دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1389، صفحه 299-403
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1389، صفحه 193-297
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1389، صفحه 99-192
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1389، صفحه 1-97
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو

رضا صالحی؛ عبدالکریم کاشی؛ جانگ میانگ لی؛ مصباح بابالار؛ مجتبی دلشاد؛ سانگ گیو لی؛ یون چان هاح

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389

چکیده
  اثر سه رقم کدوی تجاری’ ایس‘،’ شینتوزا‘ و ’شینتوهونگتو‘ به عنوان پایه، بر زنده‎مانی و رشد اولیه گیاهچه‎های خربزه رقم ’خاتونی‘ و طالبی رقم ’سمسوری‘ در شرایط گلخانه‎ای در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار مورد تحقیق قرار گرفت. همه پایه‎ها سازگاری و گیرایی بالایی (بیش از 97%) نسبت به پیوند خربزه و طالبی از خود نشان ...  بیشتر

مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی: 2- تعیین ضرایب اقتصادی

محمود وطن خواه؛ محمد علی طالبی؛ محسن باقری

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 193-201

چکیده
  در این مطالعه پارامترهای تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری تعداد 5 گله با 720 رأس بز بومی در طول یک چرخه تولید سالانه در سیستم‎های عشایری، روستائی و مزرعه‎ای جهت تعیین ضرایب اقتصادی صفات مورد استفاده قرار گرفت. ضرایب اقتصادی صفات با استفاده از سه گرایش حداکثر سود، درآمد به هزینه و حداقل هزینه برآورد گردید. در گرایش ...  بیشتر

ضرایب اقتصادی صفات تولید مثل، رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری‌بختیاری

محمدعلی طالبی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 203-210

چکیده
  در این تحقیق پارامترهای تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری گله ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری‌بختیاری با 500 راس میش مولد در یک چرخه تولید سالانه برای تعیین ضرایب اقتصادی و اهداف اصلاحی گوسفندان نژاد لری‌بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. تغییر در درآمد به ازای یک واحد تغییر در صفت مورد نظر در حالی که ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران

مریم اردلان فر؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ محمدباقر صیادنژاد

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 215-221

چکیده
  برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 3587 تا 4946 رأس گاو آمیخته که در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، طی سال‎های 1370 تا 1386 جمع‎آوری شده بود استفاده گردید. بررسی بر روی گاوهای آمیخته با نسبت‎های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،50، 5/62، 75 و 5/87 درصد انجام شد. صفات ...  بیشتر

توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران

ساحره جوزی شکالگورانی؛ عبدالاحد شادپرور؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 223-229

چکیده
  با استفاده از داده‌های جمع‎آوری شده از دام‎های تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور، میانگین توزیع سنی جمعیت و فاصله نسل در چهار مسیر مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین یعنی پدر پدران آینده (SS)، پدر مادران آینده (SD)، مادر پدران آینده (DS) و مادر مادران آینده (DD) و نیز مسیر گاوهای نر جوان (YB) که در واقع بخشی از مقدار فاصله نسلی در مسیر SD در زمان ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی

حسین محمدی؛ مصطفی صادقی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 231-241

چکیده
  در این تحقیق از تعداد 15723، 12108 و ‌5236 رکورد مربوط به صفات وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی گوسفندان زل که در فاصله سال‌های 1373 تا 1388 که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع‌آوری شده بود، استفاده گردید. وراثت‌پذیری مستقیم و مادری صفات رشد با تجزیه تک صفتی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و برازش شش مدل حیوانی مختلف با افزودن ...  بیشتر

تأثیر دوره عادت‌دهی به برگ بلوط بر گوارش‌پذیری آزمایشگاهی و فراسنجه‌های شکمبه بز الموت

سید مهدی مالدار؛ یوسف روزبهان؛ داریوش علیپور

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 243-252

چکیده
  هدف این پژوهش, بررسی تأثیر عادت‌دهی به تانن برگ بلوط بر غلظت آمونیاک، pH، جمعیت میکروبی شکمبه، تولید گاز و گوارش‌پذیری حقیقی ماده خشک (IVTDMD) در بزهای الموت (بدون پیشینه مصرف برگ بلوط) در مقایسه با بز مرخز (با پیشینه مصرف برگ بلوط) بود. بدین منظور، بزها به مدت 21 روز با جیره برگ بلوط یا یونجه تغذیه تغذیه شدند. مقادیر ماده خشک (DM)، ماده آلی ...  بیشتر

اثر دانه گندم در جیره‌های پیش از زایش روی متابولیت‎ها و هورمون‎های پلاسمای گاوهای شیری در دوره انتقال

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ حمید امانلو؛ کامران رضایزدی؛ آرمین توحیدی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 253-263

چکیده
  68 راس گاو شیری هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بر اساس تعداد زایش (38 راس گاو زایش اول و 30 راس گاو چند بار زایش کرده) بلوک‎بندی شدند تا اثر دو منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش مطالعه شود. جیره 1 شامل منبع کربوهیدرات با تجزیه سریع در شکمبه (دانه گندم) و جیره 2 شامل منبع کربوهیدرات با تجزیه کند در شکمبه (دانه ذرت) بودند. جیره‌ها به صورت ...  بیشتر

تعیین ارزش تغذیه‌ای و پارامترهای هضمی مواد خوراکی نشاسته‌ای به روش‎های درون-تنی و برون‌تنی

منصور نادری؛ رسول پیرمحمدی؛ اکبر تقی زاده

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 265-274

چکیده
  هدف این تحقیق تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی نشاسته‎ای (دانه گندم، آرد گندم، نشاسته درجه یک و درجه دو) با استفاده از روش‎های 1) درون‎تنی، 2) برون‎تنی، و 3) تولید گاز در آزمایشگاه بود. در آزمایش اول از چهار راس قوچ ماکویی با میانگین وزنی 4/1±2/43 در قالب طرح پایه کامل تصادفی و بصورت چرخشی استفاده شد. ترکیب شیمیایی مواد آزمایشی و مدفوع به روش ...  بیشتر

تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپ‌فوروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن بره-های پرواری کرمانی

امید دیانی؛ محمد مهدی شریفی حسینی؛ محمد رضا محمدآبادی؛ احمد آیت الهی مهرجردی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 275-283

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه سیلاژ گریپ فوروت ضایعاتی به جای سیلاژ ذرت بر عملکرد و ترکیب بدن بره‎های پرواری کرمانی بود. بدین منظور، از 27 راس بره نر به وزن 5/2±5/18 کیلوگرم و سن 10±150 روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. جهت تهیه سیلاژ مرکبات، گریپ فوروت ضایعاتی خرد و به نسبت 4 به 1 با کاه گندم مخلوط و به مدت 60 روز سیلو گردید. ...  بیشتر

ارتقاء عملکرد و افزایش تکثیر سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی با ماتریکس نانوفیبر پلی‌آمیدی

ملک شاکری؛ حمید کهرام؛ عبدالحسین شاهوردی؛ احمد زارع شحنه؛ حسین بهاروند

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 285-297

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر ماتریکس برون‌سلولی نانو رشته‌ای پلی‌آمید بر تکثیر و عملکرد سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی (SSCs) بچه موش 6 رو در محیط In Vitro بوده است. سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی، از بیضه موش 6 روزه جدا شده و در خانه‌های یک ظرف کشت 6 خانه‌ای (3 خانه آن توسط ورقه نانوفیبر پوشانده بوده) به طور جداگانه در حضور فاکتورهای رشد ...  بیشتر