دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 223-350 
راهبردهای آمیزشی جهت کاهش اثرات ناهنجاری‌های مغلوب موثر بر سقط در برنامه‌های اصلاحی گاو شیری

صفحه 315-324

10.22059/ijas.2015.56425

فاطمه سلیمی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ مهدی امین افشار؛ محمود هنرور؛ عباس جهانبخشی