دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 214535، آذر 1388، صفحه 1-71 (مجله علوم دامی ایران) 
اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

مجتبی زاغری؛ هادی سیاح زاده؛ علیرضا جعفری اروری؛ سمیه نظافتی؛ احمد حسن آبادی؛ محمد حسین شهیر؛ روح اله گایکانی