دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1389، صفحه 299-403
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1389، صفحه 193-297
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1389، صفحه 99-192
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1389، صفحه 1-97
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
اثر سطوح مختلف ویتامین E و روغن سویا بر عملکرد تولیدی و سلامت غده پستان در گاوهای هلشتاین

محسن بیات؛ حسن علی¬عربی؛ محمدمهدی طباطبایی؛ علی اصغر ساکی؛ داریوش علیپور؛ پویا زمانی؛ احمد احمدی؛ زهرا زمانی؛ امیر حسین دزفولیان

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 299-307

چکیده
  این آزمایش جهت بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین E و روغن سویا بر عملکرد و سلامت غده پستان در گاوهای هلشتاین طراحی شد. 8 راس گاو هلشتاین در اواسط مرحله شیردهی در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح مربع لاتین ناقص تکرار شده با سه دوره21 روزه استفاده شد. تیمارها عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد (بدون روغن سویا و بدون ویتامین E)، 2) 3 درصد روغن سویا بدون ...  بیشتر

بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‎وساز تریتیکاله

حمید زرقی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ حسن عاقل

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 309-321

چکیده
  سه آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و بررسی اثر رقم و منطقه کشت بر انرژی قابل سوخت‎وساز ظاهری و حقیقی تریتیکاله و اثر دو نوع مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‎وساز ظاهری آن آزمایش انجام شد. در آزمایش اوّل ترکیب شیمیایی و مقدار انرژی قابل سوخت‎وساز حقیقی تصحیح شده برای ازت تریتیکاله با استفاده از خروس‌های بالغ به روش تغذیه اجباری ...  بیشتر

تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره

محمد نبی حسنی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده؛ محمدرضا محمدآبادی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 323-329

چکیده
  تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی شامل وزن بدن در زمان تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی با استفاده از 11923 رکورد وزن بدن در سنین ذکر شده مربوط به 4117 حیوان انجام شد. این حیوانات فرزندان 206 پدر و 1402 مادر بودند. رکوردهای مورد استفاده از ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی رائینی واقع در شهرستان بافت از استان کرمان و طی 15 سال ...  بیشتر

تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری

مهدی بهگر؛ رضا ولی زاده؛ محمد میرزایی؛ عباس علی ناصریان

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 331-342

چکیده
  به منظور مطالعه تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیرده از 8 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین شیردهی 13±47 روز در یک طرح مربع لاتین 4×4 چرخشی با آرایش فاکتوریل 2×2 استفاده شد. تیمارها شامل دو اندازه قطعات علوفه یونجه (5 و 20 میلی‌متر) و دو سطح پوسته سویا (صفر و 50 درصد جایگزین ...  بیشتر

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل

سعید حسنی؛ امید امام وردی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ همایون فرهنگ فر

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 343-349

چکیده
  داده‎های مورد استفاده در مطالعه حاضر مربوط به صفات وزن تولد، وزن در سنین 1، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و درجه پوست بود که طی سال‎های 1373 تا 1381 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‎گل سرخس جمع‎آوری شده بود. بهترین پیش بینی نااریب خطی از ارزش‎های اصلاحی پیش‎بینی و روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی به ترتیب از طریق تابعیت میانگین ارزش اصلاحی بر سال ...  بیشتر

معادل واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی چراکننده در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل‌رود)

حسین ارزانی؛ سعید برخوری؛ جواد معتمدی؛ حسین آذرنیوند

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 351-362

چکیده
  اطلاع از نیاز روزانه دام به منظور محاسبه ظرفیت چرا، ضروری است. بنابراین تعیین وزن رده‌های مختلف دام چراکننده در مرتع و ضریب تبدیل آنها نسبت به واحد دامی کشور ضروری می‌باشد. در این تحقیق به منظور تعیین وزن رده‌های مختلف گوسفند نژاد بلوچی چراکننده در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان، 5 گله که دارای دام غالب از نژاد مورد نظر بودند، انتخاب ...  بیشتر

تأثیر برازش مدل‌های مختلف حیوانی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن جوجه یک روزه

ابوالقاسم سراج؛ رسول واعظ ترشیزی؛ عباس پاکدل

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 363-371

چکیده
  در تحقیق حاضر، اثر عوامل مادری مؤثر بر وزن یک‌روزگی جوجه‌های دو خط پدری و مادری یک لاین تجاری گوشتی آرین و مرغان بومی مازندران، به همراه تأثیر برازش اثر متقابل پدر- نسل بر برآورد پارامترهای ژنتیکی حاصل از مدل‌های با آثار مادری، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و مدل‎های حیوان مختلف با استفاده از ...  بیشتر

برآورد پاسخ به انتخاب و وراثت‌پذیری تحقق یافته برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی در بلدرچین ژاپنی

هما اعرابی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 373-380

چکیده
  در این پژوهش، در طی پنج نسل، انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی انجام و تفاوت انتخاب، پاسخ به انتخاب، همچنین وراثت‌پذیری تحقق یافته برآورد گردید. تفاوت میانگین وزن بدن در لاین‌های انتخاب شده برای افزایش و کاهش وزن بدن اختلاف معنی دار داشت (01/0> P). میزان پاسخ به انتخاب تجمعی در طی پنج نسل انتخاب در نرها و ماده‌های لاین انتخاب ...  بیشتر

بررسی شاخص سلامت پستان و مقایسه استراتژی‌های مختلف انتخاب جهت گنجاندن اطلاعات این صفت در برنامه‌های اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران

مریم صفدری شاهرودی؛ عباس پاکدل؛ سید رضا میرایی آشتیانی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 381-390

چکیده
  پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی مربوط به صفات تولیدی، ساختار پستان و تعداد سلول‌های بدنی (somatic cell count) برای گاوهای هلشتاین ایران برآورد گردید. رکوردهای ماهیانه تعداد سلول‌های بدنی (SCC) در ابتدا تبدیل به امتیاز سلول‌های بدنی(SCS) شد و پس از آن سنجه میانگین دوره شیردهی این صفت (LSCS) با تصحیح برای حجم شیر محاسبه گردید. با استفاده از این برآوردها ...  بیشتر

اثر کاهش ترکیبات فنولیک با استفاده از فرآوری‌های مختلف بر ترکیبات شیمیایی و طبقه‌بندی پروتئین خام علوفه اسپرس به روش کیسه‌های نایلونی، CNCPS و AFRC

حامد خلیل وند بهروزیار؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، صفحه 391-403

چکیده
  این پژوهش بر اساس سیستم‌های رایج خوراکدهی نشخوارکنندگان، به بررسی تأثیر تانن‌های متراکم بر قابلیت دسترسی پروتئین خام علوفه اسپرس پرداخته است. فرآوری‌های مورد استفاده شامل پلی‌اتیلن گلیکول (وزن مولکولی 6000)، سدیم هیدروکسید، سدیم بیکربنات، پتاسیم پرمنگنات، خاکستر چوب، آب و اوره بود. توزیع پروتئین خام علوفه با استفاده از روش کیسه‌های ...  بیشتر