مقاله پژوهشی
جستجوی نشانه‌های انتخاب بین گاومیش‌های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد

مهدی مخبر؛ محمد مرادی شهربابک؛ مصطفی صادقی؛ حسین مرادی شهربابک؛ جواد رحمانی نیا

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.228562.653514

چکیده
  به­منظور یافتن نشانه­های انتخاب بر روی ژنوم گاومیش از 287 رأس گاومیش رودخانه­ای شامل 260 رأس آذری و 27 رأس مازندرانی استفاده شد. ژنوتیپ نمونه­ها به­وسیله­ آرایه­های ژنومی Axiom® Buffalo Genotyping 90K تعیین شد و برآوردگر نااریب FST (θ) برای یافتن نشانه­های انتخاب مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 14 منطقه که نشانگرهای SNP آن­ها بالاتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه بیان ژن افتراقی زنبور عسل ملکه، نر و کارگر با استفاده از داده‌های RNA-seq

محمدرضا عطاری؛ حسین مرادی شهربابک؛ غلامعلی نهضتی؛ محمد حسین بنابازی؛ محمدرضا هاشمی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 103-113

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.257296.653635

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه پروفایل بیان ژن و تعیین ژن‌های شاخص در تمایز و تکامل ملکه، نر و کارگر با مقایسه تفریقی آن‌ها در سن 5 لاروی یا همان سن تمایز انجام شد. لذا ترانسکریپتوم (توالی کل mRNA) 15 نمونه از زنبور عسل نژاد ایتالیایی (A. m. ligustica) شامل 5 زنبور نر، 5 کارگر و 5 ملکه از طریق همردیفی و مکان­یابی خوانش­های RNA-Seq بر روی ژنوم مرجع زنبور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر طرح های آمیزشی در پیشرفت ژنتیکی و افزایش میانگین همخونی: مطالعه ای مبتنی بر شبیه سازی

یوسف نادری؛ میثم لطیفی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 115-120

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.280215.653696

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی پیشرفت ژنتیکی، افزایش میانگین همخونی و پیش­بینی صحت ارزیابی تحت طرح­های آمیزشی مختلف با استفاده از شبیه­سازی بود. دو وراثت­پذیری مختلف (1/0 و 5/0) و پنج طرح آمیزشی شامل آمیزش تصادفی (rnd)، آمیزش براساس حداقل همخونی (minf)، آمیزش براساس حداکثر همخونی (maxf)، آمیزش جور شده مثبت براساس فنوتیپ (phen) و آمیزش جور شده­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم‌مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی

پوریا شاه بدینی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ محمد حسن نظران

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 121-129

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.250147.653605

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه اثر مکمل معدنی و کلاته عناصر کم‌مصرف بر تولید، ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین شیرده بود. گاوهای هلشتاین شیرده (24 راس) به­طور تصادفی در یکی از 4 تیمار زیر قرار گرفتند: 1) جیره پایه حاوی عناصر معدنی کم‌مصرف به فرم معدنی؛ 2) 55 میلی‌گرم آهن، 125 میلی‌گرم مس، 360 میلی‌گرم روی، 5/3 میلی‌گرم کروم، 200 میلی‌گرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر منابع سولفات، هیدروکسی کلرید و کمپلکس آلی منگنز در جیره بر کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار مسن

مهران جمشیدیان قلعه سفیدی؛ فاطمه شیرمحمد؛ مرتضی مهری

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 131-141

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.276506.653688

چکیده
  به منظور مطالعه تأثیر منابع منگنز به شکل سولفات، هیدروکسی کلرید و کمپلکس آلی منگنز- متیونین بر کیفیت تخم­مرغ در مرغان تخم­گذار مسن، آزمایشی با بکارگیری 384 قطعه مرغ های-لاین 36-Wدر سن 65 هفتگی به مدت 8 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 16 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (فاقد مکمل منگنز)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین

امیرحسین سررشته داری؛ سعید زین الدینی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ طوبی ندری

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 143-148

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.99169.653187

چکیده
  هدف از انجام آزمایش، بررسی تأثیر رفتار کارگران گاوداری بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین بود. در این پژوهش، از 48 راس گاو شیری هلشتاین استفاده شد. ابتدا از دو گروه، شامل چهار کارگر خواسته شد تا بر اساس آموزش­های قبل از پژوهش، با گاو­ها برخورد کنند. از گروه اول خواسته شد به عنوان گروه شاهد، رفتار معمول خود را داشته باشند و از گروه دوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی

امیرحسین علیزاده قمصری؛ سید عیداله حسینی؛ فرید شریعتمداری؛ مجید توکلی؛ هوشنگ لطف الهیان

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 149-157

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.280911.653701

چکیده
  آزمایشی به­منظور تعیین سطح بهینه جرم ذرت (حاوی روغن زیاد) در جیره جوجه­های گوشتی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج گروه آزمایشی، پنج تکرار و 30 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی از سن 15 تا 42 روزگی صورت گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل پرندگان دریافت­کننده سطوح صفر (شاهد)، 5، 10، 15 و 20 درصد جرم ذرت بودند. در طول دوره آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آثار متقابل سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره پرواری بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون تنی

نسیم کاکی؛ علی کیانی؛ ایوب عزیزی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 159-169

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.280988.653702

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثرات متقابل سطح کنسانتره و مدت­زمان مصرف جیره برتولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، جمعیت پروتوزوا و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون­تنی بود. تعداد 27 رأس بره نر نژاد لری (5±26 کیلوگرم) با سه جیره آزمایشی با سه سطح کنسانتره 55، 70 و 85 درصد به‌مدت 100 روز  پروار شدند (9 راس برای هر جیره). مصادف با روزهای 70 و 100 دوره ...  بیشتر