مقاله پژوهشی
اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی در سه هفته آخر دوره پرورش

مسعود برزگر؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 1-7

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32126

چکیده
  در این آزمایش اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی تغذیه شده با جیره­های بر پایه گندم و سویا از سن 22 تا 42 روزگی روی بستر بررسی شد. این آزمایش با 400 قطعه پرنده به صورت طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده به ازای هر تکرار صورت گرفت. تیمارهای این آزمایش شامل سطوح مختلف مکمل ویتامینی و روزهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی و گوارش‌پذیری بستر جوجه‌های گوشتی

مهدی بدیعی باغسیاه؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی؛ جواد رضائی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 9-21

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32127

چکیده
  به منظور سالم‌سازی و بهینه‌سازی استفاده از بستر جوجه گوشتی در تغذیه نشخوار‏کنندگان، اثر فراوری حرارتی در دو کارگاه فراوری سبزوار و سمنان بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی CNCPS و گوارش‌پذیری با روش تلی و تری مورد بررسی قرار گرفت. میانگین مقادیر ماده خشک، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی‏سلولز، خاکستر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر 1- آلفا هیدروکسی کوله¬کلسیفرول بر روی عملکرد جوجه¬های گوشتی

ایمان چاکسری؛ مجتبی زاغری؛ سعید خلجی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 23-33

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32128

چکیده
  آزمایشی برای بررسی اثر افزودن متابولیت 1- آلفا هیدروکسی کوله­کلسیفرول با و بدون کوله­کلسیفرول  و فیتاز میکروبی در جیره­های با سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد جوجه­های گوشتی انجام شد. برای انجام این آزمایش تعداد 576 قطعه جوجه یک روزه نر (راس 308) با میانگین وزن 1±40 گرم انتخاب شدند. آزمایش در قالب طرح  کاملا تصادفی به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر وزن تولد گوساله روی برخی از صفات مهم اقتصادی گاوهای هلشتاین در ایران

سیده شادی قریشی؛ محمد رکوعی؛ مهدی سرگلزایی؛ احمد مقیمی اسفندآبادی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 35-43

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32129

چکیده
  وزن تولد اولین صفت قابل رکوردبرداری بعد از تولد حیوان است که می‏تواند بر عملکرد مادر و در ادامه بر عملکرد آتی خود دام هنگام بلوغ، موثر باشد. به منظور بررسی اثر وزن تولد گوساله بر عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران، از صفات تولیدی و تولید­مثل مانند زایش تا اولین سرویس (CFI)، فاصله اولین سرویس تا آبستنی (FSTC)، فاصله گوساله­زائی (CI) و سخت­زائی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثرات چهار و شش بار دوشش در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین

رضا نظرزاده؛ مهدی دهقان بنادکی؛ حمید امانلو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 45-52

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32130

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثرات دفعات دوشش بر روی تولید شیر و فراسنجه‌‌های خونی گاوهای هلشتاین انجام شد. در این پژوهش 66 رأس گاو هلشتاین تازه زا به دو تیمار چهار بار (x4) و شش بار (x6) دوشش در روز به مدت سه ماه و سپس بازگشت به سه بار دوشش تا انتهای دوره شیردهی اختصاص داده شدند. میزان شیر تولیدی انفرادی گاوها به‌صورت 2 روز متوالی در هر هفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه اثر استفاده از نشانگرهای متراکم نزدیک به مکانهای مشخص ژنهای موثر بر صفات بر صحت ارزیابی ژنومیک

آزاده بوستان؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهربابک؛ مهدی ساعتچی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 53-60

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32131

چکیده
  در این تحقیق تاثیر تخمین ارزشهای اصلاحی ژنومیک با استفاده از نشانگرهای نزدیک به ژنهای موثر بر صفت در مقایسه با استفاده از نشانگرهای قرارگرفته بر روی همه قسمتهای ژنوم و همچنین اثر تغییر تعداد افراد گروه مرجع بر صحت ارزیابی ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی ژنومیک از روش BLUP استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از نشانگرهایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران

