دوره و شماره: دوره 42، شماره 4 - شماره پیاپی 757261، اسفند 1390، صفحه 285-377 (مجله علوم دامی ایران) 
برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران

صفحه 345-353

علی صادقی سفید مزگی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ پیتر آر ایمر


اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی

صفحه 369-377

حامد صالحی؛ سعید زین الدینی؛ آرمین توحیدی؛ محمود شیوازاد


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم دامی ایران
اسفند 1390، صفحه 285-377
مجله علوم دامی ایران
دی 1390، صفحه 189-283
مجله علوم دامی ایران
مهر 1390، صفحه 95-187
مجله علوم دامی ایران
تیر 1390، صفحه 1-93