دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1390، صفحه 285-377
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
دی 1390، صفحه 189-283
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
مهر 1390، صفحه 95-187
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
تیر 1390، صفحه 1-93
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

محمود وطن خواه؛ مهراب فرجی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 285-296

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی عملکرد صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک از رکوردگیری تعداد 495 واحد گاوداری کوچک در 52 روستای شهرستان‌های مختلف استان چهار محال و بختیاری شامل 1321 راس گاو مولد و 2811 راس کل گله طی زمستان 1388 تا تابستان 1389 استفاده شد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت پرسشنامه‌ای و استفاده از اطلاعات یک سال ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین

طاهره امیرآبادی فراهانی؛ حمید امانلو؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 297-309

چکیده
  30 راس گاو هلشتاین شیرده سه بار زایش کرده و یا بالاتر با میانگین وزن 15±687 کیلوگرم و میانگین امتیاز وضعیت بدنی15/0±25/3 بلافاصله پس از زایش(با میانگین روزهای شیردهی 11) در چارچوب طرح کاملاً تصادفی به سه گروه 1، 2 و3 اختصاص یافتند. گروه اول جیره با پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (RUP) پایین(1/5 درصد ماده خشک)، گروه دوم جیره با RUP متوسط (2/7 درصد ماده ...  بیشتر

تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی

محمد احسانی؛ مهران ترکی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 311-320

چکیده
  به منظور مطالعه اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله زیتون با و بدون مکمل گیاهی حاوی پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی، آزمایشی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3) شامل تفاله زیتون در سه سطح (صفر، پنج و ده گرم تفاله زیتون به ازای 100 گرم جیره) و مکمل گیاهی (صفر و 2/0 گرم به ازای هر 100 گرم جیره) با 4 تکرار و 10 ...  بیشتر

برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم

احمد ملک زادگان؛ مجتبی زاغری؛ محمود شیوازاد

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 321-327

چکیده
  هدف از این پژوهش برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P بود. برای انجام این آزمایش‌ از تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر سویه راس 308 استفاده شد. در این آزمایش 4 سطح انرژی قابل متابولیسم به صورت سطوح افزایشی مورد استفاده قرار گرفت و میزان سایر مواد مغذی در بین تمام جیره‌ها یکسان بود. علاوه بر این، 4 سطح آنزیم نیز به جیره ...  بیشتر

تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه

سید عبداله حسینی؛ مجتبی زاغری؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمود شیوازاد؛ حسین مروج

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 329-336

چکیده
  به منظور تعیین سطح مناسب متیونین در جیره مرغ‌های مادر گوشتی آرین، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار (جیره‌ها حاوی سطوح 2/0، 25/0، 3/0، 35/0، 4/0 و 45/0 درصد متیونین)، با 5 تکرار و 7 قطعه مرغ و یک قطعه خروس در هر تکرار به مدت 8 هفته (35-28 هفتگی) انجام شد. جیره‌ها از لحاظ مواد مغذی یکسان بودند به‌طوری که تنها عامل متغیر میزان متیونین موجود ...  بیشتر

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی

آمنه محمدی فر؛ محمدرضا محمدآبادی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 337-344

چکیده
  گوسفند کرمانی یکی از نژادهای اصلی گوسفند در ایران، به ویژه در استان کرمان است که تاکنون از طریق نشانگرهای ریزماهواره ویژه کروموزوم Y مطالعه نشده است. در این پژوهش وضعیت تکثیر 17 نشانگر ریزماهواره ویژه کروموزوم Y گاوی در گوسفند کرمانی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد صد قوچ و 20 میش غیرخویشاوند به طور تصادفی انتخاب و خون‌گیری انجام شد. استخراج ...  بیشتر

برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران

علی صادقی سفید مزگی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ پیتر آر ایمر

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 345-353

چکیده
  زیان‌های مالی، ارزش اقتصادی مطلق و خالص برای سخت‌زایی مستقیم و مادری با استفاده از یک مدل زیست-اقتصادی و در نظر گرفتن ماهیت آستانه‌ای صفت برآورد شد. اثرات سخت‌زایی بر سایر صفات برآورد شدند ولی به دلیل پایین بودن صحت برآوردها برای شرایط پایه مبنای محاسبات قرار نگرفتند. در شرایط پایه متوسط هزینه‌های وقوع یک مورد سخت‌زایی، 518700 ریال ...  بیشتر

مقایسه فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی

فریبرز خواجعلی؛ فریدون خواجعلی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 355-360

چکیده
  آزمایشی با استفاده از 100 جوجه گوشتی انجام گرفت که طی آن با انجام الکتروکاردیوگرافی در سن 42 روزگی، 15 قطعه جوجه سالم و 15 قطعه جوجه مبتلا به آسیت تحت بالینی شناسایی شد. در همان روز، از این جوجه‌ها خونگیری انجام گرفت. هر دو گروه جوجه سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی به طور جداگانه تا سن 49 روزگی (انتهای آزمایش) نگهداری شدند و سپس تمامی جوجه‌ها ...  بیشتر

مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور

آرمین توحیدی؛ فرهاد صمدیان؛ حمید کهرام؛ مهدی انصاری

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 361-367

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در مهمترین نشخوارکنندگان اهلی ایران شامل گاو، گوسفند و بز بود. به این منظور از 28 رأس گاو نر هلشتاین، 12 رأس گوسفند نر شال و 7 رأس بز نر مهابادی نمون? منی جمع‌آوری شد. حیوانات در طی آزمایش با جیره استاندارد تغذیه شدند. نمونه‌ منی در دمای C°37 به آزمایشگاه منتقل و لیپیدهای اسپرم استخراج ...  بیشتر

اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی

حامد صالحی؛ سعید زین الدینی؛ آرمین توحیدی؛ محمود شیوازاد

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 369-377

چکیده
  این آزمایش جهت مطالعه تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن ماهی در مقایسه با روغن گیاهی، بر ترکیب اسیدهای چرب لاشه و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی انجام شد. سطوح مختلف روغن ماهی شامل صفر، یک، دو و سه درصد جیره، جایگزین روغن گیاهی در جیره 112 جوجه‌ گوشتی سویه راس 308 شد. پرندگان در چهار گروه در قفس‌‌های پرورشی به مدت 42 روز جیره‌های آزمایشی را که ...  بیشتر