توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

با استفاده از داده‌های جمع‎آوری شده از دام‎های تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور، میانگین توزیع سنی جمعیت و فاصله نسل در چهار مسیر مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین یعنی پدر پدران آینده (SS)، پدر مادران آینده (SD)، مادر پدران آینده (DS) و مادر مادران آینده (DD) و نیز مسیر گاوهای نر جوان (YB) که در واقع بخشی از مقدار فاصله نسلی در مسیر SD در زمان استفاده از برنامه آزمون نتاج را تشکیل می‎دهد، مورد بررسی قرار گرفت. رکوردها شامل 584053 رکورد زایش در مسیر مادر مادران، 236628 رکورد زایش در مسیر مادر پدران، 345213 رکورد زایش در مسیر پدر مادران و 60 رکورد زایش ثبت شده در مسیر پدر پدران از سال 1373 الی 1387 بود. نرخ بقای دام‎های ماده از یک دوره شیردهی به دوره شیردهی بعدی، روند خطی نزولی (0461/0-=b) با ضریب تبیین بالا (%98) داشت. درصد استفاده از اسپرم گاوهای نر جوان، به علت هزینه پایین‎تر آن در مقایسه با گاوهای نر پروف شده بالا بود؛ که این امر به نوبه خود سبب کاهش فاصله نسلی در مسیر DS گردید. از طرف دیگر درصد استفاده از پدران پروف شده داخلی در مسیر SS در مقایسه با اسپرم پدران پروف شده وارداتی بسیار پایین بود. با توجه مقادیر توزیع سنی به دست آمده، فاصله نسل در مسیرهای SS، SD، DS، DD و YBها به ترتیب 5/6، 5/7، 22/4، 10/4 و 37/3 سال برآورد گردید. با فرض 20 درصد ظرفیت آزمون، میانگین فاصله نسل در گاوهای هلشتاین نر و ماده ایران 37/5 سال برآورد گردید، که بیانگر وجود میانگین فاصله نسل بالا در گاوهای شیری کشور بویژه در مسیر پدران است. اتخاذ سیاست‎های مناسب انتخاب و حذف در کشور و استفاده صحیح از اسپرم گاوهای نر جوان ضروری به نظر می‎رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age Distribution and Generation Interval Corresponding to Four Selection Pathways of Holstein Cattle in Iran

نویسندگان [English]

  • Saherreh Jowzi Shekalgoorani
  • AbdolAhad Shadparvar
  • Rasoul VaezTorshizi
  • Mohammad Moradi Shahrbabak
چکیده [English]

Average age distribution and generation interval were investigated in four different selection pathways. i.e., Sire of future Sires (SS), Sire of future Dams (SD), Dam of future Sires (DS) and Dam of future Dams (DD). Young Bulls pathway (YB) is also considered as a path that affects the generation interval in SD pathway when using progeny testing program. Data were collected from Animal Breeding Center of Iran. Data were consisted of 584053 DD, 236628 DS, 345213 SD and 60 SS born from 1994 to 2008. Cow survival rates showed a linear diminishing trend (b=-0.0461) with a high R-square (98%) from one lactation to the next. Young Bulls' sperm usage was much higher than the usage of proved bulls' sperm due to the lower sperm price. This has led to a lower generation interval in DS pathway, when compared with that reported in other studies. On the other hand, percent of usage of local proved sire was very low compared with imported proved sperm. By using age distribution, obtained through different pathways, the generation intervals were recorded as 6.5, 7.5, 4.22, 4.10 and 3.37 years for SS, SD, DS, DD and YB pathways, respectively. Considering 20% test capacity, mean generation interval in Holstein dairy cattle in Iran was around 5.37. To overcome the problem of high generation interval, it is necessary to consider a suitable policy in selection/ culling and in a controlled use of young bulls’ semen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Age distribution
  • generation interval
  • Holstein cattle
  • Selection pathway