مقاله پژوهشی
استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی

منصور یزدانیار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ فرید شریعتمداری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 351-359

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56820

چکیده
  سطوح خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجۀ ‌گوشتی بر عملکرد و وزن نسبی اندام‌های داخلی با استفاده از 300 قطعه جوجۀ ‌گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی شامل: 1. شاهد-خشک: جیرۀ پایۀ بدون آب و خیساب مایع ذرت، 2. شاهد-مرطوب: جیرۀ پایه با آب و بدون خیساب، 3. جیرۀ مرطوب حاوی 10 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP

رضا فرجی؛ مصطفی صادقی؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 361-369

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56821

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات شیر در بزهای نژاد مهابادی انجام گرفت. به این منظور برای 150 رأس بز شیری نژاد مهابادی، خون‌گیری و استخراج DNA از خون به روش نمکی بهینه‌یافته صورت گرفت. قطعۀ اینترون 44 ژن ACACA، به کمک واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز تکثیر شد. برای بررسی چندشکلی قطعات تکثیرشده، از روش چندشکلی فضایی تک‌رشته‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پودر رازیانه در جیره استارتر بر عملکرد، سیستم‌ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوساله‌های شیری هلشتاین

سارا سعیدی؛ امید دیانی؛ امین خضری؛ رضا طهماسبی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 371-378

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56822

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر افزودن پودر رازیانه (Foeniculum vulgare) در جیرۀ استارتر بر عملکرد، سیستم ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوساله‌های شیری هلشتاین از 30 رأس گوساله هلشتاین (15 رأس نر و 15 رأس ماده) با میانگین وزن تولد 5/0 ± 40 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل: 1. استارتر بدون پودر رازیانه (شاهد)، 2. استارتر دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره

جمشید نورقدیمی؛ حسین مروج؛ فاطمه غازیانی؛ رسول اکبری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 379-388

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56823

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی‌ انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری تصحیح‌شده برای ازت (AMEn) در 12 رقم گندم رایج (مهدوی، چمران، سبلان، سپاهان، سیوند، الموت، شعله، نیشابور، پیشتاز، بهار، شیراز و شاه‌پسند) کشت‌شده در استان البرز اجرا شد. انرژی قابل سوخت‌وساز با اکسید کروم به عنوان نشانگر اندازه‌گیری شد. هریک از جیره‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ ژنتیکی شمارۀ سلول‌های سوماتیک با مدل تابعیت تصادفی روزآزمون در گاوهای شیری ایران

محمد رزم کبیر؛ خبات خیرآبادی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 389-397

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56824

چکیده
  پارامترهای ژنتیکی صفت شمارۀ سلول‏های سوماتیک جمعیت گاوهای شیری، با استفاده از رکوردهای روزآزمون جمع‌آوری‌شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام ایران در سال‏های 1380 تا 1389 برآورد شد. داده‌ها شامل 222923 رکورد روزآزمون دورة اول شیردهی، متعلق به 29668 حیوان در 100 گلۀ مختلف بود. برآوردها با روش نمونه‌گیری گیبس و بر اساس یک مدل روزآزمون با تابعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران

نعمت هدایت ایوریق؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ صابر محمد مقصودی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 399-406

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56825

چکیده
  شتر گونه‌ای بسیار مقاوم در برابر خشکی است که در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی، محصولاتی مانند شیر و گوشت تولید می‌کند. با توجه به اینکه تعداد شترهای ایران در حال کاهش است، برای حفظ و بهبود تولیدات این ‌گونه، مطالعات کاربردی ژنتیکی ضروری است. یکی از جایگاه‌های مهمی که اثر آن در سایر گونه‌ها روی صفات اقتصادی مشخص شده، جایگاه ژن کدکنندۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ مدل‌های تابعیت تصادفی لژاندر و بی‌اسپلاین در برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفند مهربان

پویا زمانی؛ ملیحه امیرآبادی فراهانی؛ حسن علی عربی؛ مصطفی ملکی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 407-415

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56826

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسۀ مدل‌های مختلف رگرسیون تصادفی برای برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفندان مهربان انجام گرفت. اطلاعات استفاده‌شده شامل 5559 رکورد میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش برای 2244 رأس میش مهربان بود. مدل‌های رگرسیون تصادفی شامل اثر ثابت گله- سال- فصل زایش، یک رگرسیون ثابت برای برازش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و متابولیت‌های خون در مرغ‌های تخم‌گذار

علی نوبخت؛ بهزاد حسینی فرد

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 417-427

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56827

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. آزمایش با 384 قطعه مرغ‌ تخم‌گذار سویه‌‌های لاین W36، در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×2×2) با دو سطح سبوس برنج (صفر و 10 درصد)، دو سطح مولتی‌‌آنزیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده

بهروز یاراحمدی؛ مرتضی چاجی؛ محمد بوجارپور؛ خلیل میرزاده؛ مرتضی رضایی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 429-443

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56828

چکیده
  آزمایش با هدف بررسی اثر علوفۀ اسپرس به‌عنوان یک منبع تانن و نیز نسبت علوفه به کنسانتره بر مصرف و قابلیت هضم، خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای، فراسنجه‌های خونی، مقدار تولید و ترکیبات شیر میش‌های شیرده انجام گرفت. بدین منظور از 8 رأس میش شیرده نژاد لری بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح مربع لاتین 4×4 تکرارشونده استفاده شد. تیمارها با دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارایی گاوداری‌های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده‌های فازی)

ساسان ترابی؛ محمد قربانی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 445-456

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56829

چکیده
  دامداری‌های سنتی می‌توانند یکی از متولیان اصلی تولید شیر در کشور به شمار روند. با توجه به محدودیت‌های مربوط به تغذیۀ دام و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز دامداران و نبود امکان دسترسی کافی و مناسب به این نهاده‌ها، برنامۀ افزایش کارایی واحدهای دامپروری می‌تواند از بهترین برنامه‌ها در این حوزه باشد که علاوه بر کاهش هزینه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی

طاهره محمدیان؛ مهدی خدایی مطلق؛ احمد زارع شحنه

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 457-463

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56830

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسۀ اثر افزودن غلظت‌های متفاوت ژل رویال به رقیق‌کنندۀ منی، بر ویژگی‌های حیاتی اسپرم بز پس از انجماد بود. هفته‌ای دو بار از چهار بز نر بالغ با استفاده از مهبل مصنوعی اسپرم‌گیری شد و سپس نمونه‌های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه‌های اسپرم در چهار گروه دارای ژل رویال با غلظت (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) و در شش تکرار در معرض ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین

احمد قاسمی؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ حشمت‌اله خسروی نیا

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 465-476

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56831

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر مکمل جیره‌ای موننسین با متافیکس یا بدون متافیکس (ترکیبی از اسیدهای دی کربوکسیلیک آلی مالات و فومارات) بر قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر، از 4 رأس گاو شیرده هلشتاین چند شکم‌زا با میانگین وزنی 12 ± 657 کیلوگرم و روزهای شیردهی  133 ± 41روز در قالب یک طرح مربع لاتین 4×4 استفاده ...  بیشتر