بررسی آثار تغذیه‌ای لسیتین سویا و ویتامین ‏E‏ بر شاخص‌های کیفی اسپرم در خروس‌های اجداد ‏هوبارد

شهرام شعبانی؛ مرتضی مهری؛ فاطمه شیرمحمد؛ محسن شرفی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 177-188

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.324395.653830

چکیده
  با به‌کارگیری 36 قطعه خروس اجداد هوبارد در سن 45 هفتگی، آزمایشی با هدف بررسی اثر ویتامین E و لسیتین سویا در خوراک، بر برخی فراسنجه­های کیفی و کمی اسپرم طراحی شد. آزمایش در طی 60 روز و با چیدمان فاکتوریل (2×2) در قالب طرح کاملا تصادفی با دو سطح لسیتین (صفر و یک درصد در هر کیلوگرم خوراک) و دو سطح ویتامین E (صفر و 300 میلی­گرم در کیلوگرم خوراک) ...  بیشتر

آثار استفاده از دو سطح اکسید روی با اندازه ذرات متفاوت بر عملکرد تولید مثلی مرغ‌ها و ‏خروس‌های مادر گوشتی

مسعود برزگر؛ مجتبی زاغری؛ مهدی ژندی؛ مصطفی صادقی

دوره 51، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 129-137

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.298159.653775

چکیده
  در تحقیق حاضر اثر سطوح و اندازه ذرات مختلف اکسید روی بر عملکرد تولید مثلی مرغ‌ها و خروس‌های مادر گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. از تعداد 200 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 به صورت طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار و 24 قطعه خروس مادر گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، شش تکرار و یک پرنده در ...  بیشتر

تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب

فرهاد وفایی؛ احمد زارع شحنه؛ حمید کهرام؛ افشین سیفی جمادی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 27-32

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.214312.653465

چکیده
  این پژوهش به‌منظور مقایسۀ تأثیر افزودن سطوح مختلف سه نوع سرما­محافظ نفوذی (گلیسرول، دی متیل استامید، دی متیل فرمامید) و دو نوع سرما­محافظ غیرنفوذی (تره­هالوزو ساکارز) به رقیق‌کنندۀ اسپرم اسب­های ترکمن انجام شد. برای این منظور چهار سر نریان بالغ ترکمن برای اسپرم­گیری به کار گرفته شد. پس از گرفتن مایع منی و فرآوری آن به‌منظور ...  بیشتر

ذخیره‌سازی منی خروس به‌صورت مایع با استفاده از عصارۀ الکلی رزماری

هانیه رمضانی نژاد؛ محمد روستایی علی مهر

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 51-59

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.221168.653480

چکیده
  این آزمایش برای بررسی عصارۀ الکلی برگ رزماری بر ذخیره­سازی اسپرم خروس در °C 4 آزمایشی با استفاده از هشت قطعه خروس بالغ انجام شد. گرد­آوری منی سه روز یک‌بار در پنج نوبت انجام شد. انزال­ها در هر نوبت پس از تجمیع به شش قسمت تقسیم و مقدار 0 (R0)، 10 (R10)،  20(R20)،30 (R40)، 40 و 50 (R50)  میکروگرم عصارۀ الکلی رزماری در میلی­لیتر به هر قسمت اضافه ...  بیشتر

تأثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم‌ منجمد- ذوب‌شده در خروس‌های مادر گوشتی

محبوب محمدی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ مهدی انصاری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 141-151

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.225029.653494

چکیده
  در این پژوهش تأثیر تجویز خوراکی لتروزل بر غلظت تستوسترون پلاسما و کیفیت و باروری اسپرم خروس­های مادر گوشتی پس از انجماد-یخ­گشایی بررسی شد. بیست قطعه خروس سویۀ راس 308 با سن 50 هفته به‌صورت تصادفی به چهار گروه پنج­تایی در پن­های انفرادی تقسیم و سطوح 0 (کنترل)، 5/0(L0.5)، 1 (L1)، 5/1 (L1.5) میلی­گرم لتروزل به ازای هر پرنده در روز دریافت کردند. ...  بیشتر

تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن

هوشنگ نوری؛ ارمین توحیدی؛ مجید بحرینی؛ طوبی ندری

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 481-487

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.138918.653396

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین تأثیر روش­های مختلف سانتریفوژ (دور و زمان سانتریفوژ) بر ویژگی­های اسپرم اسب خزر انجام شد. در این پژوهش نمونه­های منی از چهار سر اسب خزر بالغ و سالم با استفاده از واژن مصنوعی گرد­آوری و پس از آن در رقیق­کننده بر پایة فسفوکازئینات شیر رقیق شد. سپس نمونه­های منی به هفت قسمت یکسان تقسیم و به هر یک از تیمار­های ...  بیشتر

ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد

فاطمه دادخواه؛ غلامعلی نهضتی؛ مهدی ژندی؛ مجتبی اماموردی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 329-335

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59788

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، گرد‌آوری، انجماد اسپرم زنبورعسل Apis mellifera و ارزیابی چندین رقیق­کننده برای بهبود کیفیت اسپرم پس از انجماد- ذوب برای نخستین بار در ایران بود. گردآوری اسپرم از زنبورهای نر بالغ انجام شد. از سه رقیق‌‌کنندۀ مختلف که رقیق­کنندۀ اول شامل بافر و زردۀ تخم‌مرغ (TEY)، رقیق‌‌کنندۀ دوم بافر و 5/0 درصد لستین سویا (TSL0.5) و ...  بیشتر

تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی

مهدی انصاری؛ مهدی ژندی؛ حمید کهرام؛ مجتبی زاغری؛ مصطفی صادقی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 165-174

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61669

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر دی آسپارتیک اسید بر برخی فراسنجه­های کیفی اسپرم خروس‌های سویۀ راس 308 انجام شد. شمار 30 قطعه خروس با سن 60 هفته به شش گروه دسته‌بندی و به شیوۀ کامل تصادفی درون قفس­های انفرادی منتقل شدند. به همۀ گروه­های آزمایشی جیرۀ پایۀ یکسان داده شد و سطوح مختلف دی آسپارتیک اسید شامل: 0 (A-0)، 40 (A-40)، 80 (A-80)، 120 (A-120)، 160 ...  بیشتر

اثر آلبومین سرم گاوی بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی سردسازی

وحید قدیمی؛ مهدی ژندی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 133-139

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55644

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر آلبومین سرم گاوی در رقیق‌کنندۀ منی اسبچه در شرایط سرد بود. نمونه‌های منی پس از جمع‌آوری با هم مخلوط و به چهار بخش مساوی تقسیم شدند. هر قسمت با یکی از رقیق‌کننده‌های زیر رقیق شد: 1. رقیق‌کننده‌های فاقد آلبومین سرم گاوی (BSA-0)؛ 2. رقیق‌کننده‌های حاوی 5 میلی‌گرم در میلی‌لیتر آلبومین سرم گاوی (BSA-5)؛ 3. رقیق‌کننده‌های ...  بیشتر

تأثیر فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی دست‌ساز بر پایۀ لسیتین بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد

مهدی ژندی؛ رضا نوعی رازلیقی؛ محسن شرفی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 47-53

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54590

چکیده
  هدف این مطالعه ارزیابی فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد بود. 16 انزال از چهار بز (چهار انزال از هر بز) دو بار در هفته جمع‌آوری شد. بعد از جمع‌آوری منی و ارزیابی اولیه، نمونه‌های منی جمع‌آوری‌شده با هم مخلوط و سپس به دو قسمت مساوی تقسیم شدند. هر قسمت با یکی از دو رقیق‌کنندۀ زیر رقیق شد: 1. رقیق‌کنندۀ فیلترنشده ...  بیشتر

اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق‌کنندة منی بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد-ذوب

فردین فرهادی؛ ارمین توحیدی؛ ملک شاکری

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 335-342

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.54350

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسة اثر افزودن سطوح متفاوت روی به رقیق‌کنندة منی بر ویژگی‌های حیاتی اسپرم پس از انجماد در گاو بود. اسپرم‌گیری از چهار گاو نر هلشتاین هفته‌ای دو بار انجام شد و سپس نمونه‌های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه‌های اسپرم (در پنج تکرار) به چهار گروه شامل سطوح صفر، 50، 100 و 150 میکرومول روی (Zn-0, Zn-50-Zn-100, Zn-150) اختصاص داده و منجمد ...  بیشتر

اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس

مهرداد معمار؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ حمید کهرام؛ محمدجواد ضمیری

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 379-391

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29345

چکیده
  هفتادو دو قطعه خروس 9 ماهه بومی استان فارس به طور تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول در برنامه نوری 14 ساعت روشنایی و10 ساعت تاریکی نگهداری شد. گروه دوم در برنامه نوری همانند گروه اول نگهداری شدند و روزانه 3 میلی گرم ملاتونین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به آن‌ها خورانده شد. گروه سوم در برنامه نوری 24 ساعت روشنایی نگهداری شد. از خروس‌های ...  بیشتر