مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف رتینول استات بر سامانۀ ایمنی خروس‌های گلۀ مادر گوشتی

هاجر گل آبادی؛ مجتبی زاغری؛ مهدی ژندی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 313-319

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.224102.653490

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر رتینول استات بر عملکرد سامانۀ ایمنی خروس­های گلۀ مادر گوشتی و همچنین مشخص کردن میزان رتینول استات ترانس در جیره برای بیشترین فعالیت­های ایمنی، انجام شد. بدین منظور از 60 قطعه خروس مادر گوشتی راس 308 استفاده شد. طرح آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار (0 (R-0)، 6000 (R-6)، 12000 (R-12)، 18000 (R-18)، 24000 (R-24) واحد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ تأثیر پادزیست محرک رشد با برخی زیست‌یار‏های داخلی و محصولات همسان وارداتی بر شاخص‏های عملکردی، اقتصادی و ریخت‏شناسی رودۀ کوچک در جوجه‏های گوشتی

عارف محمودتبار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ محسن شرفی؛ ناهید مژگانی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 321-334

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.236971.653541

چکیده
  این آزمایش باهدف بررسی‌ و ارزیابی تأثیر پادزیست (آنتی‏بیوتیک) محرک رشد با برخی زیست‌یار (پروبیوتیک)‏های داخلی و فرآورده‌های همسان وارداتی بر عملکرد، شاخص‏های اقتصادی و ریخت‏شناختی رودۀ کوچک با شمار 540 قطعه جوجۀ یک‌روزۀ گوشتی در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار و پنج تکرار انجام شد. زیست‌یار‏های پدی‏گارد و لاکتوفید به‏عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مطهره اعلا امجدی؛ حسن مهربانی یگانه؛ مصطفی صادقی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 335-342

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.237799.653544

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از شش نشانگر ریزماهواره (HMS07, HMS03, HMS02, HMS06, ASB02, ASB23) تنوع ژنتیکی درون جمعیت 52 نمونه اسب کرد اصیل که از استان­های کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمان و همدان به‌طور تصادفی نمونه‌گیری شده‌اند، بررسی شد. از نمونۀ خون­های گرفته‌شده DNA به روش نمکی بهینه یافته استخراج شد. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیل (متا-آنالیز) داده‌های بیان ژن بافت پستان آلوده‌شده با باکتری اشریشیاکلی در گاوهای شیری

سمیه شریفی؛ عباس پاکدل؛ اسماعیل ابراهیمی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 343-352

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.232123.653524

چکیده
  تشخیص ژن‌های درگیر در صفات پیچیده مانند حساسیت به بیماری نه تنها می‌تواند موجب بهبود تشخیص و پیشگیری از بیماری مورد نظر می‌شود، بلکه در انتخاب راه‌های درمانی کارآمد و همچنین در انتخاب دام‌های مقاوم به اصلاحگران کمک خواهد کرد. در این تحقیق با هدف بالا بردن توان تجزیۀ آماری در شناسایی ژن‌ها و مسیرهای زیستی (بیولوژیکی) درگیر در بیماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر روش‌های مختلف فرآوری بر مؤلفه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلت هضم روده‌ای پروتئین خام و اسیدهای آمینۀ کنجالۀ سویا در گاوهای هلشتاین

علی خلج هدایتی؛ یداله چاشنی دل؛ مهدی دهقان بنادکی؛ اسداله تیموری یانسری

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 353-362

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.225342.653495

چکیده
  به‌منظور تعیین تأثیر روش‌های مختلف فرآوری کنجالۀ سویای تولیدی از روغن‌کشی به روش حلال بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای پروتئین خام و اسیدهای آمینه از سه رأس گاو شیری هلشتاین غیرشیرده دارای کانولای شکمبه‌ای استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) کنجالۀ سویای فرآوری‌نشده (شاهد)، 2) کنجالۀ فرآوری‌شده با افزودن 25 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با آرد بلوط

فاطمه قربانی؛ مصطفی محقق

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 363-370

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.226942.653502

چکیده
  هدف از این بررسی ارزیابی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه­های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های بلوط تانن­دار بود. در این آزمایش، از سه جیره (شاهد یا کنترل، جیرۀ حاوی 15 درصد و جیرۀ حاوی 20 درصد بلوط) برای تغذیۀ جوجه‌های گوشتی در طول دورۀ 42 روزه استفاده شد. در روزهای 21 و 42 روزگی، از 36 جوجۀ گوشتی (18 جوجه برای هر زمان، شش جوجه برای هر تیمار) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد و امکان‌سنجی انتخاب فراسنجه‌های ژنتیکی برای افزایش یکنواختی وزن بدن در بلدرچین ژاپنی

حیدر قیاسی؛ مجید خالداری

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 371-377

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.240089.653553

چکیده
  هدف از این پژوهش، برآورد و امکان‌سنجی انتخاب فراسنجه‌های ژنتیکی برای بخش واریانس باقی‌مانده و بخش میانگین صفت وزن بدن در بلدرچین ژاپنی بود. در این بررسی شمار 2629 رکورد وزن بدن بلدرچین در سن 28 روزگی استفاده شد. فراسنجه‌­های ژنتیکی با استفاده از مدل آماریDouble Hierarchical Generalized Linear Model  در نرم‌افزار ASREML 4.0 برآورد شد. واریانس ژنتیک افزایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تزریق تایلوزین در دورۀ خشکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری، پس از زایش

شهرزاد جزقاسمی؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ T.G. Nagaraja

