مقاله پژوهشی
شناسایی جایگاه‌های صفات کمّی مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی

احسان نصیری فر؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ حسن مرادیان؛ سعید سهرابی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 223-233

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56417

چکیده
  برای مکان‌یابی جایگاه‌های صفات کمّی (QTL) مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی، با استفاده از تلاقی متقابل دو سویۀ پرندۀ سفید (تخم‌گذار) و وحشی (گوشتی)، پرندگان نسل F1 ایجاد شدند. 422 پرندۀ نسل F2 حاصل از تلاقی تصادفی پرندگان نسل F1 در پایان دورۀ 35 روزۀ پرورش کشتار شدند و رکوردبرداری فنوتیپی صفات مربوط به لاشه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه‌ای القاشده

شهین یادگاری؛ مصطفی ملکی؛ پویا زمانی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56418

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی در دوزهای مختلف (0، 250، 500، 750 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر) بر کینتیک تولید گاز، برخی فراسنجه‌های هضم و تخمیر شکمبه، تولید متان و همچنین تعیین پتانسیل آن در کنترل اسیدوز شکمبه‌ای در قالب آزمایشی چهار مرحله‌ای بود. در مرحلۀ اول به موازات افزایش دوز اسانس، حداکثر گاز تولیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی

فاطمه شمعی؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 247-261

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56419

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی اثر روش‌های مختلف فراوری‌های حرارتی شامل اتوکلاو، تفت‌دادن، پولکی‌کردن با بخار و ریزموج، بر ترکیب شیمیایی، غلظت مواد ضد مغذی (تانن و ترکیبات فنولیک)، تجزیه‌پذیری مادۀ خشک و پروتئین خام انجام گرفت. در این آزمایش از سه رأس گاو نر بالغ فیستوله‌گذاری‌شدۀ نژاد هلشتاین (طرح بلوک کامل تصادفی) و میزان گاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سطوح جیره‌ای فسفولیپیدهای فعال بر پاسخ سامانۀ ایمنی خونی در جوجه‌های نر گوشتی

هانیه سادات بنی کمال؛ مهدی ژندی؛ ملک شاکری؛ حسین مروج

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 263-269

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56420

چکیده
  این مطالعه برای ارزیابی تأثیرات استفاده از سطوح جیره‌ای منبع فسفولیپیدهای فعال در جیرۀ غذایی بر پاسخ سامانۀ ایمنی جوجه‌های گوشتی، با 180 قطعه جوجۀ نر گوشتی سویۀ راس 308 اجرا شد. جیره‌های آزمایشی شامل سطوح 0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، 1، 2/1، 4/1، 6/1 درصد منبع فسفولیپیدهای فعال به نحوی تهیه شدند که انرژی قابل سوخت‌وساز، پروتئین و سایر مواد مغذی در آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان

علی جبار زارع؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 271-276

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56421

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای استفاده از اسپرم تعیین‌جنسیت‌شده بر ماده‌زایی، نرخ گیرایی و بروز ناهنجاری‌های تولیدمثلی (سخت‌زایی، سقط و مرده‌زایی) در تلیسه‌های هلشتاین بود. بدین منظور اطلاعات چهار گاوداری صنعتی استان اصفهان بین سال‌های 1386 تا 1392 جمع‌آوری و با استفاده از رویۀ GENMOD نرم‌افزار آماری SAS آنالیز شد. ماده‌زایی اسپرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع دامی به روش خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم

جواد رحمانی نیا؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ حسین مرادی شهربابک

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 277-287

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56422

چکیده
  رشد روزافزون اطلاعات حاصل از تعیین ژنوتیپ نمونه‌ها به‌ویژه با استفاده از توالی‌یابی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی (SNP) سبب تحول در تجزیه‌وتحلیل دقیق ساختار جوامع در گونه‌های مختلف شده است. تاکنون از روش‌های مختلفی برای بررسی ساختار جمعیتی با استفاده از نشانگرهای موجود در کل ژنوم استفاده شده است که هرکدام نقاط ضعف و قوتی دارند. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان در مقایسه با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

