مقاله پژوهشی
1. مقایسه پروفایل بیان افتراقی ژن‌های کاندیدا مرتبط با صفت باروری در گاوهای هلشتاین با استفاده از ‏دیدگاه ترانسکریپتوم و مبتنی بر فناوری ‏RNA-Seq

فرزاد غفوری؛ مصطفی صادقی؛ ابوالفضل بهرامی؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ آرش جوانمرد؛ سید رضا میرائی آشتیانی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 217-229

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.322630.653824

چکیده
  انتخاب ژنتیکی برای افزایش تولید شیر و سودآوری اقتصادی در صنعت گاوهای شیری با کاهش عملکرد تولیدمثلی از جمله کاهش زنده‌مانی رویان و افزایش از دست رفتن آبستنی همراه بوده است. در پژوهش حاضر، هدف اصلی، استفاده از پروفایل ترانسکریپتوم بافت آندومتریوم و جسم زرد دو دسته از گاوهای شیری هلشتاین با باروری بالا و پایین، به منظور شناسایی ژن‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تأثیر تنظیم‌کنندگان شیمیایی و بیولوژیکی ‏pH‏ بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه، نگاری، ‏کبد و کلیه بره‌های عربی

فرشته وفایی؛ مرتضی چاجی؛ امید خراسانی؛ فرشاد باغبان

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 231-241

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.328534.653841

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای اثر افزودنی‏های تنظیم‌کننده pH شکمبه بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه و نگاری، کبد و کلیه انجام گرفت. در آزمایش حاضر از 12رأس بره‌ نر عربی ۱ ± 9 ماهه با وزن زنده‌ی 55/3 ± 95/35 کیلوگرم در مدت 35 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۱- جیره شاهد، ۲- جیره شاهد + بافر بی‏کربنات سدیم (بافر)، ۳- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. اثر تغذیه اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و ‏فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری

حسین بائی؛ تقی قورچی؛ عبدالحکیم توغدری

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 243-251

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.328861.653842

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات با سطوح مختلف دو اسید چرب اشباع پالمیتیک و استئاریک، بر عملکرد بره­های پرواری، از 30 راس بره نر آمیخته دالاق-رومانوف به مدت 89 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره شاهد بدون مکمل اسید چرب 2- جیره پایه با 3 درصد اسید پالمیتیک، 3- جیره پایه با 3 درصد اسید استئاریک، 4- جیره پایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی میزان آلودگی به هپاتوزئون کنیس در سگ‌های شهرستان ارومیه

محمدرضا زینالی؛ فرناز ملکی فرد؛ آلاله رخشانپور؛ محمد یخچالی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 253-260

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.329716.653845

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی سگ‌های شهرستان ارومیه به عفونت مزمن حاصل از تک یاخته‌ای هپاتوزئون کنیس بود. در طی سالهای 1397-1398، نمونه‌های خون اخذ شده از سگ‌های شهرستان به وسیله روش‌های ریزبینی و مولکولی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین تاثیر سن، جنس، نوع زندگی و آلودگی به کنه به‌عنوان عوامل خطر در میزان ابتلا به بیماری، مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. برآورد زیان‌های مالی ناشی از وقوع سقط جنین در گله‌های گاو شیری با استفاده ‏از مدل بودجه‌بندی جزیی

حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 261-270

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.325915.653834

چکیده
  سقط جنین در گاو شیری را می‌توان به دو نوع سقط سبک (سقط بین روزهای 60 تا 260 آبستنی بدون تغییر در نوبت زایش) و سنگین (از دست دادن جنین بعد از روز 200 آبستنی با شروع یک دوره شیردهی جدید)، تعریف نمود. بر اساس این تعریف، زیان­های مالی سقط ممکن است با توجه به نوع سقط در سطح گله متفاوت باشد. برای این منظور، از روش بودجه بندی جزیی، در 6 گله گاو شیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اثر جایگزین‌کردن کنجاله سویا با پودر ماهی بر تولید شیر، ترکیبات شیر و عملکرد تولید مثلی گاوهای ‏هلشتاین با فحلی مکرر

فرهاد کمالی دهکردی؛ حمید امانلو؛ نیما صادقی بروجنی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 271-283

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.329251.653844

چکیده
  تعداد 261 رأس گاو هلشتاین با دو زایش یا بیشتر و فحلی مکرر (کمینه سه تلقیح پی در پی ناموفق) به­طور تصادفی به سه تیمار آزمایشی اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره شاهد (بدون پودر ماهی)، 2- جیره حاوی 5/2 درصد پودر ماهی و 3- جیره حاوی 5 درصد پودر ماهی. همه­ گاوها وارد پروتکل دابل آوسینک و تلقیح اجباری شدند. تولید شیر خام در ...  بیشتر