ارتباط بین صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی ارتباط بین صفات رشد و لاشه، اطلاعات صفات رشد (6240 رأس) و لاشه بره‌های لری بختیاری ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. بره ها در سن 5±90 روزگی از شیر گرفته شدند و پس از طی دوره رشد بعد از شیرگیری (سن 193 روزگی) تعداد 454 رأس بره کشتار و لاشه 264 رأس از آنها تجزیه شد. پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و لاشه به وسیله روش حداکثر درستنمایی محدود شده تحت مدل حیوانی به صورت تجزیه چند صفتی برآورد گردید. وراثت پذیری مستقیم صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه از تولد تا شش ماهگی، نسبت کلیبر شیرگیری و شش ماهگی، وزن بدن در زمان کشتار، وزن لاشه سرد، وزن گوشت، وزن استخوان، وزن دنبه و چربی لاشه به ترتیب 32/0، 22/0، 29/0، 20/0، 28/0، 14/0، 26/0، 32/0، 26/0، 41/0، 30/0، 33/0 و 27/0 بود. وراثت پذیری مادری صفات قبل از شیرگیری به استثنای وزن تولد پائین بود. همبستگی ژنتیکی بین صفات قبل از شیرگیری و پس از شیرگیری از متوسط تا بالا بود. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات رشد قبل و بعد از شیرگیری با صفات لاشه از پائین تا بالا (32/0 تا 98/0) برآورد شد. همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات لاشه نیز از پائین تا بالا بود. همبستگی ژنتیکی بین میزان گوشت و چربی لاشه اگرچه مثبت ولی پائین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Growth and Carcass Traits in Lori-Bakhtiari Sheep

نویسندگان [English]

  • mohammad ali talebi
  • seyed reza miraii ashtiani
  • mohammad moradi shahr babak
  • ardeshir nejati javaremi

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Carcass
  • genetic parameters
  • Growth
  • sheep