مقاله پژوهشی
تأثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و ویژگی‌های تولید‌مثلی مرغ‌های مادر

فاطمه صائمی؛ احمد زارع شحنه؛ مهدی ژندی؛ امیر اخلاقی؛ شریف رستمی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 171-177

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.233939.653528

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پرکاری درازمدت غدۀ تیروئید بر وزن بدن و تولید تخم‌مرغ بود. همچنین ارتباط بین پرکاری تیروئید و برخی فراسنجه‌های تولید‌مثلی بررسی شد. در این آزمایش 70 قطعه مرغ مادر گوشتی سویۀ کاب 500 در سن 47 هفتگی به شیوۀ تصادفی به دو گروه تیمار (پنج تکرار شامل هفت پرنده) تقسیم شدند. تیروکسین به مدت صد روز متوالی به شیوۀ دهانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی

سید نادر آلبوشوکه؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ مجتبی طهمورث پور

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 179-191

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.249617.653601

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی و شناسایی همریخت (ایزوفرم)‌های RNA مرتبط با ساختار پروتئین‌های ماهیچه‌ای بین مرغ بومی اصفهان و جوجۀ تجاری راس با سرعت رشدهای متفاوت، انجام شد. بدین منظور و پس از استخراج کل RNA از نمونه‌های ماهیچۀ سینۀ مرغان یادشده در سن 28 روزگی، توالی‌یابی جفتی با استفاده از پلاتفرم illumine Hiseq 2000 انجام شد. برای همترازی خوانش‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال

هادی مرادی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 193-201

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.249729.653603

چکیده
  هدف از این بررسی­ ارزیابی تأثیر تغذیۀ منابع مختلف چربی بر عملکرد تولیدی و برخی از شاخص­های فعالیت کبدی گاوهای هلشتاین در دورۀ انتقال بود. 35 رأس دام از 21 روز پیش از زایش تا 21 روز پس از زایش به‌صورت کامل تصادفی به پنج جیرۀ غذایی متشکل از جیرۀ حاوی پودر چربی با منبع نخل (پالم) روغنی به­عنوان جیرۀ شاهد (T1)، جیرۀ حاوی مکمل CLA (ترکیبی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR

اکبر اسدی؛ تقی زهرایی صالحی؛ محمود جمشیدیان

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 203-211

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.256297.653633

چکیده
  اشریشیاکلی بیماری‌زای طیور عامل ایجاد طیف بسیار گسترده‌ای از بیماری‌های خارج روده‌ای ازجمله سلولیت و کلی باسیلوز است. مشکل مقاومت به پادزیست (آنتی‌بیوتیک)‌ها در سرتاسر جهان وجود دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی مولکولی ژن‌های مقاومت پادزیستی مانند: aac، aad، qnr، tet، anr، sul و تعیین حساسیت پادزیستی بود. نمونه‌برداری از کشتارگاه صنعتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

لاله حکمی؛ حسین مهربان؛ علی محرری؛ محمد باقر صیاد

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 213-221

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.254475.653627

چکیده
  هدف از پژوهش کنونی برآورد مؤلفه‌های (کو) واریانس، وراثت‌پذیری، همبستگی‌های ژنتیکی و پدیدگانی (فنوتیپی) بین روز آزمون‌های مختلف صفت نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین در ایران با یک مدل تابعیت تصادفی بود. داده‌های این تحقیق شامل 1302984 رکورد روز آزمون 149440 گاو هلشتاین شکم اول از 307 گله بودند که طی سال­های 1374 تا 1395 خورشیدی زایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی

فخرالدین عابد درگاهی؛ حسن درمانی کوهی؛ رضا حسن ساجدی؛ محمد روستایی علی مهر

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 223-236

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.253102.653621

چکیده
  این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×3 با دو سطح تزریق کورتیکوسترون (تزریق روغن و تزریق کورتیکوسترون) و سه سطح مصرف پروبیوتیک (1- بدون کاربرد پروبیوتیک، 2 و 3- به ترتیب 105×8/0 و 105×6/1 عدد از اسپور باسیلوس سوبتلیس در هر گرم خوراک) به منظور تعدیل تأثیر تنش القایی تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی مؤلفه‌های (کو)واریانس ژنتیکی فراسنجه‌های منحنی رشد در یک جمعیت آمیختۀ بلدرچین ژاپنی

هادی فرجی آروق؛ خدیجه ابراهیمی؛ غلامرضا داشاب؛ محمد رکوعی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 237-246

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.250764.653609

چکیده
  هدف از این بررسی، پیش­بینی مؤلفه­های (کو)واریانس و فراسنجه­های ژنتیکی منحنی رشد در یک جمعیت آمیختۀ بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور، رکوردهای وزن بدن با منحنی گمپرتز برازش و فراسنجه­های منحنی برآورد شد. با استفاده از این منحنی، وزن بلوغ (Wf)، وزن جوجۀ نوزاد یا هچ (W0)، شاخص بلوغ (K)، سن (ti) و وزن (Wi) در نقطۀ عطف و نرخ رشد در روزهای مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری

محمد حسین فلاحی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک؛ رستم عبدالهی آرپناهی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 247-255

