دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1390، صفحه 285-377
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
دی 1390، صفحه 189-283
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
مهر 1390، صفحه 95-187
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
تیر 1390، صفحه 1-93
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

علیرضا صفامهر؛ سجاد یعقوب زاده؛ علی نوبخت

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 95-106

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک در جیره‌‌های‌ غذایی جوجه‌‌های‌ گوشتی تحت تنش گرمائی به روش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار (540 قطعه جوجه‌گوشتی سویه راس) به مدت 42 روز بر عملکرد و سیستم ایمنی انجام گردید. برای این منظور تعداد 9 جیره غذایی بر اساس احتیاجات گزارش شده توسط انجمن ...  بیشتر

اثر دو سیستم پروار بر خصوصیات پرواری و ویژگی‌های لاشه سنین مختلف بزغاله‌های بومی فارس

بهمن ایلامی؛ محمدعلی کمالی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 107-114

چکیده
  دو گروه سی رأسی بزغاله نر سه ماهه انتخاب شد (شش بزغاله در روز اول کشتار شد). گروه اول (سیستم 1) در سن سه ماهگی بلافاصله بعد از شیرگیری، و گروه دوم (سیستم 2) بعد از سه ماه چرا در مرتع و در سن شش ماهگی به باکس‌های انفرادی پروار منتقل شدند. مدت پروار برای گروه اول نه ماه و برای گروه دوم شش ماه بود. جیره کامل پلت شده به صورت آزاد در دسترس بود. در ...  بیشتر

تفکیک بخش‌های پروتئینی برخی مواد خوراکی معمول در ایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل

سید میثم طباطبایی؛ یوسف روزبهان؛ غلامرضا قربانی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 115-123

چکیده
  استفاده از سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل (CNCPS) در تنظیم جیره‏های غذایی برای پرورش گاو شیری در ایران رو به گسترش است. به‌هر حال، فقدان اطلاعات مناسب در مورد ترکیب مواد خوراکی موجود در داخل کشور کاربرد این سیستم را با محدودیت همراه ساخته است. موضوع مطالعه حاضر، ارزیابی پروتئین برخی مواد خوراکی (سبوس گندم، تفاله چغندرقند، کنجاله ...  بیشتر

مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

محمدرضا محمدآبادی؛ امین شهابی؛ علیرضا نوشری؛ ناهید عسکری؛ امید دیانی؛ امین خضری؛ مرتضی ستایی مختاری؛ محمد سفلایی؛ احمد آیت اللهی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 125-131

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت بز سرخ جبالبارز با استفاده از 8 نشانگر ریزماهواره، شامل BM1312، MAF64، ILSTS034، ILSTS059، OraFCB20، IL2RA، LSCV24 و LSCV11 مطالعه شد. نمونه خون از 100 راس بز سرخ جبالبارز از ده گله به صورت تصادفی گرفته شد و تخلیص DNA با استفاده از کیت DIATOM DNA PREP انجام گرفت. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز برای این جایگاه‌ها انجام گرفت و تمامی هشت جایگاه ...  بیشتر

اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین

سید غلامرضا موسوی؛ فرشید فتاح نیا؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ علی اشرف محرابی اولادی؛ حسن درمانی کوهی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 133-142

چکیده
  به منظور مطالعه اثر منبع نشاسته جیره روی عملکرد و فراسنجه‌های پلاسما از 8 راس گاو شیرده چندبار زایش کرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 9±83 و میانگین وزن بدن 31±683 کیلوگرم در قالب یک طرح مربع لاتین تکرار شده با 2 مربع و هر مربع با 4 جیره و 4 دوره استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل گندم، جو، ذرت و سیب‌زمینی خام به عنوان منبع اصلی نشاسته ...  بیشتر

ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو

سید عادل مفتخرزاده؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 143-151

چکیده
  این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد جوجه‌های تغذیه شده با سه مولتی‌آنزیم تجاری حاوی بتاگلوکاناز و زایلاناز در جیره‌های بر پایه گندم و جو با توجه به لحاظ نمودن معادل ارزش تغذیه‌ای (Nutrient matrix value) آنزیم‌ها صورت گرفت. همچنین جیره‌ها با یک جیره بر پایه ذرت مورد مقایسه قرار گرفتند. تعداد 260 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308 به 5 تیمار، 4 تکرار ...  بیشتر

اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی

سید ناصر موسوی؛ محمود شیوازاد؛ محمد چمنی؛ هوشنگ لطف اللهیان؛ علی اصغر صادقی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 153-160

چکیده
  در روز 16 جوجه‌کشی 400 عدد تخم‌مرغ بارور مرغ مادر گوشتی سویه راس 308، توزین و در قالب طرح کاملاً تصادفی به 4 گروه آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار شامل 25 عدد تخم‌مرغ تقسیم شدند. در روز 18 جوجه‌کشی به مایع آمنیوتیک هریک از تخم‌مرغ‌های بارور یک میلی‌لیتر از محلول‌های آزمایشی تزریق شد و به گروه شاهد ماده ای تزریق نشد. سپس تخم‌مرغ‌ها به دستگاه ...  بیشتر

اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی

سودابه مرادی؛ مجتبی زاغری؛ محمود شیوازاد؛ رحیم عصفوری؛ محسن مردی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 161-170

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزایش تعداد وعده‌های خوراک‌دهی به 2 یا 3 وعده در روز بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی در دوره تولید از سن 24 تا 38 هفتگی اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار آزمایشی یک، دو و سه بار خوراک‌دهی در روز با 4 تکرار انجام شد. مقدار خوراک مصرفی در روز در همه گروه‌های آزمایشی یکسان در نظر گرفته ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران

محمد رزم کبیر؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 171-178

چکیده
  در این پژوهش از اطلاعات مربوط به دوره اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران که از سال 1375 تا 1387 توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. اطلاعات مورد استفاده شامل 872125 رکورد روزآزمون مربوط به 95816 حیوان در 59 گله بود. برآورد مؤلفه‌های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و روش نمونه‌گیری گیبس انجام ...  بیشتر

مطالعه مولکولی، تکاملی و طبقه‌بندی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی شوک گرمایی (Hsp70) در گاو

علی اکبر مسعودی؛ میثاق مریدی؛ جواد احمدپناه؛ رسول واعظ ترشیزی؛ حمیدرضا سید آبادی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 179-187

چکیده
  پروتئین‌های شوک گرمایی (Hsp) به علت ارتباط با صفات مهم اقتصادی در دام‌ها از قبیل مقاومت به تنش گرمایی و ورم پستان دارای اهمیت هستند. در تحقیق حاضر برای آگاهی از روند تکاملی و بررسی ساختار مولکولی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی (Hsp70)، توالی ژنومی آنها در گاو و موجودات دیگر از بانک اطلاعاتی NCBI به دست آمده و مرتب شدند. سپس محاسبه ...  بیشتر