مقاله پژوهشی
مقایسه پروفایل بیان افتراقی ژن‌های کاندیدا مرتبط با صفت باروری در گاوهای هلشتاین با استفاده از ‏دیدگاه ترانسکریپتوم و مبتنی بر فناوری ‏RNA-Seq

فرزاد غفوری؛ مصطفی صادقی؛ ابوالفضل بهرامی؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ آرش جوانمرد؛ سید رضا میرائی آشتیانی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 217-229

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.322630.653824

چکیده
  انتخاب ژنتیکی برای افزایش تولید شیر و سودآوری اقتصادی در صنعت گاوهای شیری با کاهش عملکرد تولیدمثلی از جمله کاهش زنده‌مانی رویان و افزایش از دست رفتن آبستنی همراه بوده است. در پژوهش حاضر، هدف اصلی، استفاده از پروفایل ترانسکریپتوم بافت آندومتریوم و جسم زرد دو دسته از گاوهای شیری هلشتاین با باروری بالا و پایین، به منظور شناسایی ژن‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تنظیم‌کنندگان شیمیایی و بیولوژیکی ‏pH‏ بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه، نگاری، ‏کبد و کلیه بره‌های عربی

فرشته وفایی؛ مرتضی چاجی؛ امید خراسانی؛ فرشاد باغبان

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 231-241

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.328534.653841

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای اثر افزودنی‏های تنظیم‌کننده pH شکمبه بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه و نگاری، کبد و کلیه انجام گرفت. در آزمایش حاضر از 12رأس بره‌ نر عربی ۱ ± 9 ماهه با وزن زنده‌ی 55/3 ± 95/35 کیلوگرم در مدت 35 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۱- جیره شاهد، ۲- جیره شاهد + بافر بی‏کربنات سدیم (بافر)، ۳- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تغذیه اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و ‏فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری

حسین بائی؛ تقی قورچی؛ عبدالحکیم توغدری

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 243-251

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.328861.653842

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات با سطوح مختلف دو اسید چرب اشباع پالمیتیک و استئاریک، بر عملکرد بره­های پرواری، از 30 راس بره نر آمیخته دالاق-رومانوف به مدت 89 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره شاهد بدون مکمل اسید چرب 2- جیره پایه با 3 درصد اسید پالمیتیک، 3- جیره پایه با 3 درصد اسید استئاریک، 4- جیره پایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان آلودگی به هپاتوزئون کنیس در سگ‌های شهرستان ارومیه

محمدرضا زینالی؛ فرناز ملکی فرد؛ آلاله رخشانپور؛ محمد یخچالی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 253-260

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.329716.653845

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی سگ‌های شهرستان ارومیه به عفونت مزمن حاصل از تک یاخته‌ای هپاتوزئون کنیس بود. در طی سالهای 1397-1398، نمونه‌های خون اخذ شده از سگ‌های شهرستان به وسیله روش‌های ریزبینی و مولکولی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین تاثیر سن، جنس، نوع زندگی و آلودگی به کنه به‌عنوان عوامل خطر در میزان ابتلا به بیماری، مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد زیان‌های مالی ناشی از وقوع سقط جنین در گله‌های گاو شیری با استفاده ‏از مدل بودجه‌بندی جزیی

حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 261-270

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.325915.653834

چکیده
  سقط جنین در گاو شیری را می‌توان به دو نوع سقط سبک (سقط بین روزهای 60 تا 260 آبستنی بدون تغییر در نوبت زایش) و سنگین (از دست دادن جنین بعد از روز 200 آبستنی با شروع یک دوره شیردهی جدید)، تعریف نمود. بر اساس این تعریف، زیان­های مالی سقط ممکن است با توجه به نوع سقط در سطح گله متفاوت باشد. برای این منظور، از روش بودجه بندی جزیی، در 6 گله گاو شیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر جایگزین‌کردن کنجاله سویا با پودر ماهی بر تولید شیر، ترکیبات شیر و عملکرد تولید مثلی گاوهای ‏هلشتاین با فحلی مکرر

فرهاد کمالی دهکردی؛ حمید امانلو؛ نیما صادقی بروجنی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 271-283

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.329251.653844

چکیده
  تعداد 261 رأس گاو هلشتاین با دو زایش یا بیشتر و فحلی مکرر (کمینه سه تلقیح پی در پی ناموفق) به­طور تصادفی به سه تیمار آزمایشی اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره شاهد (بدون پودر ماهی)، 2- جیره حاوی 5/2 درصد پودر ماهی و 3- جیره حاوی 5 درصد پودر ماهی. همه­ گاوها وارد پروتکل دابل آوسینک و تلقیح اجباری شدند. تولید شیر خام در ...  بیشتر