای اسپرم­گیری به کار گرفته شد. پس از گرفتن منی و فرآوری آن در آزمایشگاه، اسپرم­های رقیق‌شده به گروه­های تیماری حاوی 0 (شاهد)، 100 (CAT100)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

زهرا زنگنه؛ سودابه مرادی؛ علیرضا عبدالمحمدی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 223-234

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59027

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر سطوح انرژی سوخت‌وساز (متابولیسم)، شدت و مدت محدودیت غذایی در دان حبه‌ای یا پوشش‌دارشده (پلت) بر عملکرد، فراسنجه (پارامتر)های خونی و همچنین خصوصیات لاشه در جوجه­های گوشتی بود. شمار 480 قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ راس 308 در آزمایش فاکتوریل 3×2×2 با دوازده تیمار و چهار تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین

بهزاد صدیقی؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 235-244

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59028

چکیده
  در این آزمایش تأثیر سه روش خوراک­دهی در چهار تکرار شامل: 1- بدون محدودیت خوراک؛ 2- محدودیت خوراک شش ساعت از 21-7 روزگی و چهار ساعت از 28-21 روزگی؛3- محدودیت خوراک شش ساعت از 14-7 روزگی و چهار ساعت از 21-14 روزگی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت شصت قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ آرین در طول شش هفته با استفاده از طرح بلوک­های کامل تصادفی بررسی شد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین

آرش آذرفر؛ یونس ستاری کرکزلو؛ علی کیانی؛ حشمت ا... خسروی نیا؛ مجید خالداری

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 245-260

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59030

چکیده
  به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر افزودن موننسین و متافیکس (ترکیبی از اسیدهای دی‌کربوکسیلیک آلی مالات و فومارات) به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه­های تخمیر شکمبه و غلظت متابولیت‌های خون از چهار رأس گاو شیردۀ هلشتاین چند شکم­زا با میانگین وزنی 12±657 کیلوگرم و روزهای شیردهی 41±133 روز استفاده شد. گاوها به­طور تصادفی به جیره‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS

نرگس وحدانی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 261-270

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59031

چکیده
  در این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر نوع و سطح مصرفی تانن بر هضم شکمبه‌ای پروتئین کنجاله‌های کلزا و سویا دو نوع آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیب تانن انار-پسته به‌منظور فرآوری کنجالۀ سویا (کنترل، 10 و 15 درصد از مادۀ خشک کنجاله) و کنجالۀ کلزا (کنترل، 5 و 10 درصد از مادۀ خشک کنجاله) استفاده شد. در آزمایش دوم ترکیب تانن‌های مختلف (انار-پسته، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع ساختاری ژنگان سگ و گرگ بومی ایران با روش توالی‌یابی کل ژنوم

زینب امیری قنات سامان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 271-277

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59032

چکیده
  در این پژوهش، از سه قلاده سگ و سه قلادة گرگ بومی ایران نمونه­گیری شد. توالی­یابی کل ژنگان (ژنوم) برای هر نمونه سگ و گرگ با استفاده از روش توالی‌یابی نسل جدید انجام شد. داده­ها توسط برنامة BWA با ژنگان مرجع (رفرنس) همردیف شدند. چندریختی‌های تک نوکلئوتیدی و حذف و اضافه­های کوچک ژنگان با برنامة GATK  شناسایی شد­ند. تغییرپذیری (واریانت)­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گروه‌بندی ژنتیکی گاومیش های بومی آذری و شمالی با روش شبکۀ عصبی SVM

زهرا عزیزی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهر بابک؛ عباس رأفت؛ جلیل شجاع

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 279-290

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59033

چکیده
  هدف این تحقیق گروه‌بندی گاومیش‌های استان­های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل از بوم‌جور (اکوتیپ) آذری و استان گیلان از بوم‌جور شمالی و درنهایت قابلیت جداسازی افراد مناطق مختلف با روش یادگیری ماشین بود. به شمار 258 گاومیش از مناطق مختلف دو بوم‌جور شمالی و آذری نمونه‌گیری شد و با استفاده از SNPChip 90K مربوط به شرکت افی متریکس در کشور ایتالیا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پایداری گاوداری‌های کوچک‌مقیاس روستایی استان زنجان

حیدر قلی‌زاده؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 291-301

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59034

چکیده
  در ایران بیش از 4/96 درصد کل گاوداری‌ها (شامل بیش از 7/68 درصد گاو و گوساله) کمتر از 20 رأس دام دارند، که بیش از دوسوم شیر و بخش عمدة پروتئین حیوانی را تولید می‌کنند. همچنین، سهم عظیمی از منابع آب و زمین و نیروی کار در خدمت این بخش تولید است. به‌رغم این سهم بزرگ، پژوهش‌های علمی به این بخش کمتر پرداخته‌اند. پرسش اصلی این است که آیا نظام سنتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP

هما اعرابی؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ حسین مرادی شهربابک؛ علی اسمعیلی زاده کشکوییه

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 303-312

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59035

چکیده
  ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) یک ژن کاندیدا برای بررسی صفات مرتبط با رشد، وزن بدن و رشد عضله در گونه­های مختلف است. به‌منظور بررسی ارتباط این ژن با صفات رشد در بلدرچین، هشت جفت بلدرچین سفید و وحشی به‌عنوان جمعیت صفر برای تولید افراد نسل اول (f1) با یکدیگر تلاقی داده شدند. از تلاقی بین 34 قطعه بلدرچین در نسل F1، 422 قطعه بلدرچین در نسل دوّم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر منابع مختلف زیست‌یاری بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی

بهنام رضایی خرمنانی؛ سعید کریمی دهکردی؛ عبدالناصر محبی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 313-320

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59036

چکیده
  در این پژوهش به­منظور بررسی تأثیر منابع مختلف ریزاندامگان سلامت‌بخش (Probiotics) یا زیست‌یار بر عملکرد پروار و برخی فراسنجه­های خونی بزغاله­های بومی در حال رشد، ­­از 24 رأس بزغالۀ بومی با میانگین وزنی 6/0±19 کیلوگرم و سن 10±120 روز در قالب یک طرح کامل تصادفی با چهار تیمار و شش تکرار استفاده شد. بزغاله­ها پس از طی دو هفته دورۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر شاخص دما- رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید

هادی دشتی؛ احمد ریاسی؛ محمدعلی ادریس؛ غلامرضا قربانی؛ حسین امیدی میرزایی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 321-327

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59037

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی فراسنجه‌های مرتبط با عملکرد تولیدمثلی و تغییرپذیری غلظت پروژسترون خون گاوهای شیردۀ پرتولید (2 ±39 کیلوگرم در روز) پس از تلقیح مصنوعی، در دو فصل تابستان و زمستان بود. برای این منظور 270 رأس گاوشیری هلشتاین در سه گاوداری بزرگ انتخاب شدند. خون­گیری از گاوها در روز تلقیح مصنوعی و به فاصلۀ هفت، ده و چهارده روز پس ...  بیشتر