مقاله پژوهشی
ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد

فاطمه دادخواه؛ غلامعلی نهضتی؛ مهدی ژندی؛ مجتبی اماموردی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 329-335

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59788

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، گرد‌آوری، انجماد اسپرم زنبورعسل Apis mellifera و ارزیابی چندین رقیق­کننده برای بهبود کیفیت اسپرم پس از انجماد- ذوب برای نخستین بار در ایران بود. گردآوری اسپرم از زنبورهای نر بالغ انجام شد. از سه رقیق‌‌کنندۀ مختلف که رقیق­کنندۀ اول شامل بافر و زردۀ تخم‌مرغ (TEY)، رقیق‌‌کنندۀ دوم بافر و 5/0 درصد لستین سویا (TSL0.5) و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت لاشه و ویژگی‌های بیوشیمیایی و کیفی گوشت در جوجه‌های گوشتی

محمد باقر افشون؛ علی نقی کشتکاران؛ مهرداد معمار؛ فرهاد صمدیان

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 337-347

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59789

چکیده
  در این پژوهش تأثیر افزودن سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت لاشه و ویژگی­های بیوشیمیایی و کیفی گوشت سینۀ جوجه­های گوشتی بررسی شد. بدین منظور 400 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ کاپ 500 به پنج گروه آزمایشی با چهار تکرار ( هر تکرار شامل بیست قطعه جوجه) تقسیم شده و روزانه 85 و 128 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصارۀ آبی گل بابونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3

طاهره عباسی؛ ملک شاکری؛ مجتبی زاغری؛ حمید کهرام

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 349-356

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59790

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویتامین­های (OH)D325 و K3 با استفاده از تزریق درون تخم­مرغی بر سامانة ایمنی جوجه­های گوشتی بود. 800 تخم­ بارور مرغ مادر گوشتی راس 308 در طرح کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل (3×4) در دوازده تیمار، چهار تکرار و شانزده مشاهده، انجام گرفت. تیمارها شامل ویتامین D (0، 4/0، 6/0، 8/0 میکروگرم) و ویتامین K (0، 2، 6 میکروگرم) بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی

فاطمه حسینی؛ امید کریمی؛ نیلوفر جواهری

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 357-368

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59791

چکیده
  مدل­های حیوانی برای مدل­بندی مشاهده‌های مربوط به عملکرد حیوان با همبستگی ژنتیکی استفاده می­شوند. این مدل­ها متعلق به کلاس مدل­های مختلط خطی تعمیم­یافته هستند و همبستگی ژنتیکی موجود بین داده­ها توسط تأثیر تصادفی با ارزش اصلاحی به مدل اضافه می­شود. از جمله هدف‌های این مدل­ها، برآورد مؤلفه­های واریانس است. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس

هادی آتشی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسن مهربانی یگانه؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ قدرت الله رحیمی میانجی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 369-378

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59792

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی همراهی همردیف (آلل)­های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته­های تک­هسته­ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس بود. حیوانات موردبررسی (347 حیوان) شامل 155 گوسالۀ آمیختۀ هلشتاین-شاروله، 60 گوسالۀ ناشی از آمیزش حیوانات نر هلشتاین- شاروله با حیوانات مادۀ هلشتاین، 46 گوسالۀ ناشی از آمیزش حیوانات مادۀ هلشتاین- شاروله با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران

سمیه پنجه شیری؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمدباقر زندی باغچه مریم؛ محمدحسین مرادی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 379-388

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59793

چکیده
  هدف از این تحقیق برآورد فراسنجه‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته­های بدنیبا استفاده از رکوردهای روز آزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران بود. داده­های مورداستفاده شامل 407167 رکورد روز آزمون بین سال­های 1388 تا 1392 مربوط به دورة شیردهی اول بود که توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گرد­آوری شده بود. شمار یاخته­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل

زینب منظری؛ حسن مهربانی یگانه؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ محسن قلی زاده

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 389-398

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59794

چکیده
  نشانه­های انتخاب در کل ژنگان (ژنوم)، ما را در درک سازوکار­های انتخاب و شناسایی مناطقی از ژنگان که در طی سالیان متمادی به‌صورت طبیعی و یا مصنوعی انتخاب شده­اند، راهنمایی می­کنند. هدف این تحقیق شناسایی نقاطی از ژنگان در گوسفندان زل و بلوچی بود که در طی سال­های مختلف به‌صورت مصنوعی یا طبیعی انتخاب شده­اند. 143 رأس گوسفند بلوچی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی متیونین گیاهی به‌عنوان جایگزین DL- متیونین و تأثیر آن بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و متابولیت‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

