مقاله پژوهشی
بررسی آثار جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو بر عملکرد گاوهای پرتولید هلشتاین ‏

ابوالفضل سلطانی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ فرهنگ فاتحی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 173-181

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.289965.653741

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو بر عملکرد تولیدی گاوهای پرتولید بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین پر تولید (میانگین تولید 9/3 ±3/57 با روزهای شیردهی 7±93) به یکی از سه تیمار آزمایشی شامل تیمار 1- بدون استفاده از سیلاژ جو و 30 درصد سیلاژ ذرت، 2- 10 درصد سیلاژ جو و 20 درصد سیلاژ ذرت و 3- 20 درصد سیلاژ جو و 10 درصد سیلاژ ذرت در طی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر خوراندن منابع مختلف مواد معدنی کم‌مصرف بر عملکرد و سلامت میش‌های آبستن افشاری و ‏بره‌های آنها ‏

حمید امانلو؛ مرضیه خبری؛ بهنام رستمی؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ محسن خلیلی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 183-192

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.294836.653763

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر خوراندن منابع متفاوت مواد معدنی کم‌مصرف (روی، مس، منگنز، سلنیوم و کبالت) از 5 هفته پیش از زایش تا 5 هفته پس از زایش بر عملکرد و سلامت میش‌ها و بره‌های افشاری بود. سی و شش رأس میش افشاری آبستن از 5±5/32 روز پیش از زایش مورد انتظار به‌طور تصادفی به سه تیمار آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر باکتری تسوکامورلا اینکوننسیس بر عیار سرمی طیور گوشتی متعاقب واکسیناسیون علیه ‏بیماری بورس عفونی

کتایون نفوذی؛ منیره خردادمهر؛ وحیدرضا رنجبر

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 193-199

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.304474.653784

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر باکتری غیرفعال‌شده تسوکامورلا اینکوننسیس (Tsukamurella inchonensis) بر پاسخ ایمنی حاصل از واکسیناسیون علیه بیماری بورس عفونی (Infectious bursal Disease) در طیور گوشتی انجام گرفته است. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نژاد راس به پنج گروه 36تایی تقسیم شده و از سن یک‌روزگی داخل قفس پرورش داده شدند. گروه‌های تیمار با افزودن 106 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر جایگزینی کاه گندم با یونجه خشک و ذرت سیلوشده در جیره‌های حاوی سطوح یکسان الیاف ‏مؤثر فیزیکی بر عملکرد گاوهای شیرده

موحد پورمیرزا؛ احمد افضل‌ زاده؛ علی اسدی الموتی؛ محمد علی نوروزیان

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 201-210

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.299176.653774

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر جایگزینی کاه گندم با یونجه خشک و ذرت سیلوشده (7 درصد ماده خشک) بر­ مصرف خوراک، قابلیت هضم و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اواخر شیردهی انجام شد. برای این منظور، هشت رأس گاو هلشتاین با 35/0±9/2 زایش و میانگین تولید شیر روزانه 6/2±6/43 کیلوگرم و روز شیردهی 18±214 طی 4 دوره 21 روزه در قالب طرح مربع لاتین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر افزودن فیبر از منابع و با اندازه مختلف ذرات بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش در ‏جوجه‌های گوشتی تا سن 21 روزگی

لیلی جمشیدی؛ سودابه مرادی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 211-220

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.301260.653779

چکیده
  در این تحقیق، اثر افزودن منابع مختلف فیبر و اندازه ذرات فیبر بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش در دوره21-1 روزگی جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 420 قطعه جوجه گوشتی نر در 7 تیمار آزمایشی و 6 تکرار به روش فاکتوریل مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی عبارت از سه منبع فیبر (3%) شامل پوسته آفتابگردان، پوسته برنج و پوسته کاملینا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه پیوستگی سراسری ژنوم با صفات تولید شیر و معیار سلول‌های بدنی گاوهای هلشتاین ایران

رستم پهلوان؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ رستم عبداللهی آرپناهی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 221-229

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.308210.653796

چکیده
  در پرورش گاوشیری هدف اصلی افزایش سود است. افزایش بیماری ورم‌پستان از مشکلات اصلی پرورش گاوشیری با کاهش طول‌عمر تولیدی و افزایش هزینه‌ها، سبب تحمیل زیان‌های اقتصادی جدی به این صنعت شده‌است. این مطالعه باهدف بررسی معماری ژنتیکی و شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با صفات تولیدشیر و تعداد سلول‌های بدنی به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی افت هم‌خونی برای صفات رشد در نشخوارکنندگان کوچک: یک مطالعه فراتحلیلی

بلال بهرامی؛ محمد رزم کبیر؛ پیمان محمودی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 231-241

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.293674.653759

چکیده
  آمیزش خویشاوندی به دلیل اثرات نامطلوبی که بر صفات اقتصادی و کاهش عملکرد دام می‌گذارد، همواره بعنوان یک چالش در اصلاح دام مطرح بوده است. کنترل آمیزش خویشاوندی در یک سطح مناسب برای بهبود پاسخ به انتخاب بسیار مهم است. مقادیر گزارش‌شده برای میزان افت ناشی از هم‌خونی در جمعیت‌های مختلف نشخوارکنندگان کوچک متفاوت بوده است. پژوهش کنونی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی ژن‌ها، مسیرهای زیستی و سیگنالینگ مؤثر در تنش گرمایی با استفاده از داده‌های ریزآرایه در ‏طیور

میلاد رضایی سینکی؛ مصطفی صادقی؛ ابوالفضل بهرامی؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 243-251

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.307066.653793

چکیده
    تنش گرمایی در طیور تأثیر به‌سزایی در کاهش عملکرد، سیستم ایمنی و افزایش تلفات دارد. با توجه به تعاملات میان مسیرهای زیستی دخیل در تنش گرمایی و اهمیت تنظیم‌کنندگی آن‌ها، استفاده از یک رویکرد جامع برای مطالعه تنش گرمایی ضروری می‌باشد. در این مطالعه اثرات تنش گرمایی بر بیان ژن در دو گروه از جوجه‌های گوشتی تحت تأثیر تنش گرمایی و ...  بیشتر