مقاله پژوهشی
پیامدهای زیستی و اقتصادی تغییر در سیاست‌های حذف اختیاری

عفت نصر اصفهانی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 347-354

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.243483.653569

چکیده
  هدف از این بررسی، برآورد و مقایسۀ عملکرد زیستی (بیولوژیک) و اقتصادی گله در دو حالت تصمیم برای حذف اختیاری بهینه و نابهینه بود. به این منظور اطلاعات یکی از گاوداری­های صنعتی اصفهان در سال­های 1394 و 1395 گرد­آوری شد و با استفاده از رویه‌های مختلف نرم­افزار آماری (NLIN, MEANS, LIFETEST) SAS، فراسنجه‌های زیستی گله اعم از شکل منحنی شیردهی، خطر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره

مهدیه یوسفی دارستانی؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ مصطفی صادقی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 355-360

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.43867.653150

چکیده
  با توجه به اهمیت حفظ تنوع در نژادهای بومی و شناسایی ذخایر ژنتیکی کشور، تنوع ژنتیکی جمعیت گاومیش­ آذری با استفاده از ده نشانگر ریزماهواره­ای (BoLA-DRB3، BM1818، BM1824، CSSM033، CSSM047، ILSTS017، ILSTS033، ILSTS058، ILSTS061 و ILSTS089) بررسی شد. شمار 70 نمونه مو از گاومیش­های آذری در سه منطقۀ شمال­غربی کشور (استان­های اردبیل، آذربایجان­شرقی و آذربایجان­غربی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی

محمد تار؛ ارمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ مهدی ژندی؛ محمدحسین موذنی زاده

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 361-370

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.244405.653572

چکیده
  به ­منظور مقایسه اثر سطوح مختلف زرده تخم‌مرغ بر انجمادپذیری اسپرم بز، آزمایشی با استفاده از چهار رأس بز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار انجام شد. نمونه‌ها دو بار در هفته از حیوانات جمع‌آوری و در رقیق‌کننده بر پایه زرده در دو سطح 15 و 20 درصد رقیق و سپس منجمد شدند. پس از یخ­گشایی، فراسنجه­های کیفی ازجمله ویژگی‌های حرکتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده‌های زنگوله‌ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین

رسول کوثر؛ مرتضی زهرازاده؛ علی صادقی سفید مزگی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 371-379

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.259883.653643

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی الگوی بیان ژن TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاو در مراحل مختلف چرخه تخمدانی (پیش از تخمک­ریزی، پس از تخمک­ریزی و میانه چرخه) بود. مرحله چرخه تخمدانی با توجه به ظاهر، اندازه و رنگ جسم زرد و فولیکول چیره مشخص شد. بیان ژن TLR4 در ایستموس و آمپولای 40 اویداکت به­روش qRT-PCR اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد، که در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخمین نرخ هم‌خونی با استفاده از رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی

امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ محمدحسین مرادی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 381-392

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.259709.653646

چکیده
  هدف از این تحقیق محاسبه هم­خونی با استفاده از رشته­­های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت (Ne) در برخی از نژادهای اسب آسیایی بود. به این منظور از اطلاعات ژنومی مجموع 99 نمونه حیوان شامل 19، 24، 18، 19 و 19 نمونه به­ترتیب از نژادهای آخال­تکه، عرب، کاسپین، مغولی و تروبرد استفاده شد که با به­کارگیری آرایه­های Illumina ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم

وریا رسولی؛ سمیه سالاری؛ احمد طاطار

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 393-404

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.252664.653620

چکیده
  به­منظور بررسی مکمل آلی عنصر روی­ در تغذیه جوجه­های گوشتی پرورش یافته در شرایط متفاوت تراکم، آزمایشی با استفاده از دو سطح تراکم (10 و16 قطعه پرنده در هر مترمربع) و 4 سطح عنصر روی (40، 80، 120 و 160 میلی­گرم در کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2×4 انجام گردید. نتایج در 1 تا 21 روزگی نشان داد ، پرندگان پرورش یافته در تراکم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی