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.214013.653463

چکیده
  هدف از این پژوهش برآورد میزان نامتعادلی پیوستگی، تعیین ساختار بلوک­های تک‌جوری (هاپلوتیپی) و اندازۀ مؤثر جمعیت گاومیش آذربایجانی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP پراکنده در سراسر ژنگان (ژنوم) حاصل از تراشه­های متراکمK 90 (SNPchip 90k) بود. حیوان‌های مورد بررسی و ارزیابی 243 رأس گاومیش آذربایجانی پراکنده در استان­های گیلان، اردبیل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن CHD مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر

حمیدرضا عبداللهی؛ حسن مهربانی یگانه؛ حسین مرادی شهربابک

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 257-265

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.250993.653611

چکیده
   هدف از این تحقیق استفاده از پر به­عنوان روشی ساده، سریع، کم­هزینه، بدون خطر و ایمن و مطمئن برای تعیین جنسیت قناری در اوایل تولد، برای کمک به برنامه‌های اصلاح نژادی و پرورش این پرنده است. شکل ظاهری جنس نر و مادۀ بسیاری از پرندگان از جمله قناری تا حدودی همانند هم بوده و تشخیص جنسیت آن‌ها بسیار دشوار است. با استفاده از این روش مولکولی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر افزودن روی و مس به جیرۀ میش‌های آبستن در اواخر دورۀ آبستنی بر پروفیل مواد کانی خون و شیر، عملکرد رشد بره‌ها و برخی فراسنجه‌های خونی

لیلا چراغی مشعوف؛ حسن علی عربی؛ عباس فرح آور؛ پویا زمانی؛ رضا علیمحمدی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 267-284

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.250904.653610

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر افزودن روی و مس به جیرۀ میش­های آبستن نژاد مهربان در اواخر دورۀ آبستنی بر رخ‌نمای (پروفیل) مواد کانی خون و شیر میش­ها، عملکرد رشد بره­های آن‌ها و برخی فراسنجه­های سوخت‌وسازی (متابولیکی) و خون‌شناختی (هماتولوژی) بود. هفده رأس میش­3-4 ساله، 45­روز پیش از زایمان به سه گروه تقسیم شدند. تیمارها شامل: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد

ایوب محمدی؛ فرهنگ فاتحی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 285-295

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.250186.653606

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر مادۀ خشک مصرفی و رفتار تغذیه‌ای گوساله‌های مادۀ هلشتاین در حال رشد بود. در این آزمایش از 40 راس گوساله در حال رشد هلشتاین با میانگین سنی 12-8 ماه و  میانگین وزن 8/32±6/295 کیلوگرم در طرح چرخشی فاکتوریل 2×2  (چهار دوره با طول هر دوره 25 روز) استفاده شد. در این آزمایش تفاوت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی شبکۀ‌ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت‌های گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA

امین مرتضوی؛ امیر رشیدی؛ مصطفی قادری-‌زفره‌ئی؛ پرهام مرادی؛ محمد رزم کبیر

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 297-310

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.245955.653583

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی ژن‌ها و کاوشگرهای هاب ناشی از ایجاد شبکه‌های بیزی در داده­های بیان ژن  و کاوشگری در بافت‌های مختلف گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA بود. با استفاده از داده­های خام بیان ژن و کاوشگری در هر بافت، ژن‌ها و کاوشگرهایی که عامل بیشترین میزان واریانس بیان ژن بودند، شناسایی‌شده و سپس شبکۀ بیزی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی علل و زیان مالی ناشی از حذف زودهنگام در گله‎های هلشتاین استان اصفهان

ابوالفضل مهنانی؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 311-320

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.257091.653634

چکیده
  هدف این پژوهش، برآورد زیان مالی ناشی از حذف و همچنین بررسی علل حذف در گله‏های هلشتاین استان اصفهان بود. بدین منظور، از اطلاعات چهار گاوداری صنعتی، متشکل از 109865 رکورد زایش در سال‏های 1385 تا 1395 استفاده شد. برای واکاوی آماری از نرم‌افزار SAS و برای برآورد زیان ناشی از حذف، از یک معادلۀ زیست اقتصادی استفاده شد. نرخ حذف در دهۀ گذشته، به‌طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی نواحی تحت انتخاب مثبت در ژنگان اسب‌های کرد و عرب ایرانی با استفاده از روش مبتنی بر نامتعادلی پیوستگی ژنی

صابر محمد مقصودی؛ حسن مهربانی یگانه؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 321-333

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.259151.653640

چکیده
  اسب­های عرب به داشتن عملکرد خوب در مسابقه‌های استقامتی، پرش و زیبایی شهرت دارند. اسب­های کرد بومی منطقه‌های کوهستانی غرب ایران، مناسب مسابقه‌های چوگان هستند. اسب­های کرد، قد کوتاه­تر و وزن سنگین­تری نسبت به اسب­های عرب دارند. در این بررسی آمارۀ XP-EHH که مبتنی بر نامتعادلی پیوستگی ژنی (لینکاژی) است برای شناسایی قطعه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری

ناهید زهروجیان؛ حسین مروج؛ مجتبی زاغری؛ سعید امین زاده

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 335-345

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.259462.653642

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر نوع پرنده بر انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری دو نوع کنجالۀ سویا (فرآوری‌شده و بدون فرآوری) اجرا شد. در این تحقیق از 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویۀ راس 308 (62 هفته)، 72 قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ راس 308 (35 روزه) و 36 قطعه مرغ تخم‌گذار سویۀ های‌لاین دبلیو 36 (40 هفته) استفاده شد. در هر آزمایش تیمارها شامل یک جیرۀ مرجع و دو جیرۀ ...  بیشتر