دوره و شماره: دوره 43، شماره 3 - شماره پیاپی 1253249، آذر 1391، صفحه 297-411 (مجله علوم دامی ایران) 
اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر پرواری هلشتاین

صفحه 369-377

10.22059/ijas.2012.29344

احسان کمالیان؛ تقی قورچی؛ محمد خوروش؛ شهریار کارگر؛ غلامرضا قربانی؛ سعید زره داران؛ مسعود برومند


اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس

صفحه 379-391

10.22059/ijas.2012.29345

مهرداد معمار؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ حمید کهرام؛ محمدجواد ضمیری


مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام

صفحه 393-400

10.22059/ijas.2012.29346

رستم عبدالهی آرپناهی؛ محمد مرادی شهربابک؛ محمدباقر زندی؛ محمد رزم کبیر


تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی

صفحه 413-421

10.22059/ijas.2012.29348

زهرا رئوفی؛ سعید زره داران؛ قدرت اله رحیمی؛ مجتبی آهنی آذری؛ بهروز دستار


بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی

صفحه 423-430

10.22059/ijas.2012.29349

الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مهدی یعقوبی