نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسه اثرات دفعات دوشش بر روی تولید شیر و فراسنجه‌‌های خونی گاوهای هلشتاین انجام شد. در این پژوهش 66 رأس گاو هلشتاین تازه زا به دو تیمار چهار بار (x4) و شش بار (x6) دوشش در روز به مدت سه ماه و سپس بازگشت به سه بار دوشش تا انتهای دوره شیردهی اختصاص داده شدند. میزان شیر تولیدی انفرادی گاوها به‌صورت 2 روز متوالی در هر هفته تا 150 روز شیردهی ثبت گردید. گاوها بلافاصله پس از زایش وزن کشی و از لحاظ وضعیت بدنی امتیاز‌دهی شدند و طی دوره آزمایشی نیز به صورت ماهانه این کار انجام می‌شد. نمونه‌های خون و شیر نیز به صورت ماهانه گرفته شدند. تولید شیر و شیر تصحیح شده بر اساس چربی (5/3 درصد) در تیمارها تفاوت معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری با هم نداشت. تیمارها از نظر غلظت چربی و پروتئین شیر نیز تفاوت معنی‌‌داری با هم نداشتند اما درصد لاکتوز شیر گاوهای چهار بار دوشش کم‌تر بود (01/0P<). تعداد سلول‌های بدنی شیر گاوهای چهار بار دوشش در مقایسه با گاوهای شش بار دوشش بیش‌تر بود (05/0P<). تیمارها از نظر غلظت فراسنجه‌های خونی تفاوت معنی‌‌داری با هم نداشتند. دفعات دوشش تأثیری بر ماده خشک مصرفی گاوها نداشت. میانگین وزن بدن و امتیاز وضعیت بدنی گاوهای شش بار دوشش در مقایسه با گاوهای چهار بار دوشش بالاتر بود. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که چهار بار دوشش طی ابتدای دوره شیردهی انتخاب بهتری از شش بار دوشش است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effects of either Four or Six Times of Daily Milking during Early Lactating on Production Performance and Blood Metabolites in Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • Reza Nazarzade 1
  • Mehdi Dehghan-Banadaki 2
  • Hamid Amanloo 3
  • Hamidreza Mirzaee Almoti 4

2 Associate Professor, Animal Science Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

The objective fllowed in the present study was to evaluate the effects of different milking
frequencies on milk production and on blood metabolites in Holstein cows. Sixty-six fresh Holstein
cows were allocated to two treatments namely: 4 (4x) vs. 6 times (6x) of daily milking, during the first
3 months of lactation, and then switching on to a three times of daily milking until end of the lactation
period. Milk yield was recorded as on two consecutive days in each week. Cows were weighted and
scored for their body conditions immediately after calving and as well during each month of the
experimental period. Blood and milk samples were collected monthly. Milk and fat corrected milk
yield did not differ among treatments. Milk fat and protein percentage did not differ among treatments
rather, but milk lactose was percentage wise lower for 4x milked cows (P<0.01). Somatic cell count in
4x cows was higher than the 6x ones (P<0.05). Treatments did not differ in blood metabolites,
concentrations. Milking frequency did not affect dry matter intake either. Body weight changes and
Body Condition Scores (BCSs) were higher in 6x cows than those in 4x ones. It was finally concluded
that 4x treatment, during early lactation, was more appropriate than the 6x.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milking time
  • production performance
  • Blood metabolites *