محمد رضا گنجه؛ محمد سالار معینی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 289-299

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56423

چکیده
   این مطالعه به‌منظور بررسی امکان استفاده از پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان به‌جای آنتی‌بیوتیک محرک رشد ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد، وزن نسبی اندام‌های داخلی، فراسنجه‌های خونی، فلور میکروبی روده، مورفولوژی پرزهای روده و کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش با استفاده از 288 قطعه جوجه خروس گوشتی راس 308 در قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده: متاآنالیز و متارگرسیون

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مهدی کاظمی جوجیلی؛ حمید امانلو؛ مینا وزیری گهر

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 301-314

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56424

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر دفعات تحویل جیرۀ کاملاً مخلوط‌شده روی قابلیت هضم در کل دستگاه گوارش، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده با استفاده از روش‌های متاآنالیز و متارگرسیون بود. در این مطالعه از 14 آزمایش شامل 25 مقایسۀ آماری بین گروه‌های آزمایشی (دفعات خوراک‌دهی بیشتر) و شاهد (دفعات خوراک‌دهی کمتر) که شرایط لازم برای متاآنالیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهبردهای آمیزشی جهت کاهش اثرات ناهنجاری‌های مغلوب موثر بر سقط در برنامه‌های اصلاحی گاو شیری

فاطمه سلیمی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ مهدی امین افشار؛ محمود هنرور؛ عباس جهانبخشی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 315-324

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56425

چکیده
  به‌منظور مدیریت ناهنجاری‌های ژنتیکی مغلوب مؤثر بر سقط جنین در یک جمعیت گاو شیری، دو طرح آمیزش شبیه‌سازی شد. اولین طرح آمیزش به‌صورت کنترل‌شده تحت سه برنامۀ راهبردی آمیزشی مختلف انجام گرفت: 1. از آمیزش بین افراد حامل هاپلوتیپ‌های کشندۀ یکسان جلوگیری شد، 2. از آمیزش بین گاو نر حامل هاپلوتیپ کشنده و گاو ماده‌ای که پدرش حامل همان هاپلوتیپ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی

علی اصغر ساکی؛ مجتبی حقیقت؛ اعظم یوسفی؛ میلاد منافی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 325-334

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56426

چکیده
  به منظور بررسی اثر اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به آسیت، آزمایشی با استفاده از 136 قطعه جوجه خروس با 2 تیمار و 4 تکرار و 17 جوجه در هر تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 1. جیرۀ دارای 4 درصد روغن سویا (نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 برابر 112/0) و 2. جیره‌ای با 5/5 درصد روغن طیور (نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 برابر 201/0) بود. به منظور القای آسیت از بیست‌و‌یکمین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد اندازۀ مؤثر جمعیت در گاو سرابی بر اساس نشانگرهای چندشکل تک‌نوکلئوتیدی

کریم کریمی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 335-343

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56427

چکیده
  این مطالعه با هدف برآورد اندازۀ مؤثر تعداد افراد در حال جفت‌گیری در جمعیت گاو سرابی با روش هتروزیگوسیتی اضافی و بر پایۀ استفاده از نشانگرهای متراکم چندشکل تک‌نوکلئوتیدی انجام گرفت. بدین منظور از 20 رأس گاو سرابی نمونه‌برداری شد. تعیین ژنوتیپ نمونه‌ها با چیپ Illumina High-density Bovine BeadChip شامل 777962 جایگاه SNP صورت گرفت. متوسط هتروزیگوسیتی مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera)

عباس رضایی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ محمد مرادی شهربابک؛ مهدی گنج خانلو

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 345-350

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56428

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیرات تغذیه‌ای مواد خوراکی تخمیرشده به عنوان جانشین گرده، با استفاده ازجیره‌های غذایی مختلف و در قالب طرح کاملاً تصادفی در 6 تیمار با 7 تکرار وبه مدت 50 روز در صحرا روی زنبورعسل (Apis mellifera) در منطقۀ کرج انجام گرفت. کلنی‌ها از نظر عسل، جمعیت و ملکۀ خواهری هم‌سن یکسان‌سازی شدند. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: ...  بیشتر