مطالعه بیان ژن افتراقی زنبور عسل ملکه، نر و کارگر با استفاده از داده‌های RNA-seq

محمدرضا عطاری؛ حسین مرادی شهربابک؛ غلامعلی نهضتی؛ محمد حسین بنابازی؛ محمدرضا هاشمی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 103-113

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.257296.653635

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه پروفایل بیان ژن و تعیین ژن‌های شاخص در تمایز و تکامل ملکه، نر و کارگر با مقایسه تفریقی آن‌ها در سن 5 لاروی یا همان سن تمایز انجام شد. لذا ترانسکریپتوم (توالی کل mRNA) 15 نمونه از زنبور عسل نژاد ایتالیایی (A. m. ligustica) شامل 5 زنبور نر، 5 کارگر و 5 ملکه از طریق همردیفی و مکان­یابی خوانش­های RNA-Seq بر روی ژنوم مرجع زنبور ...  بیشتر

تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera)

زهرا گرزین؛ حسین مروج؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ لیلا تیریزی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-107

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.133536.653366

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی عصارۀ اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل در تغذیۀ زنبور­عسل و تأثیر آن بر سامانة ایمنی از جمله سنجش شمار هموسیت­ها و آنزیم فنل اکسیداز بر پایۀ آزمایش صحرایی در بهار و تابستان 1393 به مدت چهار ماه انجام شد. شمار 28 کلنی همسان‌سازی شده به‌طور تصادفی به چهار تیمار و هفت تکرار تقسیم شدند، تیمار­ها عبارت بودند از: ...  بیشتر

ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج

لعیا پورآزادی؛ غلامعلی نهضتی؛ فاطمه غازیانی؛ سعید عباسی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 499-506

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.202821.653431

چکیده
  به‌منظور تعیین میزان کمی و کیفی ترکیب‌های شیمیایی و بررسی زمان مناسب برداشت بره‌موم این پژوهش روی کندوهای زنبورعسل مستقر در شهرستان کرج انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار (زمان برداشت بره‌موم) و شش تکرار (کندو) انجام شد. پس از برداشت نمونه‌ها، از آن‌ها عصارة اتانولی تهیه و سپس با روش‌های استاندارد ...  بیشتر

ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد

فاطمه دادخواه؛ غلامعلی نهضتی؛ مهدی ژندی؛ مجتبی اماموردی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 329-335

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59788

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، گرد‌آوری، انجماد اسپرم زنبورعسل Apis mellifera و ارزیابی چندین رقیق­کننده برای بهبود کیفیت اسپرم پس از انجماد- ذوب برای نخستین بار در ایران بود. گردآوری اسپرم از زنبورهای نر بالغ انجام شد. از سه رقیق‌‌کنندۀ مختلف که رقیق­کنندۀ اول شامل بافر و زردۀ تخم‌مرغ (TEY)، رقیق‌‌کنندۀ دوم بافر و 5/0 درصد لستین سویا (TSL0.5) و ...  بیشتر

تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera)

عباس رضایی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ محمد مرادی شهربابک؛ مهدی گنج خانلو

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 345-350

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56428

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیرات تغذیه‌ای مواد خوراکی تخمیرشده به عنوان جانشین گرده، با استفاده ازجیره‌های غذایی مختلف و در قالب طرح کاملاً تصادفی در 6 تیمار با 7 تکرار وبه مدت 50 روز در صحرا روی زنبورعسل (Apis mellifera) در منطقۀ کرج انجام گرفت. کلنی‌ها از نظر عسل، جمعیت و ملکۀ خواهری هم‌سن یکسان‌سازی شدند. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: ...  بیشتر

تأثیر سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخم‌گذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر در کلنی‌های زنبور عسل (Apis mellifera L.)

اردشیر احمدی؛ غلامعلی نهضتی؛ محمد امیری زندی؛ سعید عباسی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 37-42

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51747

چکیده
  نقش ویتامین‏ها در تغذیۀ زنبور عسل به‌ویژه در مواقعی که تغذیۀ کمکی با شکر یا جایگزین‏های گرده مطرح می‏گردد اهمیت دارد. به همین منظور تأثیرات سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخم‌گذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر مورد پژوهش قرار گرفت. در این آزمایش کلنی‏های استفاده‌شده ازنظر جمعیت (5 قاب) و ملکۀ همسن، یکسان‌سازی شدند و همراه ...  بیشتر