مقاله پژوهشی
آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد شده در هر زایش میش¬های نژادمهربان با کمک مدل¬های رگرسیون تصادفی بی¬اسپلاین

ملیحه امیرآبادی فراهانی؛ پویا زمانی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 113-120

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35560

چکیده
  در این پژوهش به­منظور برآورد اجزای واریانس و وراثت­پذیری تعداد بره در هر زایش گوسفند مهربان با استفاده از مدل­های رگرسیون تصادفی، از 5558 رکورد زایش مربوط به 2245 رأس میش طی سال­های 1374 تا 1389 استفاده گردید. شناسایی عوامل ثابت مؤثر بر صفت مورد بررسی با مدل خطی تعمیم یافته و نرم­افزار  SASانجام شد که گله- سال- فصل و سن میش هنگام زایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی چندشکلی اگزون 6 ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان لری-بختیاریو زل-آتابای

محسن عالی؛ حسین مرادی شهر بابک؛ محمد مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 121-130

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35561

چکیده
  کالپاستاتین به عنوان ژن کاندیدای مؤثر بر بازده رشد و صفات کیفی گوشت مطرح است.در مطالعه حاضر از تعداد 74 رأس گوسفند نژاد لری-بختیاری و 40 رأس آمیخته زل-آتابای به ترتیب از کشتارگاه های صنعتی شهرستان های شهرکرد و گرگان خون گیری و اندازه گیری صفات لاشه به عمل آمد.پس از استخراج DNA، واکنش های زنجیره ای پلیمرازجهت تکثیر قطعه 254 جفت بازی دربرگیرنده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر چند شکلی آللی در اگزون 3 ژن لپتین بر صفات رشد و تولید پشم در گوسفند نژاد نائینی

مجتبی نجفی؛ قدرت رحیمی؛ زربخت انصاری؛ فرشته جیواد

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 131-139

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35562

چکیده
  شناسایی ژن های عمده تاثیرگذار بر توازن انرژی، تولید شیر، باروری، ایمنی و مصرف خوراک از اهداف مهم و استراتژیک در تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد دام می باشد. از میان ژن های عمده، ژن لپتین از جمله ژن های بزرگ اثری است که چند شکلی موجود در آن با صفات مهم اقتصادی در دام های اهلی مرتبط است. در این پژوهش نمونه های خون به طور تصادفی از 100 راس گوسفند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه¬ی ژن TLR4 با ورم پستان بالینی در گاو¬های هلشتاین ایران

معصومه باقری؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ عباس پاکدل؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 141-148

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35563

چکیده
  ژنToll-Like Receptor 4(TLR4)  به عنوان یک گیرنده­ی سطح سلولی که در پاسخ­های ایمنی ذاتی موثر است، سبب شناسایی لیپو پلی ساکاریدهای باکتری­های گرم منفی می­شود. نشانگرهای ژنتیکی مرتبط با پاسخ­های ایمنی در طول بروز ورم پستان می­تواند در انتخاب گاوها کمک کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه­ی ژن  TLR4با ورم پستان بالینی بود. 270 فرد بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساختار شجره برخی گله های گاو هلشتاین ایران و تاثیر آن بر هم خونی

رضا خلخالی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ علی اکبر مسعودی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 149-155

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35564

چکیده
  در بررسی حاضر از اطلاعات شجره ا ی گاو هلشتاین ایران، که توسط مرکز اصلاح دام کشور در  طی سال های 1350 تا 1388 ثبت شده بود، برای بررسی علت افزایش هم خونی استفاده شد. ضریب هم خونی و معیار کامل بودن شجره همه گاوها با استفاده از ساختار شجره ی 883713 حیوان محاسبه شد. گله های با معیار کامل بودن شجره بیش از 85/0 استخراج و به دو گروه، هم خونی زیاد (گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مجید تبیانیان؛ مسعود ادیب مرادی؛ کرامت نوریجلیانی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35565

چکیده
  چکیده  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات سطوح مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه‌ای و فراسنجه‌های خون در جوجه مرغ‌های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این آزمایش تعداد 192 جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی تغذیه شدند که هر جیره غذایی شامل 4 تکرار بود. جیره‌های غذائی حاوی مقادیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل

علیرضا یوسفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه؛ مصطفی صادقی؛ سلمان نصرالهی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 167-175

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35566

چکیده
  هدف از این مطالعه­ تعیین اثر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب ماهیچه­ی راسته­ی گوسفندان زل بود. سی راس بره زل (15 راس نر و 15 راس ماده) از گله­ی پرورش یافته در مرتع به طور تصادفی انتخاب شد. پس از کشتار، بر اساس وزن، لاشه­­ها به دو گروه (>15 و <15 کیلوگرم) تقسیم شد. چربی پشت و چربی درون­ماهیچه­ای به‌طور معنی­داری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
افزایش محتوای لایزوزیم تخم بلدرچین ژاپنی با مکمل سازی جیره¬ای اسیدهای آمینه

نجمه سادات روحانی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مریم نیکخواه

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 177-186

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35567

چکیده
   به منظور بررسی امکان تغییر غلظت و فعالیت آنزیم لایزوزیم در تحقیق حاضر چهار اسیدآمینه آسپاراژین، آرژنین، گلایسین و متیونین به جیره غذایی بلدرچین­های تخمگذار مکمل شد. برای مکمل سازی اسیدهای آمینه، یکسان بودن محتوای پروتئینی جیره در تمام گروه­های آزمایشی اساس کار قرار گرفت و بدین منظور مقدار اسیدهای آمینه مکمل افزوده شده در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی تفاله چغندر قند در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و معرف اکسید کروم

مجتبی ایاز؛ محمود شیوازاد؛ محمد حسین شهیر؛ علی حاجی بابایی؛ سید عبداله حسینی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 187-195

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35568

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق تعیین مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری و ظاهری تصحیح شده بر حسب نیتروژن (AME و AMEn) و همچنین مقدار انرژی قابل متابولیسم حقیقی و حقیقی تصحیح شده بر حسب نیتروژن (TME و TMEn) تفاله چغندر قند در شترمرغ های نر 3 ماهه بود. تفاله چغندر قند در سطوح صفر، 15، 30 و 40 درصد در جیره پایه جایگزین شد. در تعیین AME و AMEn  با استفاده از معرف، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

سید هادی حسینی؛ یوسف روزبهان؛ علیرضا آقا شاهی؛ جواد رضایی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، صفحه 196-206

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35569

چکیده
  به منظور بررسی اثرجایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای دانه جو در جیره بر عملکرد و برخیصفات تولید‌مثلی دراوایل دوره شیردهی، تعداد 15 رأس گاو شیرده هلشتاین زایش دوم(11 ±26روز پس از زایش) با میانگین تولید شیر6/5 ± 7/36 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 75 روز (15 روز عادت‌دهی و 60 روز نمونه‌گیری) مورد بررسی قرار گرفتند.جیره‌های ...  بیشتر