دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
شماره 4 اسفند 1391، صفحه 441-560
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1391، صفحه 297-411
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1391، صفحه 151-296
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1391، صفحه 1-149
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان

زهرا حسینی نژادد؛ مصطفی یوسف الهی؛ حسن فضائلی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24904

چکیده
  از پنج گونه از گیاهان شورپسند غالب در منطقه سیستان شامل علف شور (Salsola griffithii) ، سلمه تره(Chenopodium album) ، بونی (Aeluropus logopoidies) ، دم روباهی (Alopecurus textillis) و ازمک (Cardaria draba) در اواخر مرحله رویشی نمونه برداری شد. نمونه ها در شرایط سایه خشک و سپس آسیاب شدند و ترکیبات شمیایی آن ها شامل: ماده خشک، ماده آلی، خاکستر، پروتئین خام، چربی خام، دیواره سلولی و ...  بیشتر

مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس

مجید اله یاری شهراسب؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 11-21

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24905

چکیده
  دو آزمایش جهت مقایسه اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینه در دو سیستم پرورش بستر و قفس بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های تنظیم شده بر پایه گندم و جو از سن 29 تا 42 روزگی انجام گرفت. آزمایش اول، با استفاده از 288 قطعه جوجه نر سویه راس 308 با چهار تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی روی بستر اجرا شد. ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان

شهاب بیشه سری؛ حسن علی عربی؛ محمدمهدی طباطبایی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 23-31

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24906

چکیده
  دو آزمایش طراحی شد تا اثر سطوح مختلف کبالت جیره را بر عملکرد، غلظت ویتامین12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان مورد بررسی قرار دهد. 28 رأس بره در آزمایش اول بطور تصادفی به چهارگروه تقسیم شدند و با جیره پایه حاوی 088/0 میلی‌گرم کبالت در کیلوگرم ماده خشک تغذیه شدند و مکمل کبالت را با سطوح صفر (شاهد)، 25/0، 5/0 یا 1 میلی‌گرم کبالت ...  بیشتر

صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera)

سکینه بابایی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ حسین ملک زاده؛ سعید عباسی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 33-40

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24907

چکیده
  زمانی که گرده به مقدار کافی در طبیعت نباشد ضروریست زنبورداران برای جلوگیری از ضعیف شدن کلنی‌ها، مکمل یا جانشین گرده تهیه نموده و در اختیار کلنی‌ها قرار دهند. بدین منظور آزمایشی با 4 جیره غذایی PRO BEE در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار در انکوباتور بر روی کارگران زنبور‌عسل (Apis mellifera) انجام شد. جیره‌های پروبی PRO BEE شامل: جیره 1 ...  بیشتر

تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی

علی اصغر ساکی؛ مرتضی افتخاری

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 41-49

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24908

چکیده
  آزمایشی جهت بررسی مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و وزن دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 600 قطعه جوجه تعیین جنسیت نشده سویه راس 308 به صورت آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار و 25 قطعه جوجه در هر قفس با ابعاد 2×2/1 مترمربع که یک تکرار محسوب می‌شد، استفاده شد. تیمارهای ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

حسن خیرخواه؛ آرمین توحیدی؛ حسین مروج؛ مولا محمدی آرخلو

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 51-60

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24909

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی اثر بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی راس انجام شد. بدین منظور، 80 جوجه ماده سویه 308 راس در چهار تکرار با پنج مشاهده مقادیر صفر (شاهد)، 2/0 ، 25/0 و 3/0 میلی گرم زیلپاترول هیدروکلراید بر کیلوگرم وزن زنده را از روز 25 تا 45 دوره پرورش به صورت روزانه دریافت کردند. هر پرنده به صورت ...  بیشتر

مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه در تغذیه گاوهای هلشتاین

علی خلج هدایتی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ طاهره امیرآبادی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 61-70

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24910

چکیده
  برای مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه در تغذیه گاوهای هلشتاین، 20 راس گاو شیرده نژاد هلشتاین با میانگین وزن 34 580 کیلوگرم و با روزهای شیردهی 10±100 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. جیره‌های آزمایشی شامل چهار سطح 0 ، 8 ، 14 و 25 درصد کنجاله منداب بودند که جایگزین کنجاله تخم پنبه و جو در جیره‌ها شدند. ...  بیشتر

بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی

علی عباسی آغوی؛ محمد سالار معینی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 71-81

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24911

چکیده
  در این مطالعه دو آزمایش به منظور تعیین انرژی قابل سوخت و ساز و بررسی اثر ضایعات انجیر (با و بدون آنزیم ناتوزیم پلاس) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. در آزمایش اول انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای تعادل نیتروژن به روش جمع آوری کل فضولات با استفاده از خروس های بالغ لگهورن تعیین شد. در آزمایش دوم تاثیر استفاده از 3 سطح ضایعات ...  بیشتر

مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول گوسفندان کیوسی، آرخامرینوس*مغانی و سافولک*مغانی

حمیدرضا انصاری رنانی؛ حمیدرضا باقرشاه؛ سپهر مرادی؛ سیدمجتبی سیدمومن

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 83-89

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24912

چکیده
  این تحقیق به منظور مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول های تولید کننده الیاف گوسفندان انجام گرفت. 40 رأس میش غیر شیرده (16 رأس کیوسی، 12 رأس آرخامرینوس*مغانی و 12 رأس سافولک*مغانی) با میانگین سنی مشابه (22 ماه)، در یک دوره آزمایشی 50 روزه مورد استفاده قرار گرفت. پس از اتمام دورة آزمایش، از هر گوسفند به مقدار 50 گرم پشم و یک قطعه پوست نمونه برداری شد. ...  بیشتر

برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های شیری کوچک

محمود وطن خواه؛ مهراب فرجی؛ علی اکبر قره داغی؛ علیرضا آقاشاهی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 91-102

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24913

چکیده
  در این مطالعه به منظور برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های کوچک از تعداد 495 واحد گاوداری در 52 روستای شهرستان های مختلف استان چهار محال و بختیاری شامل 1321 راس گاو مولد و 2811 راس کل گله طی زمستان 1388 تا تابستان 1389 استفاده شد. نحوه جمع آوری داده ها به صورت پرسش نامه ای و استفاده از اطلاعات یک سال گذشته گاودار، رکوردهای یاداشت شده، ...  بیشتر

استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری

محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمود وطن خواه

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 103-111

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24914

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط 11 صفت وزن زنده، طول بدن حیوان، محیط دور بدن، قد حیوان، عرض وسط دنبه، عرض پایین دنبه، عرض بالای دنبه، طول دنبه، طول شکاف دنبه، عمق دنبه و محیط دور دنبه با صفت وزن دنبه از اطلاعات 731 راس گوسفندان لری بختیاری و با هدف از بین بردن مشکل هم‌راستایی چندگانه، از روش‌های تحلیل مولفه‌های اصلی و حداقل مربعات معمولی استفاده ...  بیشتر

اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی

جواد احمدپناه؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 113-122

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24915

چکیده
  در این تحقیق اثر عوامل ژنتیکی افزایشی و محیطی مادری بر صفات وزن بدن در سن 6 هفتگی، وزن لاشه، وزن سینه، عرض سینه، میزان هماتوکریت خون، افزایش وزن بدن، مقدار غذای مصرفی، و باقیمانده ی غذای مصرفی با استفاده از داده های جوجه‌های گوشتی یک لاین تجاری مادری مورد بررسی قرار گرفت. برای هر صفت، 6 مدل مختلف حیوان با و بدون اثر عوامل مادری برازش ...  بیشتر

استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران

حسین مهربان؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ ونولیا ایبانز اسکریچ

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 123-130

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24916

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی بر روی منحنی شیردهی و تشکیل شاخص انتخاب اصلاحی براساس این مؤلفه‌ها جهت تغییر منحنی شیردهی، برآورد واریانس ژنتیکی افزایشی و فنوتیپی و همچنین برآورد وراثت‌پذیری این شاخص در گاوهای هلشتاین ایران بود. بدین منظور دوره شیردهی 301 (5 الی 305) روزه به 10 مرحله به گونه‌ای ...  بیشتر

تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی

زکریا قدیری؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ قدرت اله رحیمی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 131-139

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24917

چکیده
  چند شکلی پروتئینهای آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین در 300 راس گوسفند نژاد کرمانی از جمعیت ایستگاه اصلاح‌نژاد گوسفند کرمانی در شهربابک تعیین شد. جهت تعیین چند شکلی پروتئین هموگلوبین از الکتروفورز افقی استات سلولز با بافر پیوسته و جهت تعیین چند شکلی پروتئینهای آلبومین و ترانسفرین از الکتروفورز افقی ژل پلی‌آکریل آمید با بافر ناپیوسته ...  بیشتر

مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی

امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ حسین مرادی شهربابک؛ حسین محمدی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 141-149

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24918

چکیده
  به منظور تعیین چند شکلی پروتئین ترانسفرین و بررسی ارتباط آن با برخی صفات اقتصادی لاشه در گوسفند ماکوئی، از 576 رأس بره‌‌ نر و ماده خونگیری و به ازاء هر رأس حیوان با دو نوع ونوجکت (حاوی ماده ضد انعقادی EDTA و بدون ماده ضد انعقاد) خونگیری انجام شد و سپس پلاسما و سرم‌ بطور مجزا در آزمایشگاه مرکزی علوم دامی کرج تفکیک و در 20- درجه سانتیگراد نگهداری ...  بیشتر