مسلم مقبلی دامنه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت الهی مهرجردی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 61-70

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32153

چکیده
  در این تحقیق از اطلاعات مربوط به دوره­های شیردهی اول و دوم گاو­های هلشتاین ایران که طی سال­های1386 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید.اطلاعات مورد استفاده شامل374170 رکورد روز­آزمون تولید شیر و چربی مربوط به 54580 حیوان در 205 گله بود. مؤلفه­های (کو) واریانس با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و نرم­افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در آب آشامیدنی، بر نسبت اسید های چرب امگا-6 به امگا-3، محتوی کلسترول و پایداری لیپیدها در عضله سینه نیمچه های گوشتی

حشمت اله خسروی نیا؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مسعود علیرضایی؛ رضا شهسواری؛ صدیقه قاسمی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 71-81

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32154

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر افزودن اسانس مرزه خوزستانی به آب آشامیدنی بر میزان کلسترول،  ترکیب اسید های چرب و پایداری لیپیدها در عضله سینه نیمچه های گوشتی انجام شد. تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یکروزه (سویه کاب 500) برای بررسی 6 تیمار شامل افزودن مقادیر صفر، 200، 300، 400 و 500 میلی گرم اسانس مرزه خوزستانی و 500  میلی گرم توئین-80 در هر لیتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی

جمشید جلیل نژاد؛ وحید محرمی؛ حشمت الله بهرامی یکدانگی؛ امیر خامسی؛ هادی خورسند

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 83-88

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32155

چکیده
  در این پژوهش از 300 راس گاو هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 15±35 روز و میانگین تولید شیر 8/9±41 کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی استفاده شد. گاوها به طور تصادفی به دو جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره آزمایشی شامل جیره پایه (61 درصد کنسانتره و 39 درصد علوفه) به صورت خوراک کاملا مخلوط شده بود. به میزان 7 درصد کنسانتره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال

احمد افضل زاده؛ سید داود شریفی؛ محسن آبسالان؛ داود قندی؛ علی اکبر خادم

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 89-96

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32156

چکیده
  این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی با سطوح صفر، 4 ، 8 و 16درصد پنبه دانه کامل بر روی 20 راس بره نر شال با میانگین وزن اولیه 8/1±4/30 کیلوگرم و سن 6-5 ماهگی به مدت 90 روز اجرا شد.  میزان انرژی و پروتئین قابل متابولیسم جیره ها مشابه بود. در دوره آزمایش، عملکرد پرواری بره ها و فراوانی و ابعاد انواع پرز و عمق غدد کریپت روده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی

علی امامی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افجانی؛ امین هژبری

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 97-104

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32157

چکیده
  دراین مطالعه اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور 32 رأس بزغاله نر مهابادی4 تا 5 ماهه و با میانگین وزن اولیه 2±22 کیلوگرم، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار(سطوح مختلف مکمل کرومیم متیونین) مورد استفاده قرار گرفتند. جیره پایه یکسان بود و بزغاله ها با 4 سطح از مکمل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه¬ی جاذب¬های معدنی زئولیت و بنتونیت با جاذب آلی مایکوزورب و جاذب آلی- معدنی بیوتکس از لحاظ توانایی جذب آفلاتوکسین B1

مجید سواری؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ محمد جوان¬نیکخواه

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 105-112

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32158

چکیده
     مایکوتوکسین­ها متابولیت­های ثانویه­ی تولید شده توسط قارچ­ها، متعاقب آلوده شدن محصولات خوراکی هستند. یکی از مؤثرترین روش­ها برای مقابله با مسمومیت آفلاتوکسینی استفاده از جاذب­های سموم قارچی است. هدف این مطالعه مقایسه­ی جاذب­های مختلف شامل بنتونیت، زئولیت، جاذب تجاری آلی (مایکوزورب) و جاذب تجاری معدنی-آلی (بیوتکس) ...  بیشتر