دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399 
قیمت‌گذاری شیر خام بر مبنای فرآورده‌های لبنی پر مصرف در بازار ایران

صفحه 9-16

10.22059/ijas.2020.287304.653729

معصومه توکل نیا؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ نرگس شیروانی بروجنی؛ غلامرضا قربانی


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در دوره پایانی رشد و ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنی

صفحه 17-25

10.22059/ijas.2020.291614.653749

ایوب محمدی-تیغ سیاه؛ علی مقصودی؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ محمد رکوعی؛ هادی فرجی-آروق


ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدمثلی بز کرکی رائینی با مدل‌های معادلات ساختاری

صفحه 45-55

10.22059/ijas.2020.284288.653716

مرتضی ستائی مختاری؛ ارسلان برازنده؛ مسلم مقبلی دامنه؛ زهرا رودباری