مقاله پژوهشی
ترکیب شیمیایی، ویژگی‌های کیفی و پایداری اکسیداتیو گوشت بره‌های تغذیه شده با سطوح مختلف ‏گیاه دارویی خرفه

صادق میاحی؛ کمال شجاعیان؛ مرتضی چاجی؛ قاسم جلیلوند

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 79-90

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.310436.653802

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه آثار استفاده از گیاه خرفه به عنوان یک منبع آنتی‌اکسیدان گیاهی بر ویژگی‌های لاشه، کیفیت و پایداری اکسیداتیو گوشت در بره‌های پرواری نژاد عربی بود. تعداد 21 راس بره نر با میانگین وزن 5/1±۲۴ کیلوگرم و سن تقریبی 15±150 روز با یکی از تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه (شاهد)، جیره حاوی 5/7 درصد و جیره حاوی 15 درصد گیاه خرفه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر راه‌کارهای تغذیه‌ای کاهش سطوح نشاسته بر توان تولیدی، متابولیت‌ها سرمی و عملکرد کبدی در ‏گاوهای هلشتاین تازه‌زا

نجمه اسلامیان فارسونی؛ حمید امانلو؛ طاهره امیرآبادی فراهانی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 91-107

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.317516.653813

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی آثار کاهش درصد نشاسته با حفظ سطح فیبر حاصل از شوینده خنثی در جیره به وسیله جایگزین کردن دانه جو، سیلاژ ذرت و یا هر دو بر ماده خشک مصرفی، عملکرد شیردهی، غلظت متابولیت­ها، شاخص عملکرد کبد (LFI) و شاخص کمی حساسیت به انسولین تجدیدنظرشده (RQUICKI) در جیره گاوهای تازه‌زا بود. سی‌وشش رأس گاو چند بار زایش بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سیاه‌دانه بر فراسنجه‌های خونی، گوارش‌پذیری، عملکرد و ‏خصوصیات لاشه بره‌‌های پرواری زندی

یاسمن کریمی؛ محمد علی نوروزیان؛ احمد افضل‌ زاده

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 109-115

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.319554.653816

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین ترکیب شیمیایی کنجاله سیاه‌دانه و تأثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سیاه‌دانه بر فراسنجه­های خونی، گوارش‌پذیری مواد مغذی، عملکرد و خصوصیات لاشه بره­های پرواری زندی انجام شد. در ابتدا ترکیب شیمیایی نمونه کنجاله سیاه‌دانه مورد استفاده تعیین شد. سپس هجده رأس بره نر از شیر گرفته شده با متوسط وزن 5/1± ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان آلودگی به کنه‌های سخت در تک‌سمی‌های منطقه ترکمن‌صحرا، شمال شرق ایران

محمدرضا صداقت؛ فرناز ملکی فرد؛ بیژن ٍاسمعیل نژاد

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 117-122

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.321275.653819

چکیده
  کنه‌ها یکی از مهم‌ترین انگل‌های خارجی می‌باشند که می‌توانند بر صنعت پرورش تک‌سمی‌ها در ایران وجهان ازنظر اقتصادی تأثیرگذار باشند. هدف از این مطالعه، تعیین گونه‌های کنه‌های سخت تک‌سمی‌ها در منطقه ترکمن‌صحرا بود. این مطالعه در طی سال 1399-1398 در منطقه ترکمن‌صحرا صورت گرفت. درمجموع تعداد 357 کنه سخت از 240 رأس تک‌سمی جدا شد. کنه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی منحنی‌های شیردهی استاندارد و نامتعارف گاوهای سیمنتال و جرسی در ایران

مخنارعلی عباسی؛ رستم پهلوان؛ محمدرضا افرازنده؛ مزدک کاظمی؛ علیرضا حسنی بافرانی؛ علی کاظمی؛ نگین جمالی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 123-131

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.323864.653826

چکیده
  از عوامل مؤثر بر تنوع در تولید شیر، طول دوره شیردهی می‌باشد که عموماً به‌کمک مدل‌های برازش منحنی به‌ استاندارد 305 روز برای مباحث مدیریتی وارزیابی‌های ژنتیکی تصحیح می‌شود. منحنی‌های انفرادی در همه موارد، شکل استاندارد ندارند و برحسب عواملی نظیر تفاوت‌های فردی، نوع مدل وغیره، امکان انحراف از الگوی استاندارد وجود دارد. الگوهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر دمای‎ ‎منی رقیق‌شده و غلظت اسپرم بر نرخ نفوذ اسپرم، باروری و جوجه‌درآوری‎ ‎مرغ‌های مادر ‏گوشتی مسن

حسین شریده؛ مجتبی زاغری؛ سید جعفر میربهبهانی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 133-140

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.307142.653792

چکیده
  هدف از این پژوهش بهینه‌سازی تلقیح مصنوعی در مرغ­های مادر گوشتی مسن در قالب دو آزمایش بود. در آزمایش نخست، اثر دو دمای متفاوت منی رقیق‌شده (5 و 25 درجه سلسیوس) خروس­ هوبارد (40 خروس، سن 58 هفته) بر باروری، جوجه درآوری و نرخ نفوذ اسپرم (SP) به لایه فراویتلین مرغ­ هوبارد (180 مرغ، سن 58 هفته) بررسی شد. در آزمایش دو، سه غلظت متفاوت اسپرم (100 (C100)، ...  بیشتر