تأثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سیاه‌دانه بر فراسنجه‌های خونی، گوارش‌پذیری، عملکرد و ‏خصوصیات لاشه بره‌‌های پرواری زندی

یاسمن کریمی؛ محمد علی نوروزیان؛ احمد افضل‌ زاده

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 109-115

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.319554.653816

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین ترکیب شیمیایی کنجاله سیاه‌دانه و تأثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سیاه‌دانه بر فراسنجه­های خونی، گوارش‌پذیری مواد مغذی، عملکرد و خصوصیات لاشه بره­های پرواری زندی انجام شد. در ابتدا ترکیب شیمیایی نمونه کنجاله سیاه‌دانه مورد استفاده تعیین شد. سپس هجده رأس بره نر از شیر گرفته شده با متوسط وزن 5/1± ...  بیشتر

مقایسه صفات رشد و لاشه بره‌های لری‌بختیاری و آمیخته‌های رومانف و پاکستانی با لری‌بختیاری

محمدعلی طالبی؛ محسن باقری

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 283-294

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.288650.653734

چکیده
  در این پژوهش از اطلاعات صفات رشد بره‌های حاصل از گروه­های لری‌بختیاری (L)، آمیخته‌های رومانف× لری‌بختیاری (F1RL)،‌پاکستانی× لری‌بختیاری (F1PL)، (پاکستانی× لری‌بختیاری)× (رومانف× لری‌بختیاری) (¼P¼R½L) و (رومانف× لری‌بختیاری)× (رومانف× لری‌بختیاری) (F2RL) و صفات لاشه 50 رأس بره­ لری‌بختیاری و 41 رأس آمیخته‌های‌­ ...  بیشتر

ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی از طریق مکمل‌سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای

محمد بهروزلک؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند؛ عباس نیکو

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.277963.653691

چکیده
  یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با استفاده از 450 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه برای تاثیر سطوح مختلف آهن (صفر، 40 و 80 میلی­گرم در کیلوگرم) از منبع سولفات آهن برای 3 دوره تغذیه­ای شامل کل دوره پرورش (سن 1 تا 42 روزگی)، دوره­های رشد و پایانی (سن 11 تا 42 روزگی) و دوره پایانی (سن 25 تا 42 روزگی) بر عملکرد، وزن اندام­های داخلی بدن و پاسخ­های ایمنی جوجه‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر پوشش‌دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده ‌از انرژی ‌و پروتئین در جوجه‌های گوشتی

نیلوفر بلندی؛ سیدرضا هاشمی؛ داریوش داودی؛ بهروز دستار؛ سعید حسنی؛ امین عشایری زاده

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 69-75

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.209825.653449

چکیده
  برای ارزیابی تأثیر پوشش­دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر خصوصیات عملکردی و وزن اندام­های­ کبد، طحال و بورس فابریسیوس در جوجه­های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 375 قطعه جوجه سویه کاب در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و 15 جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه و جیره پایه حاوی یک درصد زئولیت پوشش ...  بیشتر

تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز

حسن علی عربی؛ مهدی بایروند؛ علی اصغر بهاری؛ پویا زمانی؛ امیر فدایی فر؛ رضا علیمحمدی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 507-517

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.137518.653386

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر قرص آهستة رهش حاوی روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بزهای نر مرخز به مدت شصت روز انجام شد. شمار هجده رأس بز نر مرخز با میانگین سن پانزده ماه و میانگین وزن بدن 1/5±4/24 کیلوگرم، به‌طور تصادفی به دو گروه 9 رأسی شامل: 1) گروه شاهد (دریافت‌کنندة جیرة پایه بدون هرگونه مکمل کانی و بدون قرص آهستة ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی

حسین محمدی؛ مصطفی صادقی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 231-241

چکیده
  در این تحقیق از تعداد 15723، 12108 و ‌5236 رکورد مربوط به صفات وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی گوسفندان زل که در فاصله سال‌های 1373 تا 1388 که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع‌آوری شده بود، استفاده گردید. وراثت‌پذیری مستقیم و مادری صفات رشد با تجزیه تک صفتی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و برازش شش مدل حیوانی مختلف با افزودن ...  بیشتر

عملکرد پروار و ترکیب لاشه بره‌های قزل و مهربان و آمیخته‌های آنها

جمشید ایزدی فر؛ محمد دادپسند

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  اثر آمیخته‌گری بر صفات رشد و ترکیب لاشه بره‌های آمیخته قزل و مهربان با استفاده از 162 راس از بره‌های نر خالص و بره‌های حاصل از تلاقی‌های دو جانبه‌ی نژادهای مذکور در دو سال متوالی بررسی شد. چهار گروه ژنتیکی شامل بره‌های خالص مهربان، خالص قزل، آمیخته‌های نر قزل×ماده مهربان و نر مهربان×ماده قزل بودند. پرواربندی به صورت تلفیقی از چرای ...  بیشتر

ارتباط بین صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری

محمدعلی طالبی؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط بین صفات رشد و لاشه، اطلاعات صفات رشد (6240 رأس) و لاشه بره‌های لری بختیاری ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. بره ها در سن 5±90 روزگی از شیر گرفته شدند و پس از طی دوره رشد بعد از شیرگیری (سن 193 روزگی) تعداد 454 رأس بره کشتار و لاشه 264 رأس از آنها تجزیه شد. پارامترهای ژنتیکی صفات ...  بیشتر