مقاله پژوهشی
اثر تانن موجود در بخش‌های گوناگون پسماند کشمش بر ارزش غذایی آن‌ها

زهرا سلطانی؛ داریوش علیپور

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 305-312

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50372

چکیده
  در تحقیق حاضر، آزمایش ترکیبات شیمیایی، ترکیبات فنولیک، و فراسنجه‌های تخمیر در بخش‌های متفاوت پسماند کشمش بااستفاده از آزمون تولید گاز با و بدون پلی‍‌اتیلن گلیکول (PEG) انجام شد. بخش‌های گوناگون پسماند کشمش شامل کشمش‌های وازده، دم، ساقه، مخلوط کشمش‌ـ‌دم‌ـ‌ساقه، و شکرک (محصول پودری‌شکل که پس از سورت کردت کشمش به‌دست می‌آید) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

راحله صادقی؛ عباس پاکدل؛ محمد مرادی شهر بابک

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 313-320

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50374

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر 9 نسل انتخاب واگرا برای وزن بدن در چهارهفتگی، بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب برای وزن بدن در چهار‌هفتگی، سن بلوغ جنسی را در لاین‌های انتخاب‌شده برای افزایش (HW) و کاهش وزن بدن (LW) در مقایسه با لاین کنترل به‌طور متوسط به‌ترتیب 7 و 3 روز افزایش داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی

ندا شیخ؛ حسین مروج؛ محمود شیوا زاد؛ آرمین توحیدی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 321-327

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50375

چکیده
     به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین خام جیره بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بلدرچین­های ژاپنی از 5 تا 41 روزگی، آزمایشی به روش فاکتوریل 5 × 3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 40 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. برای این منظور تعداد 15 جیره غذایی حاوی 3 سطح انرژی قابل سوخت و ساز (2800, 2900 و 3000 کیلوکالری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر روغن ماهی و اسانس آویشن برعملکرد پروار و خصوصیات لاشۀ بزغاله‏های مهابادی

امین هژیری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ علی امامی؛ امیر اکبری افنجانی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 329-335

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50376

چکیده
  در این مطالعه اثر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد و خصوصیات لاشۀ بزغاله‌های نر مهابادی بررسی شد. برای این منظور 28 رأس بزغاله نژاد مهابادی 4 تا 5‌ ماهه با میانگین وزن اولیۀ 8/2±8/17 کیلوگرم به‌طور تصادفی با یکی از چهار جیرۀ: 1. شاهد، 2. 2/0 درصد اسانس آویشن، 3. 2درصد روغن‏ماهی؛ و 4. 2درصد روغن‏ماهی+2/0درصد اسانس آویشن، به‌صورت انفرادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر فرآوری شیمیایی با سود بر ارزش تغذیه‏ای و فراسنجه‌های گوارشی چوب صنوبر و چوب انگور

الناز بابایی؛ رسول پیرمحمدی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 337-346

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50377

چکیده
  به‌منظور بررسی ارزش تغذیه‌ای برخی مواد لیگنوسلولزی سه آزمایش انجام گرفت. برای افزایش گوارش‌پذیری، چوب صنوبر شیرین و چوب انگور با سود 5 درصد عمل‌آوری شدند. در آزمایش اول ترکیبات شیمیایی، ضرایب گوارشی، اسیدیتۀ مایع شکمبه، و خوش‌خوراکی 4 رأس گوسفند نر نژاد ماکوئی اندازه‌گیری شد. میانگین گوارش‌پذیری مادۀ خشک برای صنوبر خام و عمل‌آوری‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد روش تحلیل مؤلفۀ اصلی برای پیش‌بینی وزن دنبه و وزن لاشه در بره‎های ماکوئی

مهدی مخبر؛ حسین مرادی شهربابک؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 347-354

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50378

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی ارتباط 18 صفت وزن زنده، ارتفاع جدوگاه، محیط دور سینه، محیط دور گردن، طول بدن حیوان، محیط دور حفرۀ بطنی، عرض بالای دنبه، عرض وسط دنبه، عرض پایین دنبه، طول طرف راست دنبه، طول شکاف دنبه، طول طرف چپ دنبه، قطر بالای دنبه، قطر وسط دنبه، قطر پایین دنبه، محیط بالای دنبه، محیط وسط و پایین دنبه با صفات اوزان لاشه با دنبه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی

وحید غلامی؛ حمید امانلو

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 355-365

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50379

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی بود. در این پژوهش از 63 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 5/16 ± 71 در قالب طرح بلوک‏های کاملاً تصادفی با 3 جیره و به‌مدت 65 روز در ماه‌های تابستان استفاده گردید. گاوها به‌طور تصادفی به یکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دوشکلی جنسی در پاسخ ایمنی سلولی و خونی دو‌سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی

علی مقصودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ علی اکبر مسعودی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 367-374

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50380

چکیده
  هدف این مطالعه، مقایسۀ صفات ایمنی اکتسابی (ایمنی سلولی و خونی) در دو جنس نر و ماده، در پرندگان لاین گوشتی آرین و بومی آذربایجان غربی بود. در این آزمایش از اطلاعات صفات ایمنی خونی 49 پرندۀ سنگین وزن لاین گوشتی آرین و 79 مرغ بومی استفاده شد. با چالش پرندگان با گلبول قرمز گوسفند، عیار پادتن کل، عیار ایمونوگلوبولین Y (IgY)، و عیار ایمونوگلوبولین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر عصارۀ تفالۀ انگور بر پارامترهای تولید گاز و جمعیت تک‌یاخته‌های شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبه گوسفند

محمد جواد ابرقوئی؛ یوسف روزبهان

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 375-384

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50381

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیرات سطوح گوناگون عصارۀ تفالۀ انگور بر تولید گاز به‌روش آزمایشگاهی و برخی پارامترهای تخمیر شکمبه مانند سوبسترای تجزیه‌شده، اسیدهای چرب فرّار، و تولید پروتئین میکروبی با استفاده از شیرابۀ شکمبه گوسفند انجام شد. برای تهیۀ عصاره، تفالۀ انگور خشک با نسبت وزنی مساوی با آب مقطر مخلوط گردید و در سطوح صفر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر گیاه گلپر بر فراسنجه‏های تخمیر شکمبۀ گوسفند و تولید گاز متان به‌روش درون‌شیشه‏ای

ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 385-395

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50382

چکیده
  تأثیر سه سطح گیاه گلپر (Heracleum persicum) (صفر (شاهد)، 65/28، و 31/57 میلی‏گرم به‌ازای 200 میلی‏گرم جیرۀ پایه) بر فراسنجه‏های تخمیر شکمبۀ گوسفند و تولید گاز متان به‌روش درون‌شیشه‌ای بررسی شد. تولید گاز در تخمیر 1 تا 54 ساعته ثبت شد. فراسنجه‏های مطالعه‌شده عبارت از کل گاز تولیدی، گاز متان، نیتروژن آمونیاکی (NH3-N)، تجزیه‏پذیری آزمایشگاهی مادۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفالۀ لیمو‌ترش خشک بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن با جیره‌های بر پایۀ ذرت

علی نوبخت

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 397-404

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50383

چکیده
  این آزمایش به منظور ارزیابی تأثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفالۀ لیموترش خشک با جیره‌های بر پایۀ ذرت‌ـ‌کنجالۀ سویا بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی، و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 144 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة‌های‌ لاین (W36) از سن 65 تا 76هفتگی در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر فراوری دپوکردن در سطوح گوناگون رطوبت و عمق‌های متفاوت بر سالم‌سازی بستر جوجۀ گوشتی

حسین بلوچ قرایی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی؛ جواد رضایی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 405-412

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50384

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی اثر روش دپو‌کردن بر تغییرات دمایی و زنده‌مانی باکتری‌های بیماری‌زای بستر جوجۀ گوشتی انجام گرفت. بدین منظور کود بستر با سه عمق (30، 60، و 120 سانتی‌متر) و سه سطح رطوبت (15، 25، و 35 درصد) در قالب طرح کرت‌های خرد‌شده به‌مدت 21 روز دپو گردید. دمای روزانه در اعماق گوناگون بستر جوجۀ گوشتی دپوشده و دمای محیط آزمایش ثبت ...  بیشتر