دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 441-560 
2. تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

صفحه 449-456

10.22059/ijas.2013.30265

نیلوفر میربابایی لنگرودی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستایی علیمهر


6. تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی

صفحه 491-496

10.22059/ijas.2013.30269

جمشید جلیل نژاد؛ وحید محرمی؛ حشمت اله بهرامی یکدانگی؛ امیر خامسی؛ هادی خورسند


11. بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی

صفحه 531-537

10.22059/ijas.2013.30274

مجید خالداری؛ عباس پاکدل؛ حسن مهربانی یگانه؛ اردشیر نجاتی جوارمی


12. تجزیه جایگاه های ژنی (QTL)، مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی

صفحه 539-552

10.22059/ijas.2013.30275

غلامرضا داشاب؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمدرضا نصیری؛ علی اسماعیل زاده کشکوئیه؛ داود علی ساقی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391، صفحه 441-560
مجله علوم دامی ایران
پاییز 1391، صفحه 297-411
مجله علوم دامی ایران
تابستان 1391، صفحه 151-296
مجله علوم دامی ایران
بهار 1391، صفحه 1-149