برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در دوره پایانی رشد و ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنی

ایوب محمدی-تیغ سیاه؛ علی مقصودی؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ محمد رکوعی؛ هادی فرجی-آروق

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 17-25

https://doi.org/10.22059/ijas.2020.291614.653749

چکیده
  هدف مطالعه حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در سنین پایانی (25 تا 45 روزگی) و پاسخ­های سیستم ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنی بود. داده­های رشد (اوزان بدن (BW) در سنین 25، 30، 35، 40 و 45 روزگی و همچنین متوسط افزایش وزن بدن (ADG) در دوره­های 5 روزه) و پاسخ سیستم ایمنی (عیار آنتی‌بادی علیه SRBC (IgT) و واکسن نیوکاسل (IgN)) مورد بررسی قرار گرفت. از ...  بیشتر

تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی

جمال فیاضی؛ عمران رستمی؛ امیر رشیدی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 55-62

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.210726.653453

چکیده
  در این پژوهش توارث سیتوپلاسمی وزن بیدۀ یک‌سالگی در بز نژاد مرخز با استفاده از روش آماری بیزی بررسی شد. برای برآورد فراسنجه (پارامتر)های ژنتیکی از رکوردهای گردآوری‌شده در سال‌های 1390-1371 در ایستگاه پژوهشی اصلاح نژاد بز مرخز در سنندج استفاده شد. برای بررسی اثر عامل‌های محیطی بر داده‌های این صفت از رویۀ GLM نرم‌افزار آماری SAS و برای برآورد ...  بیشتر

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت وزن تخم‌مرغ و وزن بدن در نتیجۀ اثر متقابل اجتماعی در یک لاین تجاری جوجۀ گوشتی

وحید عرب فیروزجایی؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ عبدالرضا صالحی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 585-592

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.248678.653598

چکیده
  اثر متقابل اجتماعی در میان افراد می­تواند نقش مهمی بر میزان عملکرد صفات تولیدی و صفات مرتبط با شایستگی در دام­های اهلی داشته باشد. به همین جهت در این بررسی اثر متقابل اجتماعی پن در یک لاین تجاری گوشتی برای دو صفت وزن تخم­مرغ و وزن بدن ارزیابی و در این پژوهش از داده­های 29645 پرنده واقع در مجتمع مرغ لاین آرین بابل‌کنار استفاده شد ...  بیشتر

برآورد صحت ارزش های اصلاحی صفات پیچیده در جمعیت‌های بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم

الهام الهی نژاد؛ حسین مهربان؛ مصطفی شخصی نیائی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 163-174

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.228764.653517

چکیده
  هدف از این پژوهش برآورد صحت ارزش­های اصلاحی ژنگانی با استفاده از مدلGBLUP (Genomic Best Linear Unbiased Prediction) و مقایسۀ آن با روش سنتی با (BLUP) و بدون شجره (BLUP_noPed) به وسیله همانندسازی رایانه­ای بود. در این تحقیق، ژنگانی با سی جفت کروموزوم به‌گونه‌ای همانند­سازی شد که شمار QTLها 3000 و شمار نشانگرها (SNP) 45000 جایگاه در نظر گرفته شدند. همچنین پیش‌فرض­های ...  بیشتر

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی زنده‌مانی در بزغاله‌های کرکی راینی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال

فاطمه محمدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ ارسلان برازنده

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 297-304

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.237238.653542

چکیده
  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از رﻛﻮرد­ﻫﺎی زﻧﺪه­ﻣﺎﻧﻲ شمار 3055 رأس بزغاله، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠۀ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش و اﺻﻼح نژاد بز کرکی راینی واﻗﻊ در شهرستان بافت، گردآوری‌شده ﻃﻲ سال‌های 1386-1372 استفاده شد.داده‌ها ﺑﺎ ﻣﺪل­ﻫﺎی ﺧﻄﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﺒﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪل­ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮگذاری‌های عامل‌های ﺛﺎﺑﺖ ...  بیشتر

مطالعۀ ژنتیکی شمارۀ سلول‌های سوماتیک با مدل تابعیت تصادفی روزآزمون در گاوهای شیری ایران

محمد رزم کبیر؛ خبات خیرآبادی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 389-397

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.56824

چکیده
  پارامترهای ژنتیکی صفت شمارۀ سلول‏های سوماتیک جمعیت گاوهای شیری، با استفاده از رکوردهای روزآزمون جمع‌آوری‌شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام ایران در سال‏های 1380 تا 1389 برآورد شد. داده‌ها شامل 222923 رکورد روزآزمون دورة اول شیردهی، متعلق به 29668 حیوان در 100 گلۀ مختلف بود. برآوردها با روش نمونه‌گیری گیبس و بر اساس یک مدل روزآزمون با تابعیت ...  بیشتر

مطالعۀ اثر افزایش شمار نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روشrrBLUP

هادی آتشی؛ نرجس گرگانی فیروزجاه

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 195-200

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.55651

چکیده
  انتخاب ژنومی، روشی برای پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی، با استفاده از شمار زیادی نشانگر است. هزینۀ فراوان ژنوتیپ‌کردن تعداد زیادی حیوان برای تعداد زیادی نشانگر، کاربرد گستردۀ انتخاب ژنومی را محدود می‌کند. هدف این مطالعه، بررسی اثر استفاده از تراکم کم تا متوسط نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از مدل rrBLUP بود. صفات با وراثت‌پذیری ...  بیشتر

تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی

زهرا رئوفی؛ سعید زره داران؛ قدرت اله رحیمی؛ مجتبی آهنی آذری؛ بهروز دستار

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 413-421

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.29348

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل ساختار ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی بود. بدین منظور، صفات مربوط به کیفیت 1706 تخم از بلدرچین‌های تخمگذار در سن 10 هفتگی برای مدت 4 روز جمع‌آوری شده و کیفیت اجزای خارجی و داخلی آنها اندازه‌گیری شد. صفات مورد بررسی با استفاده از مدل دام تک و چند ‌صفتی و به روش حداکثر درستنمایی محدود شده ...  بیشتر

مطالعه اثر خودگزینی (Autoselection) بر وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید‌مثلی

مسعود شیرعلی؛ حسن مهربانی یگانه

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  خودگزینی یا Autoselection نوعی انتخابِ طبیعی است که بر اثر نابرابری در تولید نتاج و در نتیجه نابرابری در انتقال ژنها به نسل بعد در صفات تولید‌مثلی رخ می‌دهد. در این پژوهش، با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری، صفتِ تعداد فرزندان در هر زایش در جمعیت گوسفندان برای 11 نسل، شبیه‌سازی شد. شبیه‌سازی صفت برای سه وراثت‌پذیری متفاوت انجام شد و شبیه‌سازی ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

حکیمه امامقلی بگلی؛ سعید زره داران؛ سعید حسنی؛ مختار علی عباسی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  در تحقیق حاضر از رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، تعداد تخم‎مرغ در سه ماه اول تولید، میانگین وزن تخم‎مرغ (در سنین 28، 30 و 32 هفتگی) و سن بلوغ جنسی مرغان بومی استان یزد طی سال‎های 1380 تا 1388 استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و دو صفتی توسط نرم‌افزار ASREML برآورد شد. وراثت‌پذیری‌های وزن بدن ...  بیشتر