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 379-389

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.238769.653546

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر تزریق تایلوزین به گاوهای شیری در دورۀ خشکی بر توان تولیدی، ترکیب‌های شیر و برخی از فراسنجه‌های خونی در دورۀ شیردهی بعدی، 120 رأس گاو هلشتاین با میانگین وزن 20±720 کیلوگرم در زمان خشک کردن به تیمارهای آزمایشی بدون تزریق تایلوزین (تیمار 1: تیمار شاهد)، تزریق 025/0 (تیمار 2: LT ) و 05/0 ( تیمار 3: HT) میلی‌لیتر تایلوزین 20 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین شمار رکورد روز آزمون موردنیاز هر دام برای جایگزینی مدل رگرسیون تصادفی با مدل متداول دورۀ شیردهی

رستم عبداللهی آرپناهی؛ محمد رزم کبیر؛ محمدباقر صیادنژاد؛ علیرضا اقبال

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 391-398

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.240961.653555

چکیده
  با توسعۀ مدل‌های آماری مختلط برای ارزیابی صفات تکرارشده در طول زمان، مدل رگرسیون تصادفی (RRM) جایگزین مدل دورۀ شیردهی (LM) شده است. کمترین شمار رکورد روز آزمون لازم در هر دورۀ شیردهی به ازای هر حیوان برای جایگزینی LM با RRM یک چالش در ارزیابی ژنتیکی است. در این بررسی از 381236 رکورد روز آزمون مربوط به 44117 گاو شیری از هشت گله با دورۀ شیردهی اول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پودر دانه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare) و زیره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت تک‌یاختگان و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبۀ‌ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی

صغری درخشان نیا؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی شترخفت؛ مهرداد تقی زاده

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 399-410

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.243102.653564

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر افزودن پودر دانۀ رازیانه (Foeniculum vulgare)، زیره (Carum carvi) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه در مقایسه با موننسین بر آزمون تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، قابلیت هضم مواد مغذی، جمعیت تک‌یاختگان (پروتوزوا) و فعالیت آنزیمی شکمبه­ بود. هفت جیرۀ آزمایشی شامل 1) جیرۀ شاهد و مکمل کردن جیرۀ شاهد با 2) 8 گرم رازیانه + 8 گرم زیره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد تابع‌های مفصل در تعیین حق بیمۀ مبتنی بر شاخص تنش گرمایی گاوهای شیری (بررسی: شهرستان دماوند)

افسانه نیکوکار؛ ساسان ترابی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 411-427

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.235025.653533

چکیده
  طراحی و اجرای بیمۀ آب و هوایی شاخص دما-رطوبت یک ابزار مناسب مدیریت خطرپذیری است که می‌تواند آسیب و زیان دامداران را در برابر تنش گرمایی کاهش داده و به تثبیت درآمد آن‌ها منجر شود. با توجه به این مهم در این پژوهش، این نظام بیمه‌ای برای فعالیت پرورش گاو شیری در شهرستان دماوند طراحی شده است. داده‌های مورد نیاز به‌صورت ماهانه و از مدیریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ساختار جمعیت و شناسایی نواحی تحت انتخاب در ژنگان اسب‌های کرد و عرب ایرانی

صابر محمد مقصودی؛ حسن مهربانی یگانه؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ نوید یوسفی مشعوف

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 429-438

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.245215.653580

چکیده
  اسب عرب از قدیمی­ترین نژادهای اسب جهان است. این نژاد عملکرد بسیار خوبی در مسابقات استقامتی و به‌طورکلی عملکرد ورزشی داشته و در تشکیل برخی نژادهای مهم جهان نقش داشته است. در مقابل، اسب کرد که بیشتر در زمین‌های ناهموار و مناطق کوهستانی زندگی می­کند، مناسب سواری در مناطق کوهستانی و مسابقات چوگان است. برای بررسی ساختار جمعیت و شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (BHT) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی

مهدی هدایتی؛ میلاد منافی؛ شادی الماسی؛ روح الله کریمی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 439-451

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.243113.653565

چکیده
  این آزمایش برای ارزیابی تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ ‌آبی و تفالۀ ‌‌انگور ‌یاقوتی (V. venifera) در مقایسه با پاداکسندۀ (آنتی‌اکسیدان) تجاری (BHT) بر شاخص­های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور (‌سکوم) در جوجه‌های ‌گوشتی انجام گرفت. 150 قطعه جوجۀ یک ‌روزۀ گوشتی سویۀ راس­ 308 جنس نر، در پنج گروه آزمایشی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پویش ژنگانی نشانه‌های انتخاب مرتبط با بیماری ورم پستان در گاو هلشتاین آلمانی

بیتا عباسی مشایی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ سون کونیگ

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 453-461

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.240547.653558

چکیده
  اهلی­سازی و انتخاب به‌شدت در ویژگی‌های ظاهری و رفتاری حیوان‌های اهلی امروزی تغییر ایجاد کرده است. در این مسیر انتخاب­های انجام‌شده توسط انسان نشانه­های قابل شناسایی را در ژنگان (ژنوم) گاوهای امروزی به جا گذاشته که آشکار­سازی این نشانه­ها می­تواند به اصلاح و بهبود ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در این دام‌ها کمک کند. امروزه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پروفایل ترانسکریپتوم یاخته‌های گرانولوزای تخمدان گاو در مراحل مختلف فولیکولوژنسیز

ابوالفضل بهرامی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ مصطفی صادقی؛ علی نجفی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 463-471

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.227145.653508

چکیده
  آخرین مرحلۀ فولیکولوژنسیز در فولیکول تخمدان پستانداران شامل بیشترین توسعه و اوج فعالیت لایه­های بافت پوششی (اپیتلیال) یاخته­های گرانولوزا است که حفرۀ آنترال را احاطه کرده­اند. در طول رشد و توسعۀ فولیکول، یاخته­های گرانولوزا تکثیر می­شوند و هورمون­های لازم برای رشد اووسیت را ترشح می­کنند. در گاو، فولیکول نیاز به رشد ...  بیشتر