دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1388، صفحه 1-78
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1388، صفحه 1-71
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1388، صفحه 1-85
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1388، صفحه 1-93
دوره 39 (1387)
اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله‌های نر هلشتاین

مهدی افتخاری؛ کامران رضایزدی؛ علی نیکخواه؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  بیست و چهار رأس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه57±217 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 جیره آزمایشی، جیره شاهد بدون روغن منداب و جیره‌های حاوی 2% و 4% روغن منداب (بر اساس ماده خشک جیره) و 8 واحد آزمایشی(تکرار) در هر جیره به مدت 120 روز تغذیه گردیدند. میزان مصرف ماده خشک به صورت روزانه و افزایش وزن گوساله‌ها به صورت ماهانه اندازه‌گیری ...  بیشتر

بهینه‌سازی برنامه‌های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران

سعید شادپور؛ عبدالاحد شادپرور؛ نغمه عیوقی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  در این تحقیق از یک مدل قطعی برای شبیه‌سازی برنامه‌های مختلف آزمون نتاج متناسب با شرایط جامعه گاوهای هلشتاین ایران استفاده شد. در برنامه های شبیه‌سازی شده شدت انتخاب در گاوهای نر از طریق افزایش نسبتی از جمعیت گاوهای ماده که به گاوهای نر تحت آزمون اختصاص می‌یافتند، افزایش یافت اما صحت انتخاب در این برنامه‌ها به دلیل ثابت بودن تعداد ...  بیشتر

اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران

بختیار امینی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمدباقر صیادنژاد

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  در این تحقیق به منظور بررسی اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 187138 راس گاو، شامل رکوردهای تصحیح شده بر اساس 305 روز شیردهی و دو بار دوشش در روز و رکوردهای واقعی (بدون اثر تصحیح)، جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور، در سالهای 1370 تا 1385 استفاده گردید. برای ...  بیشتر

استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی در جیره‌نویسی بر اساس حداکثر سود در جوجه‌های گوشتی

علیرضا صفامهر؛ ابوالفضل بشیری؛ مسعود مستشاری؛ مهرنوش میرزایی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  برنامه ریزی خطی روشی مفید و پر کاربرد در جیره نویسی بر اساس حداقل هزینه می‌باشد اما حداقل هزینه همیشه با حداکثر سود یکسان نمی باشد. برنامه‌ریزی غیرخطی قادر خواهد بود جیره‌هایی براساس حداکثر سود را تنظیم کند. هدف از این تحقیق ارائه روش جیره نویسی نوینی بود که به جای حداقل نمودن هزینه جیره، جیره‌ای تنظیم شود که حداکثر سود را مد نظر ...  بیشتر

تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

حشمت اله بهرامی یکدانگی؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  در این پژوهش از 16 راس گاو هلشتاین (8 راس زایش اول و 8 راس زایش دوم به بالا) با میانگین روزهای شیردهی 30±60 روز و میانگین تولید شیر 3 ± 33 کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با اندازه گیری‌های تکرار شده استفاده شد. گاوها بر اساس تعداد زایش به دو بلوک یک زایش و دو زایش به بالا و به طور تصادفی به چهار جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. ...  بیشتر

بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی

عبدالرضا کامیاب؛ علیرضا محمد حسینی؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  به منظور بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیره غذائی و دو زمان حذف مکمل‌ها از جیره صورت گرفت. جیره‌های آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد (دارای مکمل معدنی و ویتامینی)، 2- جیره حاوی مکمل معدنی و فاقد مکمل ویتامینی، 3- جیره حاوی مکمل ویتامینی و فاقد ...  بیشتر

بررسی اثر روش‌های مختلف تولک بری بر عملکرد مر غ‌های تخمگذار لگهورن سویه، های لاین 36-W

ایمان حاج خدادادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ محمد ریاحی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  در این پژوهش اثر روش های مختلف تولک بری بر عملکرد مر غ های تخمگذارسویه های لاین w-36 و فراسنجه های کمی وکیفی تخم مرغهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا” تصادفی با 7 تیمار در 4 تکرار و 8 پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل روش محدودیت یک روز در میان خوراک، روش کالیفرنیائی 4 روزه، روش کالیفرنیائی ...  بیشتر

تاثیر فاکتورهای محیطی بر شکل منحنی شیردهی در توده‌های گاومیش ایرانی

جواد رحمانی نیا؛ حمیدرضا میرزایی؛ همایون فرهنگ فر؛ ناصر امام جمعه؛ محمدباقر صیاد نژاد

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر برخی فاکتورهای محیطی بر پارامتر‌ها و خصوصیات منحنی شیردهی در توده‌های گاومیش ایران بود. در این تحقیق از 53222 داده روز‌آزمون (Test day) مربوط به تولید در زایش‌های متفاوت استفاده شد. خصوصیات مورد مطالعه در این بررسی تولید در ابتدای شیردهی (a)، شیب منحنی تا رسیدن به اوج (b)، شیب منحنی پس از اوج (c)، زمان رسیدن به اوج ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

سجاد طغیانی؛ عبدالاحد شادپرور؛ محمد مرادی شهر بابک؛ محمد دادپسند

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و باروری گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 15 گله از سراسر کشورکه به مدت 24 سال (1359- 1383) توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزارهای DFREML و MATVEC انجام شدند. برآورد ...  بیشتر

اثر خشک کردن، سیلو کردن یا پلی اتیلن گلیکول بر ارزش غذایی پسماندهای پسته

عصمت باقری پور؛ یوسف روزبهان؛ داریوش علیپور

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر خشک کردن، سیلو کردن و افزودن پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر غیر‌فعال‌سازی تانن‌ها در پسماندهای پسته بود. ترکیب شیمیایی، کیفیت پروتئین و ترکیبات فنولیک در تیمارهای آزمایشی شامل پسماندهای پسته به صورت تازه، آفتاب خشک و سیلو شده به مدت 30 و 60 روز مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، میزان قابلیت هضم ماده‌ی خشک و ماده‌ی ...  بیشتر