سودابه مرادی؛ آرش مرادی؛ زهرا زنگنه

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 399-407

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59795

چکیده
   این آزمایشبه‌منظور ارزیابی جایگزینی متیونین صنعتی یا مصنوعی (سنتتیک) با متیونین گیاهی و بررسی تأثیر آن بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی انجام شد. شمار 280 قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با هفت تیمار، چهار تکرار و ده قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران

حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی؛ رسول کوثر

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 409-419

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59796

چکیده
  این پژوهش به­ منظور بررسی میزان رخداد سقط با توجه به تعریف‌های مختلف و تأثیر اقلیم و اندازۀ گله روی این عارضه و همچنین برآورد روند فنوتیپی آن صورت پذیرفت. در این بررسی از 255781 رکورد زایش مربوط به 88502 رأس گاو که از 16 گلۀ شیری گردآوری­شده در بازة زمانی سال­های 1383 تا 1393، استفاده شد. میزان رخداد سقط و عامل‌های مؤثر بر آن به ترتیب با رویه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی

علی اسدی؛ علی کیانی؛ آرش آذرفر؛ احسان ولی پور

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 421-428

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59797

چکیده
  در این پژوهش تأثیر متافیکس به‌تنهایی و یا همراه با موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌ها و مواد کانی خون در بره‌های تودۀ فراهانی بررسی شد. شمار 24 رأس برۀ نر (6-4 ماهه، میانگین وزن 4/7 ± 9/35 کیلوگرم) به‌طور تصادفی در چهار گروه با، 1) جیرۀ بدون موننسین و متافیکس (شاهد)، 2) جیره با 24 میلی­گرم در کیلوگرم موننسین، 3) جیره با 4 گرم در کیلوگرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی

اکبر یعقوبفر؛ مجید کلانتر؛ فریبرز خواجعلی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 429-440

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59798

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کربوهیدرات غیرنشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل‌شده با آنزیم یا بدون آن بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیک جوجۀ گوشتی آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار در پنج تکرار (شمار 25 قطعه در هر تکرار) با شمار 625  قطعه جوجۀ یک‌روزۀ مخلوط رأس 308 در دو مقطع 1 تا 21 روزگی و 22 تا 42 روزگی اجرا شد. تیمارها به ترتیب شامل شاهد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان

مازیار محیطی اصلی؛ معین قناعت پرست رشتی؛ میثم توکلی الموتی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 441-451

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59799

چکیده
  این آزمایش به­منظور بررسی تأثیر مکمل بستر بنتونیت­سدیم و تراکم گله بر عملکرد و کیفیت بستر با استفاده از 252 قطعه جوجۀ ­گوشتی در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار به­صورت فاکتوریل (2×3) و چهار تکرار انجام ­شد. عامل‌های آزمایشی شامل تراکم در واحد سطح (14؛ تراکم کم و 18؛ تراکم زیاد / پرنده در هر مترمربع) و سه سطح مکمل بستر بنتونیت­سدیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش نمونه‌برداری گیبس

علی وجدان حسن کیاده؛ محمد رکوعی؛ غلام رضا داشاب؛ احمدرضا سیدعلیان

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 453-461

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59800

چکیده
  هدف از این پژوهش برآورد روند و فراسنجه‌های ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی است. در این پژوهش از رکوردهای بقاء 27978 رأس گوسفند بلوچی مرکز اصلاح نژاد دام کشور، در سال‌های 1358 تا 1388 استفاده شد. صفات موردبررسی شامل صفت بقاء از 1 تا 400 روزگی و بقاء از یک‌روزگی تا تاریخ حذف یا تا آخرین تاریخ ثبت شده بود. فراسنجه‌های ژنتیکی با دو مدل حیوانی (با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

فاطمه عزیز علی آبادی؛ حسن درمانی کوهی؛ مهرداد محمدی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 463-471

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59801

چکیده
  این آزمایش به مدت 42 روز با استفاده از 240 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزۀ سویۀ راس 308، در قالب آزمون فاکتوریل 2×3 با سه سطح پروتئین (پایین، متوسط و بالا) و دو سطح نانو­یاور (حاوی نانویاور و بدون آن) با شش تیمار و چهار تکرار و ده قطعه جوجه در هر تکرار در قالب یک طرح کامل تصادفی انجام شد. اثرگذاری اصلی سطح پروتئین جیره در دورۀ آغازین و رشد بر خوراک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

نیما نادری؛ غلامرضا قربانی؛ علی صادقی سفید مزگی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 473-480

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59923

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و جداسازی زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند تولیدشده در ایران و مقایسة آن با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل بود. شمار 39 نمونه از سیزده کارخانة قند و شکر از سراسر کشور گردآوری و بررسی شد. توزیع اندازة ذرات نمونه‌ها با استفاده از غربال پنسیلوانیا ...  بیشتر