مقاله پژوهشی
شناسایی ژن‌های مؤثر بر میزان چربی محوطۀ بطنی جوجه‏‌‏های گوشتی با استفاده از داده‌های ‏ریزآرایه و توالی‌یابی ‏RNA

فرزاد غفوری؛ مصطفی صادقی؛ ابوالفضل بهرامی؛ سید رضا میرائی آشتیانی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 259-269

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.281245.653703

چکیده
  امروزه انتخاب ژنتیکی برای افزایش رشد و تولید پروتئین حیوانی با کیفیت بالا در جوجه‏‌‏های گوشتی (Gallus gallus domesticus)، معمولاً منجر به افزایش وزن بیش از حد خواهد شد که نتیجۀ آن تأثیر منفی بر راندمان مصرف خوراک و کیفیت لاشه مانند افزایش چربی محوطه بطنی می­شود. هدف این مطالعه استفاده از پروفایل ترانسکریپتوم بافت چربی دو دسته جوجه‏‌‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آثار جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین

فرزاد عبدالله زاده؛ حمید محمد زاده؛ محمد خوروش؛ اکبر تقی زاده؛ علی حسینخانی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.287144.653728

چکیده
  به­منظور بررسی آثار جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و همچنین روش فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای پر تولید از 12 رأس گاو شیرده هلشتاین (زایش دوم با میانگین روزهای شیردهی 14±80 و تولید شیر 3±46 کیلوگرم در روز) در قالب طرح مربع لاتین تکرار شونده 4×4 به روش فاکتوریل 2×2 استفاده شد. عامل اول روش فرآوری دانه ذرت شامل آسیاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه صفات رشد و لاشه بره‌های لری‌بختیاری و آمیخته‌های رومانف و پاکستانی با لری‌بختیاری

محمدعلی طالبی؛ محسن باقری

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 283-294

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.288650.653734

چکیده
  در این پژوهش از اطلاعات صفات رشد بره‌های حاصل از گروه­های لری‌بختیاری (L)، آمیخته‌های رومانف× لری‌بختیاری (F1RL)،‌پاکستانی× لری‌بختیاری (F1PL)، (پاکستانی× لری‌بختیاری)× (رومانف× لری‌بختیاری) (¼P¼R½L) و (رومانف× لری‌بختیاری)× (رومانف× لری‌بختیاری) (F2RL) و صفات لاشه 50 رأس بره­ لری‌بختیاری و 41 رأس آمیخته‌های‌­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کورکومین بر فراسنجه‌های کیفی و باروری اسپرم خروس‌های مادرگوشتی پس از یخ‌گشایی

فایزه جلیلی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ علیرضا یوسفی؛ امین کاظمی زاده

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 295-306

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.252502.653618

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه اثر تغذیه کورکومین بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم و باروری خروس­های مادرگوشتی پس از یخ‌گشایی‌ بود. تعداد 20 قطعه خروس مادرگوشتی سویه راس 308 در سن 49 هفتگی به­طور تصادفی به چهار گروه آزمایشی (5n =) تقسیم شدند. سطوح مختلف کورکومین شامل: صفر (T1)، 10 (T2)، 20 (T3) و 30 (T4) میلی‌گرم کورکومین به­ازای هر پرنده در هر روز به جیره پایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه‌های سرم گوساله‌ها

سید رضا موسوی؛ فرشید فتاح نیا؛ گلناز تأسلی؛ یحیی محمدی؛ مهدی میرزایی؛ فخرالدین آرمیون

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 307-317

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.269845.653670

چکیده
  در این مطالعه، اثر تزریق محلول ویتامین E و سلنیوم و محلول ویتامین B12و آهن به گاوهای شیری دوره انتقال بر کیفیت آغوز، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، غلظت ویتامین‌های Eو B12و عناصر سلنیوم و آهن و فراسنجه‌های سرم گوساله‌ها بررسی شد. بیست رأس گاو یک شکم زایش (26/60±09/607 کیلوگرم) و 20 رأس گاو دو شکم زایش (54/55 ±712 کیلوگرم) در قالب طرح بلوک‌های کامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر توازن کاتیون- آنیون مثبت و منفی در جیره تلیسه‌های هلشتاین نزدیک زایش بر عملکرد، متابولیت‌های خونی و ایمنوگلوبولین‌های آغوز

وحید غلامحسینی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ مهدی خدایی مطلق؛ محمد حسین مرادی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 319-328

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.282671.653710

چکیده
  استفاده از مکمل‌های آنیونیک در جیره تلیسه‌های آبستن به منظور ایجاد توازن کاتیون- آنیون منفی در جیره‌نویسی گاوهای شیری همچنان سوال‌برانگیز است. به این منظور تعداد 12رأس تلیسه آبستن هلشتاین 7±21 روز مانده به زایش در جایگاه‌های انفرادی در قالب طرح کاملاً تصادفی به یکی از دو تیمار آزمایشی اختصاص یافتند (هر تیمار با 6 تکرار). تیمارها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آثار جاذب‌های مختلف بر عملکرد و فراسنجه‌های کبدی جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های ‏آلوده به آفلاتوکسین

مولود پارسافر؛ مازیار محیطی اصلی؛ محسن فرزانه

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 329-339

https://doi.org/10.22059/ijas.2020.273823.653680

چکیده
  این آزمایش جهت بررسی اثر آلومینوسیلیکات، اسید هیومیک، دیواره سلولی مخمر، پودر گیاهی و یک توکسین بایندر تجاری برای کاهش آثار آفلاتوکسین B1 در جیره جوجه‌های گوشتی انجام شد. آزمایش با استفاده از 320 قطعه جوجه­­گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار از سن 7 تا 28 روزگی انجام شد. تیمار­های آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر گروه‌بندی تغذیه‌ای بر عملکرد تولیدی و درصد حذف و علل آن در گله گاوهای شیری هلشتاین

مرتضی صالح پور؛ حمید امانلو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 341-350

https://doi.org/10.22059/ijas.2020.287871.653732

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سیستم خوراک‏‌‏دهی تک‌گروهی (TMR1) در مقایسه با چندگروهی (TMR4) بر روی توان تولیدی و ترکیبات شیر طی یک دوره شیردهی کامل بود. چهارصد و هشتاد و چهار رأس گاو هلشتاین شیرده براساس روز شیردهی بلوک­بندی (158 رأس در اولین، 134 رأس دومین و 192راس در سومین دوره شیردهی و یا بالاتر) و به دو سیستم خوراک‏‌‏دهی تک گروهی (TMR1) ...  بیشتر