دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-109 
تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین

صفحه 39-46

10.22059/ijas.2015.54589

صابر کاس آقایی؛ ارمین توحیدی؛ مهدی گنج خانلو؛ حمید کهرام؛ هدی جواهری بارفروشی


شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با قطر پشم در نژادهای گوسفند ایرانی

صفحه 65-72

10.22059/ijas.2015.54592

مهدیه راستی فر؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ رستم عبداللهی آرپناهی