مقاله پژوهشی
فراسنجه‌های متابولیک، وضعیت ضداکسیداتیو، تغییرات وزن بدن و عملکرد گاوها طی دوره انتقال

ابراهیم قاسمی؛ محمد حسین صفری فروشانی؛ مسعود علیخانی؛ جواد شیرانی شمس آبادی

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 171-184

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.282022.653709

چکیده
  در این پژوهش، تفاوت­های متابولیک و وضعیت ضد­اکسیداتیو، تغییرات وزن و عملکرد تولیدی شمار 12 راس ﮔﺎو هلشتاین یک­بار زایش (وزن زایش 48±643) در مقایسه با 15 راس گاو چندبار زایش (وزن زایش 65±773) طی دوره انتقال بررسی شدند. نمونه خون جهت تجزیه فراسنجه­های متابولیک و ضد­اکسیداتیو در روزهای 14-، 1+ و 21+ (نسبت به زایمان)، وزن بدن و نمره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار

مرتضی صباغی فریز؛ آرمین توحیدی؛ مهدی ژندی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ نسیم وکیلی

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.272139.653673

چکیده
  آزمایش حاضر به­منظور مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت چند سویه­ای بر عملکرد رشد، فراسنجه­های بیوشیمیایی و هورمونی خون مورد مطالعه قرار گرفتند. برای این منظور تعداد 21 راس گوساله­ی نر و ماده هلشتاین در سن سه روزگی استفاده شد. گوساله­های هلشتاین به‌طور تصادفی به یکی از سه تیمار شامل شاهد (بدون دریافت پروبیوتیک)، پروبیوتیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد اندازه مؤثر جمعیت گاومیش‌های آبی ایران با استفاده از اطلاعات ژنومی

مهدی مخبر؛ محمد مرادی شهربابک؛ مصطفی صادقی؛ حسین مرادی شهربابک؛ جواد رحمانی نیا

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 197-205

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.228198.653513

چکیده
  به منظور تعیین اندازه مؤثر جمعیت­های گاومیش ایران از 407 رأس حیوان (260 آذری، 120 خوزستانی و 27 مازندرانی) نمونه­گیری به‌عمل آمد. نمونه­ها بعد از استخراج DNA، با استفاده از آرایه های ژنومیکیAxiom Buffalo Genotyping 90K Array، تعیین ژنوتیپ شدند. اندازه مؤثر جمعیت از 700 تا 4 نسل قبل با استفاده از اطلاعات پیوستگی که برای نمونه تصحیح شده بودند و برای نسل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود فراسنجه‌های بافت‌شناسی و بیان نسبی ژن StAR در بیضه خروس‌های تغذیه‌شده با کریسین

علی سامی امین الطواش؛ احمد زارع شحنه؛ حسین مروج؛ مهدی انصاری؛ حمید دلدار

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 207-215

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.240313.653554

چکیده
  در این پژوهش اثر کریسین خوراکی بر بافت­شناسی و بیان نسبی StAR در بیضه خروس­های راس 308 تغذیه­شده با کریسین بررسی شد. بیست خروس (40 هفته) به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند و جیره پایه به اضافه سطوح متفاوتی از کریسین شامل صفر (Ch0)، 25 (Ch25)، 50 (Ch50) و 75 (Ch75) میلی­گرم در روز به‌مدت 12 هفته متوالی دریافت کردند. در پایان آزمایش خروس­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت‌شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه‌های متابولیکی بره‌های زود شیرگیری شده قزل

رویا خواجه الدینی؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیلوندی؛ بهزاد اسدنژاد

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 217-228

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.281591.653714

چکیده
  این آزمایش به‌منظور مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت‌شده در جیره آغازین بر میزان افزایش وزن روزانه، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه‌های متابولیکی پلاسما در بره­های قزل زود از شیرگیری‌شده انجام شد. تعداد 20 رأس بره نر گوسفند قزل بعد از تولد و 4 هفته تغذیه با شیر مادر، به‌صورت تصادفی به 4 گروه 5 رأسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمون‌های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی جوانه گاوهای نر

مرتضی مموئی؛ الهام منصوری؛ خلیل میرزاده؛ ارمین توحیدی؛ صالح طباطبایی وکیلی؛ امین کاظمی زاده

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 229-237

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.289715.653739

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین غلظت پلاسمای هورمون‌های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی بود. برای این منظور تعداد هشت راس گوساله نر نجدی با میانگین سنی هفت ماه استفاده گردید. از این گوساله‌ها سه مرحله قبل و بعد از رسیدن به بلوغ جنسی خون‌گیری به عمل آمد. در هر دوره خون‌گیری یک نمونه خون به منظور تعیین غلظت پلاسمایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پوسته سویا به‌عنوان منبع فیبر در استارتر گوساله‌های شیرخوار بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و گوارش‌پذیری مواد مغذی

مریم عبادی پرچین سفلی؛ حسین عبدی بنمار؛ جمال سیف دواتی؛ رضا سید شریفی؛ نعمت هدایت؛ صیاد سیف زاده

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 239-247

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.275462.653684

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پوسته سویا به‌عنوان منبع فیبر در خوراک آغازین بر عملکرد رشد، برخی متابولیت­های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله­های شیرخوار هلشتاین بوده است. به این منظور 32 راس گوساله شیرخوار هلشتاین (نر و ماده) با میانگین وزنی 5/0±40 کیلوگرم در یک طرح کامل تصادفی با 4 تیمار و 8 تکرار انتخاب شده و به مدت 75 روز ادامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه میزان هوموزیگوسیتی در جایگاه‌های SNP و ROH در گاوهای شیری پر ‌تولید و کم‌ تولید هلشتاین

حجت اله موسی پور؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهربابک؛ مهدی ساعتچی

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 249-258

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.246333.653587

چکیده
  افزایش هوموزیگوسیتی حاصل از آمیزش حیوانات خویشاوند، به­عنوان یکی از چالش­های فرا روی صنعت پرورش گاو شیری می­باشد که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر به ­منظور بررسی هوموزیگوسیتی بر مبنای جایگاه­های SNP و ROH در دام­های پر ­تولید و کم ­تولید هلشتاین انجام شده است. در این مطالعه، برای تعیین حیوانات کاندیدا برای ...  بیشتر