شناسایی ژن‌ها، مسیرهای زیستی و سیگنالینگ مؤثر در تنش گرمایی با استفاده از داده‌های ریزآرایه در ‏طیور

میلاد رضایی سینکی؛ مصطفی صادقی؛ ابوالفضل بهرامی؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 243-251

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.307066.653793

چکیده
    تنش گرمایی در طیور تأثیر به‌سزایی در کاهش عملکرد، سیستم ایمنی و افزایش تلفات دارد. با توجه به تعاملات میان مسیرهای زیستی دخیل در تنش گرمایی و اهمیت تنظیم‌کنندگی آن‌ها، استفاده از یک رویکرد جامع برای مطالعه تنش گرمایی ضروری می‌باشد. در این مطالعه اثرات تنش گرمایی بر بیان ژن در دو گروه از جوجه‌های گوشتی تحت تأثیر تنش گرمایی و ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی

حدیث میرزایی؛ محمدرضا قربانی؛ سمیه سالاری؛ محمد امین مهرنیا

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 405-414

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.254413.653626

چکیده
  آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏های رفاهی جوجه‏های گوشتی تحت تنش گرمایی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 5 تیمار و 4 تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (جیره پایه ...  بیشتر

اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی

وحید غلامی؛ حمید امانلو

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 355-365

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50379

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی بود. در این پژوهش از 63 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 5/16 ± 71 در قالب طرح بلوک‏های کاملاً تصادفی با 3 جیره و به‌مدت 65 روز در ماه‌های تابستان استفاده گردید. گاوها به‌طور تصادفی به یکی از ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

علیرضا صفامهر؛ سجاد یعقوب زاده؛ علی نوبخت

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 95-106

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک در جیره‌‌های‌ غذایی جوجه‌‌های‌ گوشتی تحت تنش گرمائی به روش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار (540 قطعه جوجه‌گوشتی سویه راس) به مدت 42 روز بر عملکرد و سیستم ایمنی انجام گردید. برای این منظور تعداد 9 جیره غذایی بر اساس احتیاجات گزارش شده توسط انجمن ...  بیشتر

تعادل اسید- باز درمرغ‎های تخم‎گذار و رابطه آن با الکترولیت‌های جیره غذایی درشرایط تنش گرمایی دوره‌ای

لطف¬اله برنایی؛ عبدالحسین سمیع؛ حمیدرضا رحمانی؛ جواد پوررضا

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  این آزمایش به منظور مشخص کردن اثرات سطوح مختلف آنیون-کاتیون (367،317،267،217،167،117،67 و 417 میلی‎اکی‎والان در کیلوگرم آب و غذا) بر کیفیت پوسته و عملکرد در مرغ‎های تخم‎گذار در شرایط تنش گرمایی دوره‎ای (دمای 19 تا 36 درجه سانتی‎گراد) انجام شد. 160 قطعه مرغ لگهورن سفید (سویه‎های لاین 36-w) در سن 63 هفتگی به مدت 2 ماه در معرض 8 جیره (که تنها از لحاظ سطوح ...  بیشتر