دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1390، صفحه 285-377
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
دی 1390، صفحه 189-283
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
مهر 1390، صفحه 95-187
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
تیر 1390، صفحه 1-93
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران

محمد رکوعی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ مهدی سر گلزائی؛ اندرس سورنس کریستین

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 1-10

چکیده
  اثر هم‌خونی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی، ارزش‌های اصلاحی و روند ژنتیکی صفات تولیدی (شیر، چربی و پروتئین)، صفات تولیدمثل (سن در اولین زایش، فاصله اولین تلقیح تا تلقیح منجر به آبستنی، فاصله گوساله‌زائی، فاصله بین زایش تا اولین تلقیح، و آسان‌زائی) و ماندگاری گاوهای هلشتاین در ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب هم‌خونی هر حیوان با ...  بیشتر

تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (QTL) مؤثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری

وحید ایران پور مبارکه؛ علی اسماعیل زاده کشکوئیه؛ ابراهیم اسدی خشوئی

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 11-19

چکیده
  این تحقیق با هدف تأیید تفرق QTL مؤثر بر صفات رشد در بخش انتهایی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری انجام شد. جمعیت مورد بررسی شامل 162 حیوان مربوط به 5 خانواده ناتنی پدری بود. داده‌های فنوتیپی شامل اندازه‌گیری‌های وزن تولد، وزن یک‌ماهگی، وزن شیرگیری، وزن شش‌ماهگی، دور سینه در شش‌ماهگی، طول بدن در شش‌ماهگی، ارتفاع جدوگاه در شش‌ماهگی، ...  بیشتر

بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر کاهش کلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تجاری

سودابه مرادی؛ محمود شیوازاد؛ احمد زارع شحنه؛ سید احمد میرهادی

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 21-27

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر مقدار کلسترول زرده تخم‌مرغ و تعیین بهترین و اقتصادی‌ترین روش کاهنده کلسترول تخم‌مرغ اجرا شد. آزمایش به مدت 90 روز بر روی 396 قطعه مرغ تخمگذار سویه Hy-Line W36 در سن 56 هفتگی با 11 تیمار غذایی و 4 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره شاهد بر پایه ...  بیشتر

بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی

مازیار مقدم تبریزی؛ محمد سالار معینی

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 29-38

چکیده
  در این آزمایش اثرات سطوح مختلف سبوس برنج (صفر، 6، 12و 18 درصد) و یک آنزیم چندگانه (صفر و 1/0 درصد) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. 384 قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی سویه راس به 8 تیمار آزمایش اختصاص داده شدند و هر تیمار شامل 4 تکرار بود و در هر تکرار 12 قطعه جوجه خروس گوشتی قرار داده شد. این آزمایش در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی به ...  بیشتر

تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی

حمید بیگی؛ عباس پاکدی؛ محمد مرادی شهر بابک

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 39-45

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر انتخاب واگرای کوتاه‌مدت برای وزن 4 هفتگی بر روند رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی انجام گردید. لاین‌های مختلف بلدرچین ژاپنی اعم از لاین سنگین وزن (HW)، لاین سبک وزن (LW) و لاین شاهد در طی 7 نسل انتخاب برای صفت وزن 4 هفتگی ایجاد شدند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که وزن بدن بلدرچین‌های لاین HW از سن 11 روزگی به ...  بیشتر

اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری

غلامرضا شادنوش؛ مسعود علیخانی؛ حمیدرضا رحمانی؛ محمد علی ادریس؛ عزیز اله کمالزاده؛ مجتبی زاهدی فر

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 47-55

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر دو نوع مدیریت تغذیه، با اعمال محدودیت خوراک و تغذیه جبرانی بر عملکرد رشد و پروار، خوراک مصرفی و تحلیل هزینه و فایده بره‌های پروار از تعداد 42 رأس بره نر لری بختیاری بعد از شیرگیری و در دو مرحله استفاده شد. در دوره محدودیت خوراک حیوانات تیمار شاهد به وسیله علوفه و کنسانتره و حیوانات گروه آزمایشی فقط با علوفه تغذیه ...  بیشتر

اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی

حیدر قیاسی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ عباس پاکدل؛ حسن مهربانی یگانه

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 57-64

چکیده
  به منظور برآورد اثر سخت‌زایی بر تولید شیر، باروری و ضرایب اقتصادی جزء مادری و مستقیم سخت‌زایی، داده‌های اقتصادی و عملکردی 10 گله گاو شیری هلشتاین و رکوردهای تولید شیر و سخت‌زایی جمع‌آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی استفاده گردید. در این مطالعه سخت‌زایی به 3 گروه تقسیم بندی شد. گروه 1: زایش بدون کمک، گروه 2: نیاز ...  بیشتر

اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول‌های تولیدکننده الیاف در بره ‌های شیرخوار

سمیرا وره زردی؛ منوچهر سوری؛ محمد پناه

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 65-73

چکیده
  در این آزمایش تعداد 20 رأس بره شیر خوار نژاد سنجابی با سن تقریبی یک ماه شامل 10 رأس بره نر و 10 رأس بره ماده با میانگین وزن اولیه به ترتیب 34/1±40/13 و 85/0±62/11 کیلوگرم به صورت فاکتوریل 2×2 بر پایه طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. بره‌ها در داخل هر جنس بر اساس وزن زنده دسته‌بندی شدند و سپس به طور تصادفی در یکی از دو گروه غذایی شامل شیر ...  بیشتر

اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی

شهربانو فدایی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامعلی نهضتی؛ سید حسن کابلی؛ منصوره امین زاده

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 75-84

چکیده
  وجود پوشش گیاهی شهدزا و گرده‌زا در مراتع می‌تواند زمینة اشتغال جهت کاربری زنبورداری به عنوان یکی از جنبه‌های استفاده چند منظوره را فراهم آورد. به این منظور توسعه زنبورداری به عنوان یک راهکار مبتنی بر دانش بومی برای ایجاد اشتغال و جبران کاهش درآمد دامداران، به دلیل ضرورت کاهش دام و جلوگیری از فشار وارده بر مرتع توصیه می‌گردد. با ...  بیشتر

ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز

وحیده رزم آذر؛ نور محمد تربتی نژاد؛ جمال سیف دواتی؛ سعید حسنی

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 85-93

چکیده
  در این تحقیق ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم و قابلیت تولید گاز علوفه ماشک (Vicia sativa)، خلر (Lathyrus sativus) و گاودانه Vicia ervilia)) استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌های آزمایشی دارای پروتئین خام 05/19-99/14 درصد، خاکستر خام 54/13-70/11 درصد، ADF 66/32-46/29 درصد، کلسیم 827/0-111/1 درصد، فسفر 03/0-06/0 درصد و قابلیت هضم ماده خشک 46/61- 60/56 درصد بودند. میزان گاز تولیدی ...  بیشتر