8954856055505db
نویسنده = حسن فضائلی
تعداد مقالات: 6
3. اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی و گوارش‌پذیری بستر جوجه‌های گوشتی

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-21

10.22059/ijas.2013.32127

مهدی بدیعی باغسیاه؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی؛ جواد رضائی


4. ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-10

10.22059/ijas.2012.24904

زهرا حسینی نژادد؛ مصطفی یوسف الهی؛ حسن فضائلی


6. کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی

دوره 40، شماره 1، بهار 1388

اعظم میرحیدری؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی