1. بررسی تأثیر ساختار فیزیکی خوراک و تراکم، بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های رفتاری با استفاده از ‏پردازش تصویر در جوجه‌های گوشتی

فرشید جمالپور؛ سمیه سالاری؛ سامان آبادانان مهدی زاده

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 141-152

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.318838.653814

چکیده
  این آزمایش به منظور مطالعه تأثیر ساختار فیزیکی خوراک و تراکم­ بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های رفتاری جوجه‌های گوشتی با استفاده از 208 جوجه یکروزه سویه راس 308 به مدت 42 روز انجام شد. گروه‌های آزمایشی شامل دو ساختار فیزیکی خوراک (پلت و آردی) و دو سطح از تراکم (10 و16 قطعه پرنده در هر مترمربع) بودند که در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل ...  بیشتر

2. ارزیابی عملکرد رشد، شاخص‌های خونی، پاسخ ایمنی، گوارش‌پذیری مواد مغذی و ریخت‌شناسی ‏روده جوجه گوشتی تغذیه‌شده با دانه فرآوری‌شده کینوا (‏Chenopodium quinoa Willd‏)‏

عاطفه نوکندی؛ سید جواد حسینی واشان؛ سید احسان غیاثی؛ حسین نعیمی پور یونسی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 285-297

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.312487.653808

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارزیابی استفاده از سطوح مختلف دانه فرآوری شده کینوا بر عملکرد رشد، شاخص‌های لاشه، شاخص­های بیوشیمیایی خون، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت‌شناسی روده در جوجه‌های گوشتی بود. در این آزمایش از تعداد 280 قطعه جوجه یک‌روزه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار و 10 قطعه در هر تکرار استفاده شد. گروه‌های ...  بیشتر

3. تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین

حسن کیهانی یزدی؛ سید جواد حسینی واشان؛ نظر افضلی؛ محسن مجتهدی؛ علی اله رسانی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 83-93

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.239556.653552

چکیده
  هدف از این آزمایش، بررسی تأثیر بنتونیت سدیم پیلارد (PB) ‌بر عملکرد، وزن نسبی اجزاء لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسینبود. بدین منظور از 128 قطعه جوجه‌خروس یک‌روزه راس 308 در یک طرح کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و هشت پرنده در هر تکرار به مدت 35 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد ...  بیشتر

4. اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی

محمد شادمانی؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ حمیدرضا میرزایی؛ مهران مهری

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 111-118

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55641

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر افزودن 5 سطح پودر گیاه آنغوزه (صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد) به جیرة غذایی بر عملکرد، ایمنی هومورال و سلولی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی مخلوط نر و مادة سویة راس- 308، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار در مراحل سنی 21-1 و 42-22 روزگی اجرا شد. در مرحلة سنی 42-22 روزگی، مقدار افزایش ...  بیشتر