حدیث میرزایی؛ محمدرضا قربانی؛ سمیه سالاری؛ محمد امین مهرنیا

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 405-414

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.254413.653626

چکیده
  آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏های رفاهی جوجه‏های گوشتی تحت تنش گرمایی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 5 تیمار و 4 تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (جیره پایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر برخی پروبیوتیک ‏های طیور تولیدی ایران بر مؤلفه‌های عملکردی، شاخص‌های اقتصادی و ریخت‏ شناسی روده کوچک جوجه‏ های گوشتی

عارف محمودتبار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ محسن شرفی؛ ناهید مژگانی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 415-425

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.249544.653602

چکیده
  این آزمایش با هدف مقایسه اثر برخی پروبیوتیک‏های طیور تولید ایران بر مؤلفه­های عملکردی، شاخص‏های اقتصادی و ریخت‏شناسی روده کوچک با استفاده از 500 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (شاهد) و جیره پایه به همراه پروبیوتیک­های 2- باکتوژن® ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان

آنا شیخعلی پور؛ علی حسینخانی؛ اکبر تقی زاده؛ حمید محمد زاده

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 427-436

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.255252.653630

چکیده
  تحقیق حاضر، به‌منظور بررسی روش­های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش غذایی دانه ماشک انجام شد. دانه ماشک با روش­های پرک، تفت و ماکروویو فراوری شد. تجزیه‌پذیری ماده خشک با استفاده از کیسه­های نایلونی در زمان­های صفر، 2، 4، 8، 12، 24، 36، 48 ساعت انکوباسیون شکمبه­ای تعیین شد. فرآوری دانه ماشک، تجزیه‌پذیری ماده خشک را تحت تأثیر قرار داد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژادهای بومی (افشاری، قزل و مغانی) و خارجی (دورپر، مرینوس و رامنی) با استفاده از اطلاعات نشانگری متراکم

رقیه نبی لو؛ محمد باقر زندی باغچه مریم؛ محمدطاهر هرکی نژاد

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 437-451

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.255597.653631

چکیده
  استفاده از نشانگرهای مولکولی در سال­های اخیر جهت تعیین تنوع ژنتیکی بین جمعیت­ها و گونه­های مختلف جانوری کاربرد گسترده­ای یافته است. مطالعات ژنتیک مولکولی، مقایسه تنوع ژنتیکی درون و بین نژادها و بازسازی از تاریخ نژاد و جمعیت اجدادی را امکان­پذیر می­نماید .این تحقیق با بررسی ساختار ژنتیکی در نژادهای بومی و خارجی با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی بیوانفورماتیکی و فیلوژنی ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y) و ارتباط آن با صفات تولیدی در مرغ‌ بومی فارس

مهرنسا جمال پور؛ محمد دادپسند؛ هادی آتشی؛ علی نیازی؛ حامد خراتی کوپایی؛ سید محمد رضا هاشمی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 453-458

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.262962.653652

چکیده
  این پژوهش به­منظور بررسی فیلوژنی و بیوانفورماتیکی جهش تک‌نوکلئوتیدی در ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y=NPY) و ارتباط آن با صفات تولید تخم­مرغ و وزن بدن در مرغان بومی استان فارس، انجام گرفت. از 200  قطعه مرغ بومی ایستگاه پرورش و اصلاح­نژاد مرغ بومی استان فارس خون­گیری انجام شد. استخراج DNA با روش نمکی انجام شد. جهش تک‌نوکلئوتیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده

جابر خانی؛ علی‌ اکبر خادم؛ علی اسدی الموتی؛ محسن صحرایی بلوردی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 459-468

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.257927.653636

چکیده
  هدف، مطالعه اثرات یونجه­خشک به­عنوان جاذب رطوبت بر تخمیر و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای تغذیه­شده با آن بود. علوفه ذرت با ماده خشک 22 درصد برداشت و با صفر، پنج و 10 درصد یونجه ­خشک بر حسب وزن تر در سیلوهای زمینی ذخیره شد. با افزایش درصد یونجه، پساب سیلوها و pH، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و کربوهیدرات­های محلول در ...  بیشتر