استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی، گروه پرورش و تولید طیور دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار، گروه پرورش و تولید طیور دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد، گروه پرورش و تولید طیور دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سطوح خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجۀ ‌گوشتی بر عملکرد و وزن نسبی اندام‌های داخلی با استفاده از 300 قطعه جوجۀ ‌گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی شامل: 1. شاهد-خشک: جیرۀ پایۀ بدون آب و خیساب مایع ذرت، 2. شاهد-مرطوب: جیرۀ پایه با آب و بدون خیساب، 3. جیرۀ مرطوب حاوی 10 درصد خیساب ذرت، 4. جیرۀ مرطوب حاوی 20 درصد خیساب ذرت، 5. جیرۀ مرطوب حاوی 30 درصد خیساب ذرت و 6. جیرۀ مرطوب حاوی 40 درصد خیساب ذرت بودند. در کل دوره افزایش وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی با استفاده از خیساب مایع ذرت به‌صورت خطی و درجۀ دو تغییر کرد (01/0>P) و در سطوح بیش از 10 درصد خیساب مایع ذرت عملکرد کاهش یافت (05/0>P). با افزایش سطح خیساب مایع ذرت در جیره‌های مرطوب، وزن نسبی جگر، بورس فابریسیوس و سنگدان به‌طور معناداری کاهش یافت (01/0>P). بر اساس نتایج، استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره‌های مرطوب تا سطح 10 درصد جیرۀ غذایی جوجه‌های گوشتی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of corn steep liquor in wet-feeding of broiler chickens

نویسندگان [English]

 • Mansoor Yazdanyar 1
 • Mohammad Amir Karimi Torshizi 2
 • Farid Shariatmadari 3
1 Former M.Sc. Student, Poultry Science Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Poultry Science Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Poultry Science Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effects of wet-feeding of five levels of corn steep liquor (CSL) on broilers performance and relative internal organ weights were examined. Three hundreds 1-d old broilers (Ross 308) were randomly allocated to one of the six dietary treatments in a completely randomized design with 5 replications of 10 chicks per pen. The dietary treatments were: 1. Dry-fed control, no add water nor CSL in feed, 2. Wet-fed control, add water in feed, 3. Wet-fed, 10% CSL in feed, 4. Wet-fed, 20% CSL in feed, 5. Wet-fed, 30% CSL in feed, and 6. Wet-fed, 40% CSL in feed. The body weight gain, feed intake and feed conversion ratio were significantly affected by dietary levels of CSL inclusion, in 1-42 d growing period (P< 0.05). The response to increasing dietary levels of CSL was in linear and quadratic manners (P< 0.05). Using of CSL levels higher than 10 % declined the growth performance. Increase in dietary CSL levels beyond 10 % caused a significant decrease in relative weights of liver, bursa Fabricius, and gizzard (P<0.05). The results of present study suggest 10 % CSL as an optimum level of CSL dietary supplementation in wet feeding of broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corn steep liquor
 • broiler
 • growth performance
 • wet feeding
 1. Abasiekong, S.F. (1989). Seasonal effect of wet rations on performance of broiler poultry in the tropics. Archives of Animal Nutrition, 39, 507-514.
 2. Abdollahi, M.R., Ravindran, V., Wester, T.J., Ravindran, G. & Thomas, D.V. (2011). Influence of feed form and conditioning temperature on performance, apparent metabolisable energy and ileal digestibility of starch and nitrogen in broiler starters fed wheat-based diet. Animal Feed Science Technology, 168, 88-99.
 3. AOAC. (1999). Official Methods of Analysis. 16th rev. ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 4. Bhanja, S. K., Anjali Devi, C., Panda, A.K. & Shyam Sunder, G. (2009). Effect of post hatch feed deprivation on yolk-sac utilization and performance of young broiler chickens. Journal of Animal Science, 22(8), 1174-1179.
 5. Camp, A.A., Cartrite, H.T., Reid, B.L., Quisenberry, J.H. & Couch, J.R. (1957). Corn steep water solubles as a source of unknown growth factor(s) for growing chicks. Poultry Science, 36, 1354-1359.
 6. Chovatiya, S.G., Bhatt, S.S. & Shah, A.R. (2010). Evaluation of corn steep liquor as a supplementary feed for Labeo rohita (Ham.) fingerlings. Aquaculter International. Published online 20 March.
 7. Corn Refiners Association. (2006). Corn wet milled feed production. Corn Refiners Association. Retrieved January 11, 2014, From http: www.corn.org.
 8. Cornelius, S.G., Harmon, B. & Totsch, J.P. (1977) Condensed fermented corn soluble with germ meal and bran (DSLC) as a nutrient source for swine. III. Metabolizable energy content.  Journal of Animal Science, 46(3), 482-485.
 9. Creger, C.R., Zavala, M.A., Mitchell, R.H., Davis, R.E. & Couch, J.R. (1962). Organic and inorganic supplements in a purified type diet for chickens. Poultry Science, 41, 1928-1931.
 10. Emampour, V., Karimi Torshizi, M.A. & Shariatmadari, F. (2015). Development and evaluation of semi-purified diets in fiber related studies in Japanese quails. Iranian Journal of Animal Science Research, 6(4), 365-373.
 11. Filipovic, S.S., Ristic, M.D., & Sakac, M.B. (2002). Technology of corn steep application in animal mashes and their quality. Rom  Biotechnology Letter, 7, 705-710.
 12. Kaps, M. & Lamberson, W.R. (2004). Biostatistics for Animal Science. CABI Publishing, 459 pp.
 13. Payne, C.J., Scott, T.R., Dick, J.W. & Glick, B. (1990). Immunity to Pasteurella multocida in protein deficient chickens. Poultry Science, 69, 2134-2142.
 14. Peterson, A.L., Qureshi, M.A., Ferket, P.R. & Fuller, J.C. Jr. (1999). Enhancement of cellular and humoral immunity in young broilers by the dietary supplementation of β-hydroxy-β-methylbutyrate. Immmunopharmacology and Immunotoxicology, 21(2), 307-330.
 15. Roura, E., Homedes, J. & Klasing, K.C. (1992). Prevention of immunologic stress contributes to the growth-permitting ability of dietary antibiotics in chicks. Journal of Nutrition, 122, 2382-2390.
 16. Russo, J.M. & Heiman, V. (1959). The value of corn fermentation condensed solubles as a growth stimulant for chickens. Poultry Science, 38, 26-30.
 17. Shen, T.F., Marrett, L.E., Sunds, M.L. & Bird, H.R. (1979). Growth promoting effect of condensed fermented extractive (corn fermentation condensed soluble) in chickens. Poultry Science, 49, 542-545.
 18. Svihus, B., Selmaer-Olsen, I. & Brathen, E. (1995). Effect of different preservation methods for high moisture barley on feeding value for broiler chickens. Acta Agriclturae Scandinavica. 45, 252- 259.
 19. Tsang, S.T.L. & Schaible, P.J. (1960). The value of corn fermentation soluble in poultry nutrition. Poultry Science, 39, 251-257.
 20. Waldroup, P.W., Hilard, C.M. & Abott, W.W. (1970). Evaluation of corn dried steep liquor concentrate in the diet broiler chicks. Poultry Science, 49, 1203-1208.
 21. Waldroup, P.W. & Rutherford, H.O. (1971). Acceptability of corn dried steep liquor concentrate for laying hens and turkeys. Poultry Science, 50, 1863-1867.
 22. Yalda, A.Y. & Forbes, J.M. (1995). Food intake and growth in chickens given food in the wet from with and without access to drinking water. British Poultry Science, 36, 357- 369.
 23. Yasar, S. (1998). Assessment of the nutritional effects of water treatment of food for poultry. Ph. D. dissertation, University of Leeds, UK.
 24. Yasar, S. & Forbes, J.M. (2000). Enzyme supplementation of dry and wet wheat-based feeds for broiler chickens: Performance and gut responses. British Journal of Nutrition, 84, 